Į amžinybę iškeliavo iš Anykščių kilęs dvasininkas

Pranešama, kad mirė kunigas Povilas Bartkevičius, kuris paskutinius devyniolika metų tarnavo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Pasak biržiečių, parapijiečių mėgiamas, švelniai kunigu Poviliuku vadinamas.
Povilo Bartkevičiaus gimtinė – Anykščių rajonas, Skiemonys. Gimė Žiogų kaime, 1980 m. baigė Skiemonių (Anykščių r.) vidurinę mokyklą, patarnavo Šv. Mišioms Skiemonių bažnyčioje ir ruošėsi kunigystei. 1980–1981 m. P. Bartkevičius dirbo Skiemonyse zakristijonu. Žengdamas į kunigystės kelią Povilas Bartkevičius susidūrė ir su sovietiniu saugumu. Sužinoję apie jaunuolio norą studijuoti kunigų seminarijoje, saugumiečiai pakvietė pokalbiui, buvo labai draugiški, siūlė daug gėrybių, bet su viena sąlyga: kad dirbtų jiems. Kai būsimasis kunigas atsisakė, išgirdo kitokį „draugų“ pažadą: „Išsiųsim į tokią vietą, kad visą gyvenimą tarnybos kariuomenėje nepamirši.“ 1981–1983 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, 1983–1988 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1988 m. gegužės 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje P. Bartkevičius buvo įšventintas kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo birželio 12 d. gimtosios Skiemonių parapijos bažnyčioje.1988–1995 m. jis buvo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras, 1995–2002 m. – Uliūnų (Panevėžio r.) Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratorius.Nuo 2003 m. birželio 2 d. jis tarnavo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijoje.
NYKŠČIAI

Vienas komentaras

  1. Gaila kad tokie žmonės kaip kunigas Povilas palieka šį pasaulį per anksti.Ilsėkis ramybėje.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.