Troškūnams paskirtas naujas klebonas

Panevėžio vyskupija paskelbė apie kunigų paskyrimus. Saulius Filipavičius, kuris neatsiejamas nuo troškūniečių gyvenimo, išleidžiamas į Vilnių.

Skelbiama, kad ilgametis ir troškūniečių mylimas Saulius Filipavičius atleistas iš Troškūnų, Raguvėlės ir Surdegio parapijų klebono pareigų (paliekant pareigas Tribunole) ir išleistas gydytis į Vilnių.

Jį pakeis kunigas Tomas Paliukėnas, (Panevėžio „Vaivorykštė“ nuotraukoje), kuris atleistas iš Panevėžio katedros parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Troškūnų, Raguvėlės, Surdegio parapijų klebonu;

6 komentarai

  1. Jūza fon Krakatūza :)

    Viskas praeina…

  2. Jaunas, aktyvus, pasisekė vėl Troškūnams

  3. Labai gerai, tik liūdna bus troškūnuose. Kiek važiuojame pro troškūnus, bažnyčia uždaryta, visada, ar ryte ar vakare. Jei S. Filipavičius išprotėjo, tam yra naujosios Vilnios psichiatrinė ligoninė. Dirbo panevėžio katedroje pradžios kunigystės aruodo metu. Tai klaikus nudurnejimas kada bažnyčia visada troškūnuose uždaryta. Žmonės nors būtų bažnyčioje, giedotų litaniją, o dabar geria, ir lėbauja, nebėra M.Valančiaus, net seminarines tvarkos pažeidimas ,laikyti pastoviai bažnyčią užrakintą.bet pinigų maißo tai godus Sauliukas, ai ai kaip negerai.!!

    • Andre,kas tave apmokė lietuvių kalbos rašybos ?Ar nebus tik kaimo diraktarka kokia už bulvių maišą ?O gal ir gerai mokėjote už mokymą tik tavo galva nepriima žinių.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.