Svėdasų vaikai – nesibaigiančioje judrumo ir kūrybiškumo šventėje

Anykščių rajono savivaldybė vykdo Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) finansuojamą projektą „Anykščių rajono savivaldybės mokyklų pažangos skatinimas diegiant vaiko emocinės gerovės aplinkos (VEGA) modelį“. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija ir asociacija „Svėdasų bendruomenė“ yra projekto partneriai ir vykdo partnerystės įsipareigojimus: per 2020–2022 m. sudaromos sąlygos Svėdasų gimnazijoje teikti mobilios komandos (logopedo, psichologo, mediatoriaus, taikomojo elgesio terapijos (ABA), visuomenės sveikatos specialistų) paslaugas gimnazijos ir gimnazijos Debeikių skyriaus specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems ir socialiai remtinų šeimų vaikams bei organizuoti šių vaikų užimtumą po pamokų, užtikrinant socialinių įgūdžių ir saviraiškos ugdymą. Šiam tikslui pasiekti asociacija „Svėdasų bendruomenė“ yra įdarbinusi užimtumo specialistą, kuris vykdo veiklas gimnazijoje.

18 mėnesių trukmės projektas, pradėtas įgyvendinti 2021 m. liepos 1 d., artėja prie pabaigos, visi: tiek vaikai, tiek jų tėvai, tiek specialistai ir pačios organizacijos, įprato prie naujai atsiradusios veiklų rutinos, noriai dalyvauja užsiėmimuose su specialistais, laukia sporto ir fizinio aktyvumo bei saviraišką skatinančių veiklų. Iš šalies stebint užimtumo specialistės Jūratės darbą, atrodo, kad vaikai dalyvauja nesibaigiančioje judrumo ir kūrybiškumo šventėje: čia jie po sporto salę lekia su „mašinėlėmis“ (patys vaikai taip sugalvojo vadinti salės banglentes, kurios yra įsigytos iš projekto lėšų), čia jau rengiasi šviesą atspindinčias liemenes ir keliauja į miestelio lankytinas vietas, visada turėdami tikslą – tai sužinoti, tai sutvarkyti, tai pagerbti, tai aplankyti. Vos parėję, žiūrėk, sėdasi kurti rankdarbių ar dekoracijų, dovanų mamoms ar atvirukų vienišiems ir garbingo amžiaus sulaukusiems Svėdasų miestelio gyventojams. Užsiėmimams skirtas laikas pralekia lyg mirksnis ir linksma, šurmuliuojanti, pilna kaskart vis naujų įspūdžių mažųjų projekto dalyvių grupė jau sodinama į geltonąjį autobusiuką ir saugiai pristatoma į namus.

Projekto sumanymas – sukurti vaiko emocinę gerovę palaikančią aplinką, tačiau per vykdomas veiklas ir užmegztus glaudžius dalyvių ir vykdytojų emocinius ryšius, pasiekta kur kas daugiau – įgytas ir išsaugotas abipusis pasitikėjimas, išsiaiškinta daugybė skaudulių, išgydyta ne viena maža širdelė nuo nepaaiškinamo vidinio skausmo, išmokta vertinti, tausoti ir branginti tai, kas yra šalia.

Esame dėkingi Anykščių rajono savivaldybei už sudarytą galimybę dalyvauti projekte, projekto sumanytojams už idėją, laiką, skirtą jai įgyvendinti, sukurtą bendrystę, įspūdžius ir geras emocijas, o Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) – už skirtą finansavimą, kuris atvėrė kelius mažesnes galimybes turintiems vaikams kasdienybę išgyventi lyg šventę.

Asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ pirmininkė Virginija Valikonytė

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.