Seinuose pagerbtas vyskupas ir lietuvių poetas Antanas Baranauskas

Lapkričio 26 dieną, pažymint vyskupo ir lietuvių poeto Antano Baranausko mirties metines, LR konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas kartu su Lenkijos lietuvių draugijos pirmininku, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktoriumi Algirdu Vaicekausku, Vysk. A. Baranausko fondo valdybos pirmininke Danute Valukonyte, Vysk. A. Baranausko fondo ,,Lietuvių namai“ Seinuose direktore Onute Nevuliene ir kitais lietuvių organizacijų atstovais uždegė simbolines trispalves žvakutes prie poeto ir vyskupo Antano Baranausko paminklo Seinuose.

A. Baranauskas Seinų vyskupu buvo paskirtas 1897 m. Mirė 1902 m. lapkričio 26 d. Seinuose, palaidotas Seinų katedros koplyčioje. Paminklo autorius skulptorius Gediminas Jokūbonis.

Paminklas vyskupui ir lietuvių poetui Antanui Baranauskui buvo atidengtas 1999 metų lapkričio 28 d.

Pašventinimo iškilmėse dalyvavo aukšti abiejų valstybių pareigūnai: Lietuvos Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis, Premjeras A. Kubilius, kultūros ministras A. Bėkšta, Lenkijos Seimo vicepirmininkas J. Król, vyskupai: P. Baltakis (vyskupas lietuviams už Lietuvos ribų), Elko vyskupas W. Ziemba, Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis, abiejų šalių ambasadoriai, kiti diplomatinio korpuso atstovai. Gausiai dalyvavo Lietuvos miestų, rajonų ir visuomeninių organizacijų delegacijos, vietos valdmenų atstovai ir gyventojai. Sveikinimo raštus atsiuntė Lietuvos ir Lenkijos prezidentai, Lenkijos premjeras J. Buzek.

Paminklo autorius – žinomas Lietuvos skulptorius Gediminas Jakūbonis (1927 – 2006), Meno akademijos Vilniuje profesorius. Žymiausi jo darbai: paminklai – Pirčiupių motinos, Adomo Mickevičiaus, Antano Vienažindžio, Maironio, Antano Baranausko. Lietuvai atgavus nepriklausomybę kūrė jis skulptūras Vytauto Didžiojo bažnyčiai Kaune. 1996 metais Birštone, ant Nemuno kranto, iškilo statula Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui Vytautui.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.