Ką rašytojo R.P. Vanago sieliai atplukdė…

Pasitinkant rašytojo Rimanto Povilo Vanago 75-mečio jubiliejų Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje organizuota paroda „Ką sieliai atplukdė…“

Parodos lankytojai gali susipažinti ne tik su autoriaus išleistomis knygomis, bet  ir daugiau sužinoti apie anykštėno rašytojo kūrybinę veiklą, jos įvertinimą, gautus apdovanojimus, kurių yra tikrai nemažai.

Nuo 2002 metų R. P. Vanagas rašo ir leidžia analogo šalyje neturinčią dokumentinės prozos knygų seriją – literatūrinę gimtojo Anykščių krašto žmonių likimų ir dramatiškų įvykių rekonstrukciją „Sieliai“. Jis rašo knygas savo paties sukurtu žanru, kokiu Lietuvoje daugiau niekas nerašo. Išleistos septynios „Sielių“ serijos knygos, kurias su autografais autorius padovanojo Viešosios bibliotekos skaitytojams. Visos knygos eksponuojamos šiuo metu organizuotoje parodoje „Ką sieliai atplukdė…“.

Pirmoji minėtos serijos knyga „Iš vieversių gyvenimo“ pasiekė skaitytojus 2002 m.  Už ją autoriui įteiktos net dvi premijos: 2002 metais Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija, o 2003 metais – Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungų skiriama Vaižganto  premija.  2004 m. R. Vanagui įteikta Radviliškio savivaldybės skiriamoji pirmoji Jono Marcinkevičiaus premija už dokumentinės prozos knygą „Žmonės mylėjo žmones“.

2011 m. pasirodė beveik dviejų dešimtmečių rašytojo darbo rezultatas – knyga „Peslių akademija“. Šioje knygoje autorius literatūriniam gyvenimui prikėlė savo gimtąjį, jau išnykusį Peslių kaimą. Titaniškas rašytojo darbas buvo pastebėtas ir įvertintas. Už šią knygą autoriui paskirta Antano Baranausko literatūrinė premija.

2022 metais anykštėno rašytojo kūryba už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą ir palaikymą tarp skirtingai mąstančiųjų, įvertinta Leonido Donskio premija. Tais pačiais – 2022 m. Rimantas P. Vanagas Kelmės rajono savivaldybėje sudarytos komisijos sprendimu už knygą Skiedrų ganytojas“ pripažintas Žemaitės literatūrinės premijos laureatu.

Rašytojo knygose tai, ko neužrašė kiti, ko nežinojome ir galbūt net negalėjome žinoti, nes ta informacija buvo užslėpta giliai archyvuose, ar Anykščių krašto žmonių prisiminimuose. Reikia įdėti pastangų, kad tą informaciją atrastum, turėti kantrybės prakalbinti žmones, kad jie išdrįstų papasakoti, būti atkakliam tikslinant istorinius faktus, kad juos sudėliotum ir aprašytum.

Ir kokią rašytojo R. P. Vanago knygą bepaimtume, ar tai būtų „Sielių“ serijos knyga, ar poezija, ar proza, ar humoro žanro leidinys, abejingu likti negali. Visos autoriaus knygos išjaustos, išgyventos ir skleidžia tokią energiją, kuri priverčia verkti arba juoktis, o dažniausia rimtai susimąstyti, daug ką pergalvoti bei daug ką kitaip įvertinti.

Pasitikdami rašytojo R. P. Vanago gražų jubiliejų kviečiame skaitytojus dar kartą sugrįžti prie anykštėno autoriaus kūrybos, atrasti, kas dar neatrasta, pastebėti tai, kas nepastebėta.

AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja  Audronė BEREZAUSKIENĖ

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.