Humoro eilių konkurse dalyvavo ir Suvalkuose gyvenantys lietuviai literatai

Anykščių viešojoje bibliotekoje šeštadienį vyko Respublikinio humoro eilių konkurso „Humoro medis 7“ apdovanojimo ceremonija. Konkursą organizavo Lietuvos labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“, renginį vedė fondo įkūrėja Aldona Širvinskienė.

Fondas jau yra išleidęs  22 almanachus. Jie iškeliavę į pasaulį, juos skaito ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, ir net Amerikoje. Jeigu juos sudėtume į vieną knygą, tai būtų 1920 puslapių  knyga su  412 autorių kūriniais.  

„Laba  diena, mielos ponios ir panelės! Laba diena, mieli ponai ir ponaičiai! Tad, būkite pasveikinti atvykę į 7 – tąjį Respublikinį humoro eilių konkursą ,,Humoro medis – 2022“, kurį organizuoja labdaros ir paramos fondas “Baltasis balandis“, įsikūręs Anykščių rajone, kanauninko, rašytojo J. Tumo-Vaižganto gimtinėje.          

Nuo paskutinio karto, kuomet buvome susitikę šioje modernioje bibliotekos salėje, jau pralėkė dveji metai. 2020 m. ir 2021 m. renginių nebuvo. Bet kūrėjai rankų nenuleido, kūrė eiles ir siuntė fondui, kuris išleido almanachus, o komisija išrinko nugalėtojus. Tad šiandieną triguba šventė. Bus įteikiami  2020 m, 2021 m. ir 2022 laureatams diplomai ir suvenyrai “Humoro medis“, – kalbėjo A. Širvinskienė ir paskelbė konkurso nugalėtojus.

2020 m. III vietos laimėtoja iš Kelmės Jadvyga Šimkienė,  II vietos laimėtoja iš Marijampolės Janina Lebskienė, I vietos laimėtoja iš Gargždų Marija Pabrėžienė.

2021 m. III vietos laimėtoja iš Ignalinos Serafima Šerėnienė, II vietos laimėtoja iš Rokiškio Vida Papaurėlienė, I vietos laimėtojas iš Kazlų Rūdos Gintaras Margelis.

2022 m. III vietos laimėtoja iš Marijampolės  Gema Galinienė, II vietos laimėtojas iš Kalvarijos Edmundas Venclova,  I vietos laimėtojas iš Kazlų Rūdos   Vytautas  Augustanavičius.   

Laureatai buvo apdovanoti diplomais ir medaliais.  

Po oficialiosios dalies gausiai iš visos Lietuvos kampelių susirinkusiems literatams smagų koncertą dovanojo Kėdainių miesto senjorų ansamblis „SVAJA“ ir jų dainuojanti vadovė, daugelio dainų žodžių autorė  Celestina Rimavičienė.

 Po nuotaikingo koncerto renginio organizatorė pristatė atvykusius kūrėjus, kurių buvo bene trisdešimt. Ir ne tik iš Lietuvos, konkursą pagerbė viešnia iš Suvalkų (Lenkija) Onutė Virbylienė, kuri atstovavo Suvalkų literatus, siunčiančius savo poezijos kūrinius humoristinių eilių konkursui.

„Aš atsivežiau pačią didžiausią „tašę“ iš namų, kokią tik radau, juokui sukrauti, kad visiems metams jo užtektų. O paskui naudosiu pagal sveikatos ministro receptą  – po 5 posmelius kasdien, –  juokavo A. Širvinskienė, po to jau rimtai pridūrė. – Be šio humoro konkurso fondas dar rengia rimtos poezijos konkursą „Baltojo balandžio sugrįžimas“, kuris įvyks gegužės 28 d. Panevėžio miesto Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje,  moksleivių piešinių konkursą „PLUNKSNA“, kuris vyks Šiauliuose gegužės mėnesį, dar prozos, novelių ir apsakymų „Balta paukštė“ konkursas, kris vyks Zarasų krašte rugsėjo mėnesį. Gerai suskaičiavote?  Taip, tikrai, konkursai keturi. Ir dar fondas rengia literatūrinius skaitymus „Po skambančiu medžiu“ rašytojo J. Tumo-Vaižganto gimtinėje. Taigi, mieli literatai, nesnauskite, rašykite ir dalyvaukite konkursuose, dar savo kolegas paskatinkite. Lauksiu jūsų kūrybos. O dabar skaitysime eilėraščius“.

Po bibliotekos skliautais suskambo poezijos posmai. Vienos eilės kėlė juoką, kitos gi privertė susimąstyti apie dabartinį gyvenimą ir buvo ne visai juokingos. Visokių eilių buvo, tačiau tos trys valandos poezijos tikrai neprailgo…

Dalina RUPINSKIENĖ

2 komentarai

  1. Svedasu Jadze

    A vat Svedasys bibliotekoj bus grožio salono paslaugų renginys. Skelbia krašto žinias, kad senjorus kaip šauktinius karinėn tarnybon nukirps dykai net dvi kirpėjos atvykį iš pačią rajoną centrą su visa sertipikuota kirpyklas įranga.
    Argi ne humoaras pas bibliotikos direktorių?

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.