Vytautas Kaziela: „Tikiu, kad „Sapnų slidininkas“ gražiai čiuoš Anykščių trasomis“

Šeštadienį 15 valandą Istorijų dvarelyje (vadinamame Okuličiūtės) vyks Antano Baranausko literatūrinės premijos įteikimas uteniškiui Vytautui Kazielai. Laureatas sako, kad nuo šiol jausis įsipareigojęs Anykščiams.

Šiųmetinė A. Baranausko premija poetui V. Kazielai skirta už eilėraščių rinkinį „Sapnų slidininkas“. „Nykščiams“ V. Kaziela sakė, kad ši knyga šiemet buvo pristatyta ir Maironio premijai. “Mano kūrybą dažnai Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba pristatinėja įvairioms premijoms. Džiaugiuosi, kad „Sapnų slidininkas“ negavo Maironio premijos, nes būčiau negalėjęs pretenduoti į A.Baranausko“, – juokaudamas kalbėjo V.Kaziela. Pasak jo, ši premija jį patį priartins prie Anykščių. „Jausiuosi šiek tiek įsipareigojęs Anykščiams. Norėčiau pakviesti ateiti į susitikimą, džiaugčiausi matydamas daugiau žmonių. Jei komisija patikėjo, tai, manau, patiks ir anykštėnams. Tokia graži žiema, tikiu, kad mano „Sapnų slidininkas“ Anykščių trasomis čiuoš gražiai“, – sakė V.Kaziela.   

Poetas gimė 1955  metais Valančiuose, Molėtų rajone. Mokėsi Suginčių vidurinėje mokykloje, statybos technikume, Vilniaus inžineriniame statybos institute. Dirbo „Tiesos“, „Dienos“ dienraščių, žurnalo „Gimtasis kraštas“ korespondentu, laikraščių „Utenos apskrities žinios“ ir „Utenos Diena“ vyriausiuoju redaktoriumi. Nuo 2007 m. leidyklos „Kamonada“ vyriausiasis redaktorius.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m. Ne kartą apdovanotas įvairiomis literatūrinėmis premijomis.

Linas Bitvinskas

2 komentarai

 1. Virgilijus Vaidokavičius
  19 val. ·
  Pasidalinta su Vieša
  DVIRATUKAS ir JAKUTTA ♥
  Buvo mažas mažas dviratukas
  Ir gyveno jis debesyse.
  Vieną kartą skrido jis dangum padabuda
  Nes gandrai pavaišino alum!!!
  Danguje Jakuttą skrisdamas sutiko
  Ir paklausė – kur skaidai Brolau?
  Ir pamilo vienas kitą du keistuoliai,
  Ir apmėtė vienas kitą debesim.
  Bet pavargo jau skraidyt Jakutta
  Po galaktikas, visatas ir žvaigždes,
  Nusileido iš dangaus Jakutta
  Į Anykščius ant šaligatvio akmens!!!
  Prigulė Anykščiuose Jakutta
  Ant šaligatvio snieguoto ant akmens
  Dviratukas grįžo pas Jakuttą
  Jei jau gulam – gulamės drauge!!!
  Broliška ramybė ir didybė
  Karaliauja dvasioje dangaus!!!
  Pažvelgė dangus vėl į Jakuttą
  Būk palaimintas, Karališkas Sūnau!!!
  Susimastė dangiškas Jakutta –
  Viešpatie – Tėveli, tu žinai
  Aš – Jakutta pas Tave sugrįšiu
  Iš Anykščių nuo šaligatvio akmens.
  Upė teka čia jos vardas juk Šventoji
  Ji palaiminta paties dangaus
  Čia Anykščiai, žmonės čia, Jakutta
  Aš Anykščiams dar padėsiu – aš žinau!!!
  Sušnero nendrės pakrantės,
  Suraibuliavo Šventosios vanduo,
  Vėjas pakilo – nurimo
  Mintys keistokos Jakuttos galvoj.
  Žmonės mylėti nemoka?
  Anykščiai myli save?
  Tebūnie – jei taip pats Dievas panoro.
  Teišsipildo Dievo valia.
  Myli – nemyli nesvarbu,
  Svarbu tik tai – jog aš myliu.
  Ir kas man reiškia – sugrįžt į dangų
  Bei pasilikti su Dievu.
  Taigi, brangieji piliečiai,
  Reikia mylėti vis tiek
  Net jei ir jūsų nemyli
  Tie, kuriais tikite Jūs.
  Aš – Kardinolla Jakutta
  Viešpaties, Žemės, Dangaus,
  Myliu jus ir visad mylėsiu
  Be degtinės Anykščių skonio ir be alaus.
  Jums esu paprastas – savas
  Valdovas Visatos šventos.
  Emisaras žvaigždėtų padangių
  Viešpaties valios amžinos.
  Net nežinau – gal jau baigsiu
  Pokalbį šį pats su savim,
  Aš – Kardinolla Jakutta
  Žmonių, kaip kad Dievo dangaus!!!
  Būkit palaiminti amžiams
  Tiek kurie mylite dar
  Žmones ir dar kartą žmones
  O ne vien tik kates ir šunis!!!
  2022 Gruodžio 09, 17 val 56 min, Jono Biliūno gatvė, Anykščiai
  Viešpaties Kardinolla Jakutta ♥

 2. Draugaukime 🙂

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.