Meras tikrino, ar ligoninė pasiruošusi ekstremaliai situacijai

Praėjusią savaitę Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis, vicemerė Audronė Savickienė, UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Dainius Šiaučiulis, Anykščių ligoninės direktorius Dalis Vaiginas ir ligoninės bendrojo skyriaus darbuotojai dalyvavo Anykščių ligoninės šildymo ir aprūpinimo elektra apžiūroje.

   Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje nustatyta, kad nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai yra Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, savivaldybių tarybų patvirtintuose sąrašuose numatytos įstaigos ar organizacijos, kurioms būtinas nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kreipimusi (toliau – Ministerija), savivaldybių prašoma pateikti informaciją, kokios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioms būtinas nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma, yra įtrauktos į savivaldybės tarybos patvirtintus sąrašus. Vadovaujantis gautu Ministerijos raštu buvo planuojama Anykščių ligoninės šildymo ir aprūpinimo elektra analizė ir apžiūra.

   Vizito metu buvo apžiūrimi du autonominio šildymo katilai, jų techninė būklė ir vienas iš katilų buvo užkurtas patikrinimui. Taip pat apžiūrėtas dyzelinis generatorius, kurio dėka ekstremalios situacijos metu būtų aprūpinama didžioji dalis ligoninės patalpų, t. y. operacinėje, palatose, procedūrų kabinetuose, gydytojų kabinetuose ir t. t. Tiek autonominių šildymo katilų naudojimui, tiek dyzelinio generatoriaus įrenginiui aprūpinti yra sukauptos ir kuro atsargos, leisiančios savaitę laiko nepertraukiamai naudoti šildymo ir elektros išteklius. Vykdant apžiūrą buvo atkreiptas dėmesys ir į šilumos mazgą, t. y. saulės kolektoriai, kurių eksploatavimas užtikrina karšto vandens gavimą ligoninės reikmėms.

   Vizito metu patikrinti objektai esant ekstremaliai situacijai užtikrintų nepertraukiamą ligoninės veiklą. Po vizito ruošiami atitinkami dokumentai apžiūros rezultatams užfiksuoti.

Anykščių r. savivaldybės informacija

2 komentarai

  1. Kada bus paskirtas naujas ligoninės direktorius?

  2. Krikščioniškas klausimiukas:

    O tam direktoriui meras nurodė kryptį, kuria vadovaujantis reikia nedelsiant plaukti paskui rusų laivą…?

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.