Kitoje stiklinių durų pusėje

Buvusi Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė gruodžio mėnesį šalių susitarimu palikusi pareigas Anykščių rajono tarybos nariams pateikė skundą dėl administracijos direktorės Ligitos Kuliešaitės veiksmų, dėl kurių ji, kaip teigia, patyrė didžiulį psichologinį spaudimą ir nederamą elgesį, kas sukėlė sveikatos problemų. A.Pajarskienė skunde nurodo, kad santykiai savivaldybėje, švelniai sakant, atrodo keistai –  nors ji buvo skyriaus vedėja, nurodymus gaudavo per tarpininką, o galiausiai su ja išvis nustojo bendrauti. Pasak A.Pajarskienės ji sulaukė paradoksalių kaltinimų iš rajono vadovų valdančiųjų politikos žlugdymu, nelojalumu vadovams ir t.t.   Publikuojame A.Pajarskienės rašto dalį, kurioje ji kalba apie santykius anoje stiklinių durų pusėje.  

„Tęsiant psichologinį spaudimą mano atžvilgiu, nuo 2021 m. birželio mėnesio visas komunikavimas su direktore vyko per tarpininką – mero patarėją Vaidą Jucienę. Nors nebuvau atskirai oficialiai informuota, kad keičiasi kažkokie darbo organizavimo principai ar pobūdis, tačiau mero patarėja man bei skyriaus darbuotojams perduodavo mano tiesioginio vadovo – direktorės – pavedimus bei nurodymus. Aš ir skyriaus darbuotojos turėjome V. Jucienei teikti informaciją apie vykdomas veiklas, kviesti ją dalyvauti skyriaus organizuojamuose pasitarimuose, atsiskaityti už nuveiktus darbus, derinti su ja rengiamus raštus ir pan. Vykstant tokiems darbo procesams nebesupratau, kam esu atskaitinga, kieno ir kokia apimtimi duodamus pavedimus privalau vykdyti, kam už juos atsiskaityti ir pan. Tokiomis sąlygomis teko organizuoti ir koordinuoti 2021 metų miesto šventės veiklas. Direktorė miesto šventės organizavimo grupės posėdžiuose  nedalyvavimo. Po miesto šventės, 2021 m. liepos 27 d. įvykusio darbo grupės aptarimo metu, iš mero, mero pavaduotojo Dainiaus Žiogelio ir mero patarėjos V. Jucienės  ypatingai buvo jaučiama neigiama nuostata mano atžvilgiu, nes buvo vengiama kalbėti apie pasiekimus ir gerus dalykus, o priekaištaujama ir akcentuojami nedideli organizaciniai nesklandumai, atsitiktiniai nesusipratimai ar smulkios nesėkmės. Leidę visiems susitikimo dalyviams pasisakyti, rajono vadovai mane, šventės veiklų koordinatorę, ignoravo ir žodį suteikė tik man pačiai to pareikalavus.

Po bendrojo šventės aptarimo buvau atskirai pakviesta į mero kabinetą, kur sulaukiau gausybės dar daugiau įvairiausių kaltinimų (pradedant nelojalumu vadovams bei tikslingu valdančiųjų politikos žlugdymu ir baigiant tuo, kad miesto šventės metu svečius vežiojęs vairuotojas buvo netinkamai apsirengęs). Nei vienas man metamas kaltinimas nebuvo pagrįstas nei faktais, nei konkrečių asmenų, teikusių informaciją, įvardijimu. Skaudino tai, kad  buvo visiškai ignoruojami surengtos miesto šventės pasiekimai ir sėkmės atvejai, o man metami kaltiniai buvo diskriminuojantys ir paremti gandais.

Po daugiau nei valandą trukusių rajono vadovų (mero, mero pavaduotojo, mero patarėjos V. Jucienės ir administracijos direktorės) kaltinimų, gandų, apkalbų, interpretacijų bei visiškų pramanų kupiną mano puolimą, administracijos direktorė reziumavo, pareiškusi, kad aš prastai dirbu, rajono vadovai manimi nepatenkinti ir pasiūlė man pasiieškoti kito darbo. Tai buvo pranešta likus kelioms valandoms iki mano kasmetinių atostogų. Tai vertinu kaip iš anksto suplanuotą, tikslingą direktorės siekį, pasitelkiant kitus aukštas pareigas užimančius, įtakingus asmenis, daryti man psichologinį spaudimą ir priversti mane afekto būsenoje priimti lemtingus sprendimus bei savo noru išeiti iš darbo.

Iš to, kas išdėstyta, akivaizdu, kad mano atžvilgiu buvo naudojamas didžiulis psichologinis spaudimas tiek iš administracijos direktorės, tiek pasitelkiant kitus, aukštas pareigas užimančius asmenis. Buvau žeminama, nepagrįstai kritikuojama, menkinami mano pasiekimai ir sudarytos nepalankios darbo sąlygos. Direktorė, galimai siekdama sudaryti kuo sudėtingesnes ir nepalankesnes man darbo sąlygas, nuo 2021 m. birželio mėn. iš esmės visiškai ignoravo mane kaip darbuotoją, kaip skyriaus vedėją, visus pavedimus, tiek man, tiek atskiriems skyriaus darbuotojams perduodama per mero patarėją, kuri net nėra administracijos darbuotoja, taip dirbtinai sukūrė neapibrėžtumo, nestabilumo ir nežinomybės atmosferą bei galimai nevykdė savo, kaip įstaigos vadovo, tiesioginių pareigų – organizuoti savivaldybės administracijos darbą.

Grįžusi po atostogų, pirmą dieną, t. y. 2021 m. rugpjūčio 25 d., gavau pranešimą apie direktorės iniciatyva man pradėtą tarnybinį patikrinimą dėl galimo tarnybinio nusižengimo, susijusio su formalių veiksmų neatlikimu / netinkamu atlikimu organizuojant miesto šventės veiklas. Tyrimas, mano nuomone, buvo inicijuotas tik kaip dar viena psichologinio spaudimo priemonė, siekiant paskatinti mane iš darbo išeiti savo noru.  Esu įsitikinusi, kad formalaus pobūdžio mano veiksmai, iš esmės nulemti kitų asmenų veiksmų, o būtent – administracijos direktorė kelis kartus keitė ir vilkino derinti išankstinę miesto šventės reprezentacinių išlaidų sąmatą, neužpildant reprezentacijai (užsienio delegacijų nakvynės ir maitinimo išlaidos, mero priėmimo išlaidos), pirkimų paraiškų ir nepateikiant jų pirkimų registravimui pirkimų registre, nesukėlė jokių neigiamų pasekmių ir neturėjo jokių padarinių. Su atlikto tarnybinio tyrimo išvada buvau supažindinta grįžusi į darbą po nedarbingumo, t. y. 2021 m. lapkričio mėn. 26 d. Atlikto tarnybinio tyrimo išvados pagrindu man buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba. Kadangi tyrimas buvo atliktas tendencingai, nevertinat reikšmingų faktinių aplinkybių, jame nurodyti motyvai nenuoseklūs, prieštaringi, su atlikto tyrimo išvada ir man paskirta tarnybine nuobauda kategoriškai nesutinku.  

Be to, 2021 m. rugpjūčio 25 d., grįžusi po atostogų, patyriau visišką direktorės ignoravimą. Su manimi asmeniškai nebendravo ne tik direktorė, bet pagal ankstesnę praktiką – ir mero patarėja V. Jucienė. Po atostogų faktiškai patyriau, kad esu nušalinta nuo skyriaus vedėjos pareigų, nes be mano žinios informacija ir pavedimai buvo perduodami tiesiogiai skyriaus darbuotojams. Artėjančios Obuolinių šventės darbo grupėje, mero potvarkiu sudarytoje man jau grįžus iš atostogų, man nebuvo skirta atsakomybes prisiimančiųjų asmenų pozicija – darbo grupės vadove paskirta V. Jucienė, pavaduotoju paskirtas Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis, nors ankstesniais metais buvau visų savivaldybės organizuojamų švenčių pagrindinė veiklų koordinatorė. Visai nebuvau įtraukta į mero potvarkiu sudaromą rajono kultūros paveldo aktualizavimo grupę. Nesuderinus su manimi, mano pavaldinei, vyriausiajai specialistei kultūrai, buvo paskirtos techninės minimu mero potvarkiu sudaromos darbo grupės sekretorės pareigos. Tokiais direktorės veiksmais ir sprendimais buvau iš esmės izoliuota ne tik nuo administracijoje, tačiau ir nuo mano vadovaujamame skyriuje vykstančių procesų. Apie priimtus sprendimus dėl darbo grupių sudarymų ir jų sudėčių patvirtinimo, kurios neabejotinai buvo susijusių su mano veiklos sritimis, sužinodavau iš atskirų administracijos darbuotojų, kitų kolegų ar sau pavaldžių skyriaus darbuotojų, tačiau tik ne iš savo tiesioginio vadovo. Tokiais administracijos direktorės veiksmai mano atžvilgiu buvo vykdomas akivaizdus psichologinis spaudimas ir dar labiau bloginamos darbo sąlygos.

Akivaizdus nepalankių darbo sąlygų kūrimo ir ignoravimo atvejis buvo susijęs su mano prašymu leisti dalyvauti  Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ organizuojamoje konferencijoje:

Kreipiausi asmeniškai į direktorę, norėdama išsiaiškinti, kokiu pagrindu esu ignoruojama ir į Lietuvos savivaldybės administracijos kultūros padalinių vadovams skirtą konferenciją yra siunčiama skyriaus vyriausioji specialistė. Pokalbio metu direktorę papildomai informavau, kad pagrindinis minimos konferencijos organizatorius yra Lietuvos savivaldybių kultūros administratorius vienijanti Asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, kuri savo lėšomis ir dengia dalį konferencijos išlaidų. Aš esu šios Asociacijos narė, todėl nario mokestį moku savo asmeninėmis lėšomis, tad kolegė I. Eidrigevičienė, nebūdama asociacijos nare, neturėtų dalyvauti konferencijoje. Išklausiusi šiuos ir kitus mano, kaip renginio organizatorės įsipareigojimus ir poreikį dalyvauti konferencijoje, direktorė pareiškė, esą aš turiu pati daryti išvadas, nes esą ji man dar liepos mėnesį vykusio pokalbio metu žodžiu yra pranešusi apie siūlymą susitarti ir atleisti iš darbo šalių susitarimu. Direktorei priminiau jos tada pasakytą repliką: „Siūlau pasiieškoti kito darbo“, kas nereiškia siūlymo susitarti. Reaguodama į tai, ji man pasiūlė pačiai rašyti prašymą dėl atleidimo šalių susitarimu. Kodėl turėčiau taip pasielgti nebuvo nurodyta, todėl aš nesutikau.

Po šio pokalbio, 2021–09–09, prie mano prašymo komandiruotei, KONTOROJE direktorė  priėmė sprendimą „Nepritarta“ ir pateikė tokio turinio pastabą: „Žodžiu pasiūlyta nutraukti tarnybos santykius šalių susitarimu, dėl šios priežasties siuntimas į komandiruotę yra netikslingas“.

Susiekusi su Asociacijos „Lietuvos kultūros savivaldos kolegija“ kancleriu Tomu Vaitkumi, informavau, kad galimai negalėsiu dalyvauti organizuojame konferencijoje ir vykdyti įsipareigojimų, nes mano tiesioginis vadovas į komandiruotę manęs neišleidžia, o prašymas atostogoms dar nepatvirtintas. Asociacijos kancleris T. Vaitkus, raštu, „Dėl Audronės Pajarskienės dalyvavimo konferencijoje „Kultūros vaidmuo regionų plėtros kontekste“, kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorę, prašydamas sudaryti sąlygas man dalyvauti konferencijoje. Tik po Asociacijos raštu atsiųsto prašymo, kuris buvo išsiųstas savivaldybės administracijai 2021–09–15 tarp 12 ir 13 val., direktorė mano atostogas suderino.

Tokiais ir panašiais savo veiksmais direktorė atviru cinizmu demonstravo savo galią, tyčia, piktybiškai vilkino sprendimų priėmimą, apribojo bet kokios darbinės informacijos man pateikimą, iškylančius klausimus sprendė tiesiogiai su man pavaldžiais darbuotojais, taip akivaizdžiai ignoravo mane kaip skyriaus vedėją, nedelegavo į mano veiklos klausimais sudaromų darbo grupių sudėtį, taigi toliau naudojo psichologinį spaudimą, kad aš, neapsikentusi sudarytų nepalankių darbo sąlygų, pati priimčiau sprendimą nutraukti darbo santykius. 

Dėl ilgą laiką besitęsiančio sistemingo, neteisėto, netinkamo, nepagarbaus, neetiško direktorės elgesio mano atžvilgu, manęs žeminimo, ignoravimo, nepalankių darbo sąlygų sudarymo neproporcingai didinant mano darbo krūvį, nusišalinant nuo sprendimų priėmimo, nuolatinio psichologinio spaudimo priimti sprendimą nutraukti darbo santykius ir kt., kilo reali žala mano sveikatai, dėl ko buvau priversta kreiptis į gydytojus. Man buvo diagnozuoti sveikatos sutrikimai, dėl kurių daugiau nei du mėnesius (nuo 2021-09-20 iki 2021-11-24) turėjau nedarbingumo pažymėjimą“, – rašo buvusi Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė.

Priminsim, kad L.Kuliešaitė „Nykščiams“ teigė, kad daugelį skundo teiginių vertina kaip šmeižtą, o  meras Sigutis Obelevičius, paklaustas, kaip vertina skundą ir ką galėtų pasakyti, buvo švelnesnis vertinimuose. „Manau, kad ten yra daug išvedžiojimų“, – sakė S.Obelevičius.

Linas BITVINSKAS

27 komentarai

 1. Noriu dirbti savivaldybeje.

 2. Prašome paskelbti mero sudarytos komisijos A. Pajarskienės skundui tirti sudėtį.

  • nėra čia ką tirti 🙂 senai visiems viskas aišku. Dabar skalambyja visais galais, kad tik deskridituoti savivaldybės administracijos vardą.
   Neturi jokios pagarbos sau, gerb. Audronė.

 3. Angelė, pragaro merga !

  Kuom ne Marytė Melnikaitė: Kankinkit budeliai smarkiau! Iškęsiu nedejuosiu…

  • Marytė Melnikaitė buvo pagarsėjusi Zarasų prostitutė, dėl kurio intensyvaus seksualinio palaidumo pargyveno tėvas J. Melnik. Doras lenkas pergyveno, kad dukra užaugo visiška k…. ir dar vagia iš fabriko. Prieš kabindamas etiketes, pasidomėkite apie istoriją. Ypač reiktų akcentuoti kada įvyko Gaidės susišaudymas ir kada Marija Melnik mirė.

   • Karamba Bliamba !

    Tu su ja gulėjai, a ne?

    • Skaitykite istoriją. Kadangi buvo apsikrėtusi sifiliu, tai visas sąrašas Rokiškio komjaunuolių yra užfiksuotas.

     • Matyt, nuo sifilio Marytę Melnikaitę gydė Alesionka

     • Kadangi minima asmenybė yra mirusi, nebegali nei apsiginti, nei pasiaiškinti, tamstai teks paskelbti jos ligos istoriją ir medicininius dokumentus tų minimų komjaunuolių, kurie anot tavęs minima liga sirgo. Kitaip – teismas ir LR BK straipsnis dėl šmeižto. Paskubėkite tamsta. Laikas dirba ne jūsų naudai.

 4. Ir vieną kart pavasari
  Tu vėl atjosi drąsiai!
  Savibliadybėj tuščia bus –
  Audronės neberasi…

  Sustabdęs juodbėrį staiga,
  Šunis išgirsi lojant,
  Kad Anykščiuos eilinį kart
  Kregždės ką nors kapoja…

 5. Liaudies žmogus

  „Miesto šventės metu svečius vežiojęs vairuotojas buvo netinkamai apsirengęs“ Obelevičiau ir Žiogeli, jus patys save veidrodyje matėte? Jūs savo rūbus esat mate? Kai jus pamatai gyvai, ar per TV graudu žiūrėti, nes garderobas kai iš Sovietmečio..Tad gal mažiau kalbėkit, o į save pažiūrėkit, ir dirbkit savo darba kas priklauso, maži ponai čia miesto esat!

  • Patarėjos turėtų merui ir pavaduotojui patarti dėl aprangos stiliaus – algos galgi leidžia nusipirkti normalius kostiumėlius

   • ne tik pareigybinė alga bet ir mero reprezentacinių išlaidų biudžete numatyta eilutė tą leidžia. Na, žinome, kad papildoma veikla ir hobis vadovus priverčia su tais pačiais kostiumais ir už kombaino vairo ir botanikos sodo sodinimo darbuose ir net pramogų parke su padanga nuo nelegaliai pastatytos pramogų trasos važynėtis, tai šventei atėjus nebe koks vaizdis iš to apdaro lieka 🙂
    Na, o už vairuotojus tai pagal struktūrą turėtų būti tiesiogiai atsakingas jų padalinio t.y. to skyriaus vadovas, o ne taip kaip ponei patarėjai iš dvarelio sosto pašviečia.

 6. Prašome skaityti originalo kalba. Kai kurios sifiliu sirgusių asmenų pavardės užtušuotos http://www.kgbveikla.lt/lt/paieska/melnik%20j

 7. Aš baigiau gimnaziją ne Anykščiuose. Mums dėstė, kad Marija Melnik apkrėtė ne sifiliu, o gonorėja.

 8. Audrones asmeniškai nepažįstu ,tik “ labas” ,bet galiu drąsiai sakyt kad nuostabi organizatore kokių reta ,energijos pilna moteris ,moka bendrauti su žmonėmis ,ir tikrai nusikaltimas atleisti Audronę .O tas širšių lizdas seniai reikejo išardyt .Gėda savivaldybei ir nedaro garbes nei žiogeliui nei obeleviciui .

 9. Geda net kalbėti kai Obelevičius bara už vairuotojo apranga …Meras su nusmukusiom kelnes visuose susitikimuose ,va čia tai reikia barti patarėjas ,kad nepataria merui .Audrone,kreipkis į aukštesnes instancijas dėl mobingo ,laimėsi !

 10. Niekas apie nieka

  bla bla bla

  • vicemeras per vieną tarybos posėdė pasakė , kad savivaldybė (t.y. jis ir kiti vadovai) daugiau nebegli to kęsti.
   Kenčiantys vadovai neproduktyviai dirba-taigi vieną organą, kuris vertė kentėti ėmė ir išpjovė iš administracijos …
   Kaip ta žaisda bus užgydyta priklausys nuo viso organo sveikatos būklės. Gal veterinarijos gydytojas, vadovas žinojo, kad toks sprendimas bendram orgnizmui mažiausiai pakenks?

 11. Gėda skaityti komentarus! Žmonės, iki kokio lygio mes nusiritome, kad taip reikia viešai vieni kitus NIEKINTI? Manau, kad niekam nereikia neigiamų emocijų, ypač prieš šventes! Juk tai niekam neprideda sveikatos! Daugiau pakantumo vieni kitiems ir gražių ateinančių švenčių visiems!

 12. Atrodo, kad merui vadovauja senmergė, o tas tik vykdo jos nurodymus

  • Mero patarėja visai nesena, o ar mergautinę pavardę nešioja tai ne kiekvienai susiraukusiai bobulei aiškinti. Bijok Dievo bausmės už liežuvavimą!

 13. Pagaliau kažkas garsiai pasakė kas vyksta savivaldybėje. Nesuprantu tik kodėl kiti darbuotojai tyli, o tik už akių apkalba ir skundžiasi draugams kaip juos engia arba tiesiog ignoruoja direktorė ir jos pavaduotoja.
  Ko jūs ten kenčiant? kovokit už tinkamas darbo sąlygas, o ne gydykitės depresijas po pastovios įtampos darbe. Man tik keista, kaip tokios jaunos moterys, gali būti tokios kupinos puikybės, pykčio ir paniekos kitiems žmonėms.

 14. Be le ką gali pavadinti mobingu. Nei vienas komentatorius nepasidomėjo buvusios kultūros skyriais vedėjos veikla. Ar pakilo anykštėnų kultūrinis išprūsimas? Ar sugalvojo nors vieną tikrai aukšto lygio kultūrinį vyksmą? Ar buvo objektyvi visų kultūros įstaigų atžvilgiu? Ar šoktelėjo Anykščiai , kaip kad šoktelėjo prie Bronytės Lukaitienės? Ar vienijo kultūrininkus?

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.