Knygos „Per tamstos laišką į mane padvelkė tikras pavasaris“ sutiktuvės

Saulėtą šeštadienio popietę į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salę susirinko gausus būrys anykštėnų ir svečių pasidžiaugti nauja, Anykščių kraštui ypatingai svarbia dr. Ingos Liepaitės ir A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktoriaus Antano Verbicko sudaryta ir parengta knyga „Per tamstos laišką į mane padvelkė tikras pavasaris“.

Knygos sutiktuvių renginį pradėjęs A. Verbickas  akcentavo, kad šia knyga siekiama atskleisti vieną iš didesnės atidos reikalaujančių rašytojo A. Vienuolio-Žukausko, kaip Lietuvos SSR Aukščiausios Tarybos deputato, veiklų. A. Vienuolis, pasinaudodamas savo statusu, teikė įvairiopą paramą ir pagalbą tremtyje ir lageriuose atsidūrusiems tautiečiams.  Visa ta parama buvo atskleista per tremtinių ir politinių kalinių bei jų artimųjų laiškus ir kitus archyvinius dokumentus.

Dr. I. Liepaitė kalbėdama apie knygos gimimą, prisipažino, kad pirmoji idėja buvo parašyti straipsnį minėta tema, tačiau supratus, kad visko į publikaciją sutalpinti nepavyks, buvo nuspręsta išleisti leidinį. Įvertinus, kad šaltiniai mažai tyrinėti, o tema tikrai aktuali, nutarta visus laiškus transkribuoti, o juos papildančius šaltinius skelbti faksimilėmis kaip iliustracijomis.  Vienu iš svarbiausių uždavinių buvo identifikuoti visus autorius ar jų laiškuose minimus artimuosius. Iš laiškų turinio atsivėrė sudėtingo XX amžiaus šeštojo dešimtmečio Lietuvos kultūrinio, politinio ir visuomeninio gyvenimo realijų panorama. Skaitytojai gali susipažinti su 175 laiškais, atvirlaiškiais, atvirlaiškiais-perlaidomis, telegramomis ir sveikinimais, kurių chronologinės ribos – 1944–1957 metai.

Vilniaus universiteto profesorius, akademikas Domas Kaunas vertindamas knygos rengėjų darbą, pripažino, kad tai knyga ne eiliniam skaitytojui ir jos kelias pas skaitytojus bus ilgas. Pradėti skaityti knygą, kurioje skelbiamas rašytojo A. Vienuolio-Žukausko (1882–1957), tremtinių bei politinių kalinių ir jų artimųjų epistolinis palikimas, jis pakvietė nuo Asmenvardžių rodyklės, kurioje paskelbtos pavardės suteikia žinių, apie kokius dar asmenis galima rasti duomenų šioje knygoje. Profesorius pabrėžė, kad anykštėnams ši knyga ypatingai yra svarbi, kaip ir Anykščių kraštui yra labai svarbus A. Vienuolis-Žukauskas.

Kartu su prof. D. Kaunu į knygos sutiktuves pasveikinti knygos rengėjų atvyko Vilniaus universiteto Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, VU Informacijos paslaugų departamento direktorė doc. dr. Marija Prokopčik, buvusi ilgametė VU Rankraščių skyriaus vedėja Nijolė Šulgienė.

Renginyje dalyvavo A. Vienuolio paramos sulaukusių asmenų artimieji: Vlado Nasevičiaus duktė Audronė Neniškienė su sūnumi ir anūke, Zigmo Toliušio anūkas Viktoras Uogintas su žmona.

Naujo mokslinio kraštotyros leidinio gimimu džiaugėsi  ir knygos autorius sveikino Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkė Prima Petrylienė ir dar visas būrys anykštėnų, neabejingų Anykščių krašto istorijai ir jos žmonėms.

Viešosios bibliotekos informacija

Nuotraukos Lalezer Varbliauskienės

 

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.