„Vardan Lietuvos“: „Anykščių rajone rinkimai ir jų rezultatai negali būti laikomi legitimiais ir teisėtais“

Seimo narys Tomas Tomilinas pranešė, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2023 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. Sp-58 „Dėl kandidato Kęstučio Tubio registravimo panaikinimo“ pasekmių“, kuriame nurodoma, kad rinkimai Anykščiuose yra neligitimūs, nes VRK neveiklumas, prieštaringos žinias žiniasklaidoje suklaidino rinkėjus, ir reikalaujama naujų rinkimų.

Yra pagrindo skelbti rinkimus iš naujo

T. Tomilinas taip pakomentavo šį sprendimą: „VRK jau vieną kartą visiškai suklaidino anykštėnus, o tai reikšmingai paveikė rezultatus. Dabar turi įsikišti teismas, yra pagrindo skelbti rinkimus iš naujo, įstatymuose viskas numatyta. Sąžiningiausia būtų leisti registruotis kandidatams, galbūt tam pačiam Tubiui, jei jis iki to laiko įrodys teisme savo nekaltumą. O jei ne, tai ne. Teismus reikia gerbti, kad ir kaip kažkam nepatiktų. Bet LVŽS rinkėjai turi visiškai teisėtus lūkesčius turėti savo kandidatą, o dabar gaunasi, kad iš žmonių atimtas jų balsas dėl rinkimų komisijos aplaidumo ir delsimo aiškiai pasakyti anykštėnams, gali ar negali vienas ar kitas kandidatas dirbti meru.

Paskelbus rinkimus iš naujo, mūsų skunde teismui surašyti visi pagrindai iš Konstitucinio teismo praktikos, iš įstatymu. Nauji rinkimai gali nieko nepasikeisti – gali laimėti vicemeras, gali meras dabartinis, galbūt kitas LVŽS kandidatas, o gal lygiai taip pat kitų partijų kandidatai – liberalai, demokratai, kurie turi teisėtus lūkesčius pretenduoti į antrą turą. Paskelbus rinkimus iš naujo, bus kita situacija. Mero rinkimams padaryta reikšminga įtaka, todėl reikia viską pakartoti iš naujo per protingą laiką.“

VRK nematė pagrindo panaikinti…

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis teismui pasirašytame rašte nurodė, kad „Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“  (toliau – DSVL) dėjo pastangas užkirsti kelią kandidatavimui ir galimam rinkėjų suklaidinimui, tačiau VRK tik formaliai atsirašinėjo. „2023 m. vasario 6 d. – DSVL kreipėsi į VRK su paklausimu, ar K. Tubis vertinant Rinkimų kodekso keliamus reikalavimus kandidatams gali būti kandidatu į Anykščių rajono merus? Buvo keliamas klausimas ar VRK neplanuoja svarstyti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (toliau – LVŽS) kandidato K. Tubio registravimo kandidatu panaikinimą? Tačiau 2023 m. vasario 23 d. VRK, atsakydama į DSVL paklausimą, informavo, kad pagal Rinkimų kodeksą, kandidatų pasyvioji rinkimų teisė apribojama tik tais atvejais, kai kandidatai yra nebaigę atlikti bausmės likus 65 dienoms iki rinkimų dienos, t. y. iki 2022 m. gruodžio 30 d. Rašte VRK konstatuoja, kad neturi duomenų ir teisinio pagrindo naikinti K. Tubio įregistravimą kandidatu į Anykščių rajono savivaldybės merus“, – nurodoma rašte..

Beje, S. Skvernelis nurodo, kad VRK nesugeba tinkamai vykdyti savo funkcijų. „Atkreiptinas dėmesys, kad visų pirma 2023 m. vasario 23 d. gautas VRK atsakymas į DSVL paklausimą ir 2023 m. kovo 7 d. VRK priimtas sprendimas rodo, kad VRK nesugeba tinkamai vykdyti savo funkcijų nustatytų Rinkimų kodekse, kad jų priimami sprendimai būtų teisėti ir nekeltų abejonių, kad rinkimai buvo vykdomi nepažeidžiant Konstitucijoje įtvirtintų demokratinių rinkimų principų“, – rašoma skunde.

Pirma konstatavo, paskui… atsiprašė

Pasak jų, toks neveikimas padarė esminę įtaką rinkimų rezultatams. „Šis VRK neveikimas 2023 m. vasario mėnesį sudarė sąlygas viešojoje erdvėje skleisti įvairias interpretacijas. Pats kandidatas į merus K. Tubis, kuris, teismui konstatavus, padarė nusikaltimus eidamas mero pareigas pareiškė, jog gali dirbti meru, o meras – ne valstybės tarnautojas. Didžiausią tiražą Anykščių rajone turintis laikraštis 2023 m. vasario 4 d. publikavo straipsnį „Teismas Kęstučiui Tubiui uždraudė būti meru“(…) Tačiau jau po kelių dienų 2023 m. vasario 6 d. to paties laikraščio interneto portale paskelbta kita publikacija, kurioje kandidatas aiškiai pasako, kad jam teismas neuždraudė būti meru.

Pati laikraščio „Anykšta“ redakcija 2023 m. vasario 7 d. publikavo straipsnį rinkėjus galutinai suklaidinančiu pavadinimu: „Nėra aišku, ar teismas uždraudė Kęstučiui Tubiui būti meru“ ir atsiprašė Kęstučio Tubio (…). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad rinkėjai Anykščiuose buvo stipriai suklaidinti ir turėjo pagrįstus lūkesčius balsuodami už LVŽS iškeltą kandidatą į merus K. Tubį“, – rašoma skunde, kad prie rinkėjų suklaidinimo prisidėjo interpretacijos.  

Itin didelei rinkėjų grupei buvo sutrukdyta laisvai pasirinkti kandidatą

Rašte nurodoma, kad pirmo merų rinkimų turo rezultatais, K. Tubis surinko daugiausiai iš visų kandidatų, kandidatavusių į merus, rinkėjų balsų,   29,39 proc. nuo rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, kurie pasinaudoto savo teise rinkti merą iš VRK balsavimo biuletenyje pateiktų kandidatų. „Nepaneigtina, kad jei VRK būtų tinkamai vykdžiusi Rinkimų kodekse pavestas jiems funkcijas ir K. Tubio kaip kandidato registracija būtų panaikinta iki 2023 m. kovo 5 d., rinkimų rezultatas šiandien būtų visiškai kitoks.  2023 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Anykščių rajone susiklostė situacija, kai itin didelei rinkėjų grupei buvo sutrukdyta laisvai pasirinkti kandidatą“, – rašoma skunde.

Demokratų „Vardan Lietuvos“ nuomone, būtent VRK neveikimas turėjo lemiamos įtakos rinkimams Anykščių rajone, kad rinkimai ir jų rezultatai negali būti laikomi legitimiais ir teisėtais, todėl teismo prašoma „pripažinti, kad rinkėjams renkant Anykščių rajono merą yra padaryta esminė įtaką ir negalima nustatyti išrinkto kandidato arba kandidatų, dalyvaujančių pakartotiniame balsavime ir įpareigoti VRK pripažinti rinkimų rezultatus Anykščių rajono rinkimų apygardoje Nr.  negaliojančiais ir per protingą laiką surengti pakartotinius mero rinkimus Anykščių rajono savivaldybėje“, –  išdėstė skunde S.Skvernelis.

NYKŠČIAI

18 komentarų

 1. Pirmą kartą Tomilinas kažką protingo pasakė. Tik nauji rinkimai, su Tubiu ar be jo. Obelevičiaus į antrą turą niekas neišrinko. Nemanau, kad ir nesant Tubiui būtų patekęs. VRK pirmininkė turėtų atsistatydinti, nes nesugeba tinkamai atlikti savo darbo!

  • VRK sprendimo analizė

   Kažkaip labai nepatikimai atrodo šitie fruktai, abu pabėgę iš tos valstiečių šaikos (LŽVS), patys savo neapsisprendimu ir nevertybėmis abejojantys, ’’pučia’’ kažkokią nuomonę rinkėjams, be to jau žinodami, kad nuteistasis nebebus gražintas į rinkimus.
   Rinkėjai, negi nesuvokiate, kad jie radę progą – tik ieško palankumo savo pazicijoms, pabrėždami klaidinantį rūpestį rinkėjais ir svajojantys tik nugvelbti prarastus balsus savo pozicijoms ?

 2. Kvazimodas

  Nusimeskime kaukes PONAI !!!
  Gerai pamastykite ar tas VALIO skirtas, demokratiskai rinkimu logikai atstatyti, ar tiesiog be stipraus kandidato rinkimus pakartoti, vilintis kad si partija bus sekminga. Tomilinas nesako kad Tubis pasalintas neteisingai, jis sako pasalinkite Tubi musu pagrindini konkurenta ir surenkite rinkimus is naujo.

 3. o ka sitas snukis cia veikia Tomilinai buvai pas Karbauski perbegai kaip suo pas Skverna gal jau laikas pas Armonaite nes tarpukoji matomai neturi visvien nieko jai nesielgi kaip vyras

 4. kai kas sitoj istorijoj apsikakojo. Tik naujų, Sonata tada nugalės ir isvaikys savivaldybes skruzdelyna su karaliene.

 5. Mieli ponai, ko Jūs taip susirūpinote mūsų rajonu. Jūsų žiniai didelė rinkėjų grupė pasirinko kandidatą, kuris mus tenkina, kodėl visą laiką primetama kita nuomonė. Mums atsibodo neveiklumas, netvarka. Mes viską žinojome kas yra Tubis , žinojome, kad jis to nepadarė kuo yra kaltinamas. Žinome ir dabar kas taip stengiasi, nes keturi metai kaip plaunamos mūsų smegenis, kad Tubis šioks anoks. Kokiu tikslu šis duetas vėl iššoko prieš rinkimus, aiškindamas savo tiesą. Administracinis teismas išspręs šį klausimą, toliau mes susitvarkysime patys. Vien iš Jūsų rašymo aišku kad daromas spaudimas administraciniam teismui. Jau mums bloga darosi nuo Jūsų aiškinimų ir pamokslų. Gal mes nenorime naujų rinkimų, nes LVSŽ kandidatai išrinkti daugmandatinėje irgi žmonės. Ką jau iš anksto pradedate šalinti konkurentus? Bijote, kad dauguma tarybos narių yra LVSŽ sąjungos. Kas čia per spaudimas rinkėjams? Jūs paminėte padorumą, sąžinę, paniekinote mūsų rinkėjus, nes mes nusivylėme Lietuvos teisingumu ir mūsų tokiais seimo nariais tuo labiau rinkimais.

 6. VRK sprendimo analizė

  Nu jei lais VRK, išsirinksi tu sava tu kumyru ’’nekaltu avinuku ungelo sparnais’’ – kas taliau ? Ans gi negali pagal LR Teisma sprendimu ait tu pareigų ! Ar tu anu keturis metus pavaduosi, ar dar rozu raikalausi pakartotinu rinkimu ?
  Išgerk rapeliu kakiu na spaudyma, takiuos metuos nervuojies už šūdu kaki, da nuvirsi ?

 7. Siaip pamastymui...

  Rinkimai laikomi neivykusiais, jei prabalsuot ateina maziau 50% rinkeju. Atejo vos vos virs 50%…
  Vyriausia rinkimu komisija vienasalisku sprendimu panaikino legaliai prabalsavusiu beveik 15% anyksciu krasto rinkieju balsus… Paskelbe negaliojanciais…
  Vadinas po tokio VRK genialaus sprendimo – gavosi, kad tedalyvavo tik 35% rinkeju. Ir pagal fakta – rinkimai tiesiog neivyko… Pirma tura suzlugde pati VRK… O toliau prasidejo nekompetencija ir aplamai kazkokios kriminalines veiklos – pradejo kist kazkokokius „naujus 2 turo dalyvius“ is po stalo…

  • Juozas R.

   Dėja, rinkimai bus galiojantys, jei juose dalyvaus 1 rinkėjas ir bus nesugadintas jo biuletenis

   • Anykštėnau, visai nebeikim 100 % balsuot. Laimės tas, kurio šeimos narių daugiau su balso teise. Vienas prieš kitą, arba tegu valdo VRK „protai“

 8. Iš posverno išlindo Obelevičius…,

 9. Tai tas pats persona kuris buvo apsigyvenęs Anykščiuose? Juokdarys bl-t,tik juokas neima. Gelbėtojas išlindo,taip sakant perst prisiminė.

 10. Klausimas

  O Tomilinas grįžo pas valstiečius? Ir dabar jiems atstovauja?

 11. Marijona F.

  Kas to spektaklio “Mero rinkimai Anykščiuose” režisierius?

  Vieni galvojo, kad konservatoriai, kiti – kad socdemai. Pagaliau režisierius išėjo į sceną. Ką tik perskaitėme, kaip ir kas reketavo VRK, kad išbrauktų Kęstutį Tubį iš kandidatų.

  Vasario 2 d. VRK patvirtino K.Tubį kandidatu rinkimuose į savivaldybę. Vasario 6 d. vardanas S.SKVERNELIS kreipėsi į VRK reikalaudamas šalinti K.Tubio registraciją į kandidatus. VRK neturėjo pagrindo šalinti, todėl nenoromis, atidėliodama iki vasario 27 d. kreipėsi į Panevėžio teismą. Vienas teisėjas iš trijų atsiuntė špargalką, ne oficialų dokumentą, kovo 3 d., kad jo, galite šalinti Tubį po rinkimų tuo atveju, jei jis netyčia laimėtų rinkimus.
  Visi matėme, kaip VRK pirmininkė ir daugumą komisijos narių kovo 7 d. buvo pasimetę, nes jie matomai buvo spaudžiami, kad jeigu nepašalinsite pirmojo turo laimėtojo, visi lėksite iš darbo VRK kaip kamščiai iš šampano butelio.
  Vardanų partijai šiuose rinkimuose labai pasisekė. Gavo taryboje net 4 vietas, galės dirbti opozicijoje. Jei jie patys savo rankomis K. Tubio sąrašą pašalins iš rinkimų, tai daugiau nei T. Tomilino Seime, nei jos narių Anykščių taryboje nematysime iki pasaulio pabaigos.

  • Skemaniu Stasė

   Marijon ’’F.’’

   Neklaidinkit abu su nuteistu ’’nekaltuoju’’ visuomenės ! Tapti merais kandidatai į VRK pareiškimus privalėjo pateikti ir registruotis iki 2022-12-30 17:00.
   Vasario 2 d. Panevėžio Apygardos Teismo buvo priimtas kaltinamasis nuosprendis, apie kurį Vasario 3 d. nuteistasis informavo VRK ir pateikė prašymą išbraukti jį iš ”Anykščių krašto labui’’ Tarybos narių sąrašo, o kandidatuoti kitame sąraše (LŽVS) pasiliko nors ir žinojo apie jau ką tik gautą savo teistumą. VRK nuteistasis savaip interpretavo Teismo sprendimą ir motyvavo kad kandidatuoti į politiką Teismas jam nedraudžia. Juk iš vienos partijos sąrašo išsibraukė pats, o kitame pasiliko ! Negali gi būti vienam sąraše ’’kaltas’’, o kitame ’’nekaltas’’ !
   Va čia ir prasidėjo paieškos, kol VRK išsiaiškino visas peripetijas įvyko tai kas jau įvyko..
   Nuteistasis Teismo sprendimu eiti valstybės tarnautojo/politiko pareigų eiti negali !
   Vienoje vietoje Jūs esate teisi, kad didžiulė žala padaryta rinkėjams VRK aplaidumu ir nesugebėjus išaiškinti nuteistojo kandidato klastos, o būnant jau nuteistam vykdyti dar ir melagingas agitacijas rinkėjų namuose, taip klaidinant ir skaldant visuomenę.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.