Anykščiai pagal „žaliąją“ energiją užima 13 vietą Lietuvoje

Lietuvos respublikos energetikos ministerija giria Anykščių savivaldybę už atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) plėtrą. 

Ministerijos tinklalapyje publikuojamoje medžiagoje nurodoma, kad Anykščių rajono savivaldybė turi ambicingus planus šioje srityje ir vykdo nuoseklią AIE plėtrą. AIE dalis galutinės energijos suvartojime sudaro 66,92 proc. ir viršija Lietuvos AIE dalį galutinio energijos vartojimo balanse. Savivaldybėje didelę įtaką AIE naudojime daro biokuro naudojimas, kuris tarp AIE rūšių sudaro 90 proc., o bendrame energijos vartojime – 59 proc. Nustatytas siektinas AIE dalies galutiniame vartojime rodiklis yra 82,15 proc. Savivaldybės teritorijoje esančių AIE techninis potencialas, parodantis AIE kiekį, kuris galėtų būti įsisavintas pasinaudojant tik savivaldybės teritorijoje esančiais ištekliais, siekia apie 545 ktne. 

„Anykščių rajono savivaldybė įsikūrusi gamtai dosniai apdovanotame regione, turi unikalų potencialą vystyti atsinaujinančių išteklių energiją. Šiame krašte gausu gamtinių išteklių, kurie gali būti išnaudojami siekiant energetinės nepriklausomybės ir aplinkosaugos tikslų. Tai ne tik pažangi energetikos politika, bet ir investicija į rajono ilgalaikį tvarumą bei gyventojų gerovę. Galime pasidžiaugti, kad šiai dienai 20 savivaldybei pavaldžių įstaigų ir Anykščių miesto gatvių apšvietimas yra aprūpinami iš rajone esančių atsinaujinančių energijos šaltinių“, – kalbėjo Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis. O Anykščių rajono savivaldybėje centrinio šildymo paslaugas teikianti įmonė UAB „Anykščių šiluma“ atsinaujinančios energijos išteklių pagrindu patiekia apie 87 proc. visos šiluminės energijos. Tokį gerą rezultatą lėmė dar 2015 metais priimti sprendimai gamtinių dujų katilines pakeisti į kietąjį biokurą deginančią katilinę.

Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje atsinaujinančių išteklių pagrindu gaminama elektros energija saulės šviesos elektrinėse, vėjo parkuose bei hidroelektrinėje. Hidroenergijos, vėjo, saulės, geoterminės energijos, kietojo biokuro (malkų ir medienos atliekų, šiaudų), biodujų, biodegalų, atsinaujinančių komunalinių atliekų naudojimo skatinimas – vienas geriausių sprendimų patenkinti energijos poreikį, saugant gamtą ir jos išteklius.

Anykščių rajone prognozuojamas ženklus gaminančių vartotojų skaičiaus augimas. AB „ESO“ duomenimis, 2021 m. Anykščių rajono savivaldybėje elektros energiją gaminančių vartotojų įrenginių galia, tenkanti 1000-iui gyventojų, siekė 77,54 kW, ir tarp šešiasdešimties Lietuvos savivaldybių užėmė 13 vietą. Lyginant su 2020 metais, pokytis siekė +47,53 kW.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. duomenimis, Anykščių rajone buvo išduota 50 leidimų gaminti elektros energiją saulės šviesos elektrinėse, kurių bendra galia siekia 2,0792 MW,  ir 2 leidimai gaminti elektros energiją hidroelektrinėse (bendra galia – 1,5500 MW). Įrengtos saulės šviesos elektrinės per metus pagamina apie 1 944,05 MWh (167,19 tne), o hidroelektrinės – apie 4 482,35 MWh (385,48 tne) elektros energijos.  

Anykščių rajono savivaldybėje yra plėtojama ir vėjo jėgainių infrastruktūra. Remiantis leidimo gaminti vėjo energiją duomenimis, Anykščių rajono savivaldybėje yra išduotas 1 leidimas statyti vėjo energiją gaminančius įrenginius. Bendra šių prietaisų instaliuota galia – 7,5 MW. Atlikus normatyvinius apskaičiavimus, nustatyta, kad Anykščių rajone veikiančios vėjo jėgainės per metus pagamina 18 750,00 MWh (1 612,5 tne) elektros energijos.

Bendrai iš atsinaujinančių išteklių Anykščių rajono savivaldybėje per metus yra pagaminama 2 165,17 tne elektros energijos.

Anykščių rajono savivaldybėje atsinaujinančios energijos išteklių pagrindu patiekiama apie 74 proc. visos šilumos energijos. Per pastaruosius metus savivaldybėje buvo įgyvendinta nemažai investicinių projektų, kurių pagrindinis tikslas – mažinti šilumos gamybos sąnaudas modernizuojant katilines ir šilumos perdavimo tinklus. Taip pat ir ateinančiam dešimtmečiui yra numatytos AIE naudojimo didinimo priemones CŠT sistemoje.

Tarp pagrindinių priemonių didinti energijos naudojimą iš AIE Anykščių rajono savivaldybėje yra saulės energijos panaudojimas karšto vandens gamybai saulės kolektoriuose bei elektros energijos gamybai saulės šviesos elektrinėse įrengtose ant savivaldybei priklausančių pastatų stogų. 

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.