Kaip Budrių bendruomenė Kalėdas ir Naujus metus pasitiko

Dar prieš dvi savaites iki Kalėdų bendruomenės nariai ir atvykstantys pasisvečiuoti į renginius, pradėjo gauti laiškus. O juos parašė pats Kalėdų senelis, pagirdamas bendruomenėje vykusius projektus ir atliktus darbus. Senelis pakvietė visus į šventinius renginius, kurie prasidės gruodžio 26 dieną.

Taigi Kalėdų antrą dieną 12 val. prisirinko pilna salė į susitikimą su Kalėdų seneliu. O čia vyko  „Top 10“  – 2022 metų nuotraukų konkursas. Šmaikštūs nuotraukų pavadinimai ir pačios nuotraukos kėlė daug juoko. Na ir Kalėdų Senelio dovanos dosnios buvo. Pirmą kartą vyko ir Kalėdų Senelio statulėlės nominacijos. Čia pats Senelis įteikinėjo statulėles ir sakė, kad blankūs prieš Kalėdų Senelio apdovanojimus tapo ir patys „Oskarai“. Džiaugėsi Senelis aktyviais bendruomenės nariais ir gyrė nominantus už gerus darbus ir paramą bendruomenei. Smagi nuotaika ir pokalbiai kaip reikiant įsisuko. Ir dainos suskambo ir šokių ratelis didelis susidarė. Bet tai buvo pirmas renginys.

Gruodžio 27 dienos ryte  prie bendruomenės namų susirinko būrelis norinčių vykti į gerb. Broniaus 80 – mečio jubiliejų. „Kaip nevažiuoti, jei laiške pats Kalėdų Senelis kvietė!” – smagiai kalbėjo Birutė. Atrodo kas čia tokio, juk daug kas 80 metų gali švęsti. Tik Broniukas, kaip jį bendruomenėje vadiname, neturi nei šeimos, gyvena uždarą vienišiaus gyvenimą. Jo pirkelėje ir skurdo pamatysi.  Bet nuvykus svečiams ir Bronius pralinksmėjo, dovanas ir vaišes priėmė. Pasėdėjome, padiskutavome ir ilgiausių metų sudainavome. Džiugu, kad ne vienas bendruomenės narys Bronių aplanko ir kitomis metų dienomis.

Čia pat, jau po trijų dienų, laukė ir „Žvėrelių Naujieji metai“. Tai bendruomenės šventė, kuri yra švenčiama miške. Vaikai ir jų tėveliai  atneša dovanų žvėreliams ir paruošia jiems šventinius stalus iš šieno, grūdų, runkelių, morkų ir kitų daržovių bei vaisių. Šiemet miške, prie bendruomenės laužo, burtininkas atsinešė pintinę tik ką krosnyje iškeptų bandelių. Smagią programą prie laimės šulinio parengė aiškiaregė Staselė ir paslaptingasis burtininkas. Visi šventės dalyviai traukė 2023 metų laimę ir džiaugėsi, kad jos ateinančiais metais bus nemažai. Atėjo su dovanomis ir snieguolė, kurią pats Senelis atsiuntė. Kas eilėraštuką deklamavo, kas padainavo. Smagios praeitų metų istorijos ir kitų metų bendruomenės planai, tokis vyko diskusijose tarp šventės dalyvių. Saugių ir, svarbiausia,  taikių metų Budrių bendruomenė linki visiems kraštiečiams!

Valentinas Gudėnas

Comments are closed.