Paminėta Spaudos ir knygos diena Anykščių viešojoje bibliotekoje

Gegužės 7-ąja paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Ta proga į AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrių susirinko Knygų mėgėjų klubo „Knyginyčia“ nariai. Jie virtualiai išklausė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto prof. emerito, habil. dr. Domo Kauno parengtą pranešimą „Aušrą“ reikia įdarbinti“.

Pasak prof. D. Kauno, iki šių dienų žurnalas „Auszra“ yra tautos istorijos įprasminimo priemonė bei svarbus šiuolaikinės laisvos tautos savivertės bei pagarbos matas.

Pranešimo metu vienas žinomiausių Lietuvos knygotyrininkų, bibliofilas D. Kaunas pakvietė visus skaityti „Auszrą“ , o Lietuvos mokyklų pedagogus paprašė nelaikyti „Auszros“ tomų užrakintų spintose, bet ragino leisti mokiniams knygas neštis į namus, kad jie skaitytų ir susidarytų savo nuomonę apie mūsų tautai svarbų leidinį.

Išklausę prof. dr. D. Kauno pranešimą, klubo „Knyginyčia“ nariai patys skaitė ištraukas iš XIX amžiuje leistos „Auszros“ numerių. Tekstą, kuriame aprašyti Lietuvos paukščiai ir juos pamėgdžiojantys garsai perskaitė Genovaitė Ražanienė, mintis apie poeziją perskaitė Artūras Šajevičius. Knygos mėgėjų klubo „Knyginyčia“ susitikime pirmą kartą dalyvavusi Stanislava Gailiūnaitė skaitė tekstus apie knygas bei dorovingą gyvenimą. Bronislava Stunžėnienė iš leidinio „Auszra“ skaitė pamąstymus apie poetą Antaną Baranauską ir jo kūrybą. Romualdas Ražanskas ir Alfredas Motiejūnas skaitė apie tai, kaip anykštėno A. Baranausko poemą „Anykščių šilelis“ vertino jo amžininkai. Loreta Uzdraitė perskaitė iš senojo periodinio leidinio poezijos posmus apie gimtąją lietuvių kalbą. Arūnas Maulius perskaitė humoristinį pasakojimą, o Dalina Rupinskienė skaitė linksmus eilėraštukus, kurie buvo paskelbti prieš 140 metų.

Po mėnraščio „Auszra“ skaitinių skaitymo bei aptarimo Viešosios bibliotekos savanorė Edita Stiklinskaitė „Knyginyčios“ nariams parodė ir pristatė istoriko mokslininko prof. Antano Tylos rankraščius, kuriuose – liudijantys faktai, kad lietuviškos spaudos draudimo metais Lietuvos gyventojai daugybę kartų rašė raštus Rusijos carui, carienei ir generalgubernatoriui, kad būtų sugrąžinta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis. E. Stiklinskaitė perskaitė knygnešio Jono

Šiaučiūno raštą, surašytą carui dėl spaudos grąžinimo ir A. Tylos parašytą tekstą, kupiną pasididžiavimo gimtąją lietuvių kalba.

Klubo „Knyginyčia“ nariai neskubėjo skirstytis. Prie arbatos puodelio jie klausėsi Lino Bitvinsko skaitomų eilių. Romas Pačinskas prisiminė, kokiomis aplinkybėmis prieš dešimtmetį išleido savo dėdės Jono Daniūno pomirtinį kūrybos rinkinį „Nepažintas Jonas Daniūnas“ (2014 m.). Klubo nariai dalinosi, ką yra sukaupę savo asmeninėse bibliotekose ir kokias knygas skaito šiuo metu, išsakė savo nuomones, ką jie norėtų veikti per būsimus klubo susitikimus.

Birutė VENTERAITIENĖ, AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.