Fotofaktas. Draustinio giria gula į rietuves

Ką Šimonių girioje rasime po žiemos? Šimonių girios bendruomenė baisisi pokyčiais. „Tik nukirstoje medienoje užrakintas CO2 gali sustabdyti klimato kaitą!!!“ – ironizuoja „žaliąją“politiką.

Šventosios kraštovaizdžio draustinis šalia Lašinių kaimo. Girios gyventojai ir lankytojai baisisi, kad po žiemos draustinyje ir kitose „saugomo“ Šimonių girios biosferos poligono vietose randa sunkiosios medkirčių technikos sudarkytas paupio pievas ir miško paklotę, naujai atsiradusias plynes ir kirtimams sužymėtus senus medžius.

Tuo tarpu, teisės aktai nustato, kad Šimonių girios biosferos poligono paskirtis yra:

* išsaugoti Šimonių girios su joje esančiomis vertingomis miškų, pievų, pelkių bei kitomis natūraliomis buveinėmis ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti juodojo gandro (Ciconia nigra), mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina), lėlio (Caprimulgus europaeus), žalvarnio (Coracias garrulus), juodosios meletos (Dryocopus martius), ligutės (Lullula arborea) populiacijas;

* vykdyti saugomų rūšių, stebėseną, mokslinius tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę;

* atlikti gamtosaugos eksperimentus ir analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms;

* propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.

Šimonių girios bendruomenės informacija ir nuotrauka

3 komentarai

  1. Malonu, kad poligonas puoselėjimas

    Labai gerai, kad vykdo savo misiją ir saugo ligutės (Lullula arborea) populiaciją. Ligutė gali gyventi tik kirtavietėse, todėl saugotojai turėtų mokėti pinigus, kad kažkas iškirto ir pagerino ligutei gyvenimo sąlygas. Jei žmonės kerta ir saugo miškinio vieversio – ligutės populiaciją ir neprašo už tai pinigų, tai juos reiktų apdovanoti. Ne veltui geriausia gamtos tema knygas leidžianti leidykla vadinasi „Ligutė“, galėtų iš savo pelno pagerbti Šimonių girios puoselėtojus.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.