Teismas nepriėmė „Vardan Lietuvos“ skundo dėl Anykščių mero rinkimų ir pakartotinių rinkimų surengimo

Per vieną dieną teismas priėmė du sprendimus susijusius su Anykščiais. Abu buvo neigiami. Pranešama, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atsisakė priimti pareiškėjo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skundą, kuriuo buvo prašoma pripažinti, kad rinkėjams renkant Anykščių rajono merą buvo padaryta esminė įtaka ir nebuvo galima nustatyti išrinkto kandidato, įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) pripažinti rinkimų rezultatus Anykščių rajono rinkimų apygardoje negaliojančiais ir per protingą laiką surengti pakartotinius mero rinkimus Anykščių rajono savivaldybėje.

Apie tai skelbiama LVAT svetainėje.

LVAT pirmiausia pažymėjo, kad nors kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, tačiau administracinis teismas priima suinteresuotų subjektų skundus ir jų pagrindu nagrinėja administracines bylas tik kai yra kilęs ginčas viešojo administravimo srityje, teismas pats neperima viešojo administravimo funkcijų ir jų nevykdo. Tik, kai viešojo administravimo subjektas neatlieka jam pagal kompetenciją priskirtų atlikti veiksmų, atsisako ar vilkina juos atlikti, tokiu atveju suinteresuotas subjektas gali kreiptis į teismą ir reikšti savarankišką skundo reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

Dėl pareiškėjo skundo prašymo pripažinti, kad rinkėjams renkant Anykščių rajono merą buvo padaryta esminė įtaka ir nebuvo galima nustatyti išrinkto kandidato, LVAT, laikydamasis nuoseklios pozicijos, kad prašymai, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, vadovaudamasis Rinkimų kodekso aktualiomis nuostatomis, nustatė, kad ne teismui, o VRK suteikta kompetencija spręsti dėl pareiškėjo prašyme nurodytų aplinkybių ir jų pagrindu savo iniciatyva arba išnagrinėjus asmens ar jo atstovo dėl Rinkimų kodekse nurodytų teisių ir (ar) teisėtų interesų pažeidimo skundą priimti sprendimą dėl rinkimų rezultatų pripažinimo negaliojančiais. Šiuo atveju pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad jis ar jo atstovas Rinkimų kodekse nustatyta tvarka kreipėsi į VRK dėl 2023 m. kovo 5 d. įvykusių rinkimų į Anykščių rajono savivaldybės Nr. 4 merus ir savivaldybės tarybos narius rezultatų, taip pat įrodymų, pagrindžiančių tai, kad VRK vilkino ar atsisakė atlikti jai pagal kompetenciją priskirtus veiksmus dėl įvykusių 2023 m. kovo 5 d. rinkimų Anykščių rajono savivaldybės Nr. 4 merus ir savivaldybės tarybos narius rezultatų.

Spręsdamas dėl pareiškėjo skundo prašymo įpareigoti VRK pripažinti rinkimų rezultatus Anykščių rajono rinkimų apygardoje negaliojančiais ir per protingą laiką surengti pakartotinius mero rinkimus Anykščių rajono savivaldybėje, LVAT nustatė, kad šis pareiškėjo skundo reikalavimas iš esmės grindžiamas VRK 2023 m. kovo 7 d. sprendimu, kuriuo nuspręsta panaikinti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato Kęstučio Tubio registravimą kandidatu į Anykščių rajono savivaldybės Nr. 4 merus ir savivaldybės tarybos narius, tačiau šio VRK sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, tuo pačiu ir šio sprendimo teisinės pasekmės mero rinkimams Anykščių rajono savivaldybėje, dar tik bus sprendžiami LVAT administracinėje byloje Nr. eR-20-602/2023. Taip pat LVAT nustatė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad VRK, panaikinusi kandidato Kęstučio Tubio registravimą į Anykščių rajono savivaldybės Nr. 4 merus ir savivaldybės tarybos narius, vilkino ar atsisakė atlikti jos kompetencijai priskirtus konkrečius veiksmus.

Tai nustatęs, LVAT konstatavo, kad pareiškėjo skundo padavimo metu tarp pareiškėjo ir VRK nėra kilusio ginčo viešojo administravimo srityje, todėl, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

NYKŠČIAI

7 komentarai

 1. Nenustebino !

  Mano supratimu , nauji rinkimai nėra naudingi bendrai konservatnykų ir socdemų šutviai . Lietuvoje teisingumo seniai nebėra .

  • Skemaniu Stase

   Yr tas teisingumas, tik dabokit kad nuteisti žulikai valdžion neinlystu !
   Untradeni na ryta su seniu tik pasmelžem karvytes ir važiuosme balsuot iš kart. Už Žegeli pirmam reisi balsavam, už ji ir untram rati balsuosme. Mum jakio skyrtuma ar bus ti koks kadu vage teismas, ar nebus. A kas vage norit palaukit kol teistūmas anam prais ir balsokit nors ir už velniu kad jum teip ans pre dūšes.

 2. stanislava

  Lietuvoje rinkimai pasidare tokie pat kaip Baltarusijoj,renkami tik patoguuus valdziai zmogeliai,labai stebiuosi kad dabartinis meras nepriestarauja tam,laikiau ji garbingu …

  • už kurias vietas tamsta jį laikai? Aš tai mįsliu, kad bus geras tas, katras be teismą bus išrinktas.

 3. baltarusija 2, mafija aukstybese mafija visur paziurek laisvoji lietuva kur tu nuejai ei tautieciai tai yra anarhija kur tik bepasisuki visur valdo mafija

 4. Anykstėnas

  Nematau tikslo net balsuoti. tegu balsavima rengia is naujo .Nesuprantu ko tyli Sargunas ir Verseliene.? Nejau ir jiem jau paskirti postai kad tyli?

 5. Arba Alesionka , tik jie verti dėmesio. O šitie spangta su savo turizmu. Pažiūrėsime šiemet kaip bus su turistais..

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.