Svėdasiškiai eutanazijai nepasirašo

Liepos 8 dieną 11 valandą Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje vyko gimnazijos bendruomenės susitikimas su rajono vadovais ir Švietimo skyriaus atstovais. Svėdasiškiai nesutinka su siūlomu reorganizacijos planu ir klausė, kaip palenkti tarybos narius, kad gimnazija būtų išsaugota.

Susitikimas vyko lauke prie gimnazijos pastato. Į susitikimą, kuriame buvo kalbama apie ruošiamą mokyklų tinklo optimizavimo projektą, atvyko Anykščių savivaldybės mero pavaduotojas Dainius Žiogelis ir Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė.
Mokyklų tinklo optimizavimo projektas, kuriuo numatoma nuo 2023 metų Svėdasų gimnaziją reorganizuoti į pagrindinę, o Debeikių skyrių reorganizuoti į pradinę mokyklą, sukėlė sumaištį gimnazijos bendruomenėje.
Susirinkusiems svėdasiškiams J. Banienė kalbėjo apie prastėjančią padėtį, mažėjantį mokinių skaičių, tendencijas ir centrinės valdžios poziciją, bet netvirtino, kad reorganizacija būtinai bus tokia, kaip numatyta.

Kaip sakė gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Fjellbirkeland, projektas buvo gautas birželio 28 dieną, o per 15 dienų bendruomenė turėjo organizuoti darbo grupes, išklausyti siūlymus, apibendrinti medžiagą. Žinoma, bendruomenė nepritaria tokiam planui, juo labiau, kad gimnazijoje moksleivių skaičius auga. 2020 metais čia mokėsi 113 mokinių, 2021 – 118, o ateinančiais mokslo metais jau bus 128 mokiniai. Svėdasiškiai pažymėjo, kad šią gimnaziją renkasi ir aplinkinių rajonų vaikai – atvyksta mokiniai iš Utenos, Užpalių, Šimonių ir Adomynės, todėl vien žinia apie galimą reorganizaciją jau yra kenksminga gimnazijos kolektyvui.
Direktorės pavaduotoja ugdymui A. Fjellbirkeland kalbėjo, kad Svėdasai atsigauna. „Čia keliasi šeimos iš kitų miestų, grįžta emigrantai, todėl gimnazija yra auganti“, – sakė A. Fjellbirkeland.

Gimnazijos tarybos pirmininkas Vytautas Datenis sakė, kad Svėdasuose nebėra tuščių namų, o vietos bendruomenei ypač svarbu, kad jų vaikai gautų kokybišką mokymą. „Pastaruosius keletą metų yra mokinių didėjimas, kas šiame plane neatsispindi visiškai. Dar pasakyčiau taip – jaunos šeimos, sprendžiančios, ar pasilikti čia, turi kelis poreikius. Pirmiausia, tai poreikis darbui. Šiais laikais technologijos leidžia nuotolinį darbą, tada reikalingas ikimokyklinis ugdymas, jo prieinamumas, ko dabar mes jau nebegalime suteikti, nes trūksta vietų. Šiai dienai trūksta jau 7 vietų. Daug kartų kreipėmės į savivaldybę. Jei būtų sukurta dar viena grupė, tai manau, ji užsipildytų labai greitai. Tie vaikučiai, kurie lanko darželį, beveik 100 procentų po to eina į mokyklą. Gimnazija labai vertinama už tai, kad joje tenkinami žmonių lūkesčiai, apie mažėjimą čia neina kalba. Jeigu būtų reorganizacija, tai būtų didžiulis nusivylimas, automatiškai užprogramuotume, kad vargu ar jaunos šeimos čia kelsis, o gal dalis jų ir pabėgtų. Buvo toks momentas, kai mes stipriai „nukraujavom“ ir nukraujavom ne be savivaldybės pagalbos (turimas omenyje Aulelių išskirstymas po šeimynas, kai gimnaziją paliko apie 50 vaikų, kurie išvyko į kitas vietoves, – aut. past.). Dėl reorganizavimo plano, tai jūs kalbėjot, kad galima keisti, tai pabandykit palikti dar iki 2024 metų, žiūrėkite tendencijas, o tada spręskit“, – sakė V. Datenis.
Pasisakė ir tėvai. Kalbėjo moteris, kuri grįžo iš emigracijos, ir džiaugėsi gera atmosfera mokykloje bei tuo, kad mokykla padėjo jos vaikams adaptuotis. Kiti tėvai tvirtino, kad vaikai net ir atostogų nenori, taip jiems patinka eiti į mokyklą.
Susitikimas vyko taikiai, tiesa, neišvengta ir emocijų. Viena moteris išsakė priekaištus, kad rinkėjai valdžiai tik prieš rinkimus reikalingi, o štai kai jiems reikia pagalbos, jos nesulaukia. Dar viena svėdasiškė priminė, kad valdžia nuolat kalba apie tai, kad mažina atskirtį, o išeina burbulas…

Mero pavaduotojas D. Žiogelis sakė, kad daug kas priklausys ir nuo gimnazijos kolektyvo. „Jeigu tikrai pasistengsit ir bus išlaikyti minimalūs reikalavimai, tikrai niekas šitoj vietoj nieko dirbtinai nedarys. Reikia viską padaryti, kad vaikai atsirastų“, – sakė D. Žiogelis. Jis kalbėjo, jog supranta padėtį, jo įtikinėti nereikia, bet svėdasiškiams siūlė pagalvoti, kaip palenkti kitus rajono tarybos narius. „O tai kaip juos palenkti?“ – prašė mero pavaduotojo patarimo viena svėdasiškė.
V. Datenis kalbėjo, jog iš viso būtų gerai, kad gimnaziją iš to optimizavimo plano išbrauktų, nes vien tik žinia apie galimą reorganizaciją kenkia mokyklos komplektavimui. Jis nesutiko, kad nėra kito kelio, jei ministerija nustatys kažkokius reikalavimus. „Yra kitas kelias – protesto“, – sakė V. Datenis.
Žinoma, svėdasiškiai nepritarė reorganizavimo planui ir už gimnaziją teigė pasiryžę kovoti iki galo ir siųs raštą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.


Plačiau – „Šilelyje“
Linas BITVINSKAS

33 komentarai

 1. Svedasu Jadze

  Svėdasai ir kolchozo laikais pasižymėjo kaip stipriausias komunisto vadovaujamas kolūkis, tai gal nebus sunku ir dabar tas pačias partijas mero pareigas laikinai einančiam ir palenkt kitus tarybas narius pagal koalicijos arba dabartinio rajono kolūkio sutartį. Koks gi jam skirtumas, jeigu jau žmanėm siūlo papirkinėt tarybas narius? Gal nori ką iš kankurentų politikos atsikratyt su palenkimais ir pasilenkimas ar čia dą blagiau raikia galvot dėl jo pasakymo ir supratimo?

  • Neapsimetinėk svėdasiške. Visi svėdasiškai žino, koks stipriausias ar silpniausias buvo kolūkis ir kokie komunistai vadovavo. Žiogelis kalbėjo protingai ir suprantamai. Pagal amžių jis net negalėjo būti komunistu, o kad savo laiku kitokių, kaip komunistai neskirdavo į kolūkių pirmininkus, visi ir be Jadzės žinome. Esu patenkinta susitikimu ir tikiu, kad Svėdasų gimnazija gali gyvuoti amžinai.

  • Skiemonys irgi triukšmavo! Koks rezultatas? O Kurkliai, Traupis, Debeikiai – ai kaip šiaušėsi…

   • Kai pradėjo Panevėžio teatras rodyti spektaklį apie Liūdynę, tai Liūdynės gyventojai protestavo ir spektaklyje nustojo tyčiotis iš miestelio pavadinimo. Kas leido kažkokiai kvailei pasivadinti Svėdasų Jadze? Ar gyventojų kreipimaisi norint nubausti apsišaukėlę, neduos rezultato? Dar pažiūrėsime.
    P.S. tegul pasivadina Rudkasių Jadze, ten niekas negyvena ir neturės gėdos.

    • vertėtų bendruomenei savikritiškai įsivertinti socialines priežastis savo gyvenamoje aplinkoje. Pagalvoti dėl savo teisumo/neteisumo. Protestai prieš modernizavimą vyko ir prieš 100 + metų, ar dėl to nustojo vystytis pramonė ir ar dėl to nesikeitė nusistovėjęs gyvenimo ritmas, ar dėl to nesikeitė mokslo įstaigų veiklą? Viskas keičiasi ir miestelio bendruomenė turi susitaikyti su savo ilgamete stagnacija dėl dabartinės padėties atsiradimo. Galimai „Svedasų Jadze“ teisi, kad istorinis ir politinis vietos bendruomenės pavaldumas vienvaldžiams diktatorimas dar ir nepriklausomybę atkūrusioje valstybėje išlikęs ir veikia žmonių pasamonėje.

 2. miestelėnas

  Viskas remiasi į elementarius ekonominous dalykus, o politinių pliusų rinkimas agituojant bendruomenę dėl taryboz narių palenkimo yra pigus pliurpalas. Taigi lai atsako direktorės pavaduotoja sau į klausimą kiek iš to 113 ar 118 mokinių yra gimnazistų per visas 4-as gimnazijos klases. Taip pat laikas įsivsrtinti ar šiolaikinei darbo rinkos ir ekonomvisersąlygomis reikalinga visus jaunuolius laikyti prie gimnazijos suolo, ar geriau iš anksčiau ruošti su profesiniu išsilavinimu, ir galimybe pradėti savarankiškai dirbti. Siekiantiems gimazijos lygio mokslo žinių tikrai nepriblema važynėti į tokio lygio gimnaziją mieste.
  Dirbtinis gimnazijos statuso lipdymas tikrai nepagerins mokinių pasuekimų lygio.

 3. Algimantas

  Svėdasų gimnazija turi Astą F. Tikiu jis stiprybė ir sugebėjimų iš laviruoti sudėtingoje situacijoje. Tikiuose švietimo vadovė, vicemeras ir rajono taryba išgirs svedasiškių prašymus.

  • Anykštėnas

   Gal p. Asta gali ir dalį gimnazijos išlaikymo lėšų prisiimti ant savo asmeninės sąskaitos, o ne iš bendro rajono biudžeto laikyti krūvas personalo etatų, kurių skaičius prilygsta besimokančių vaikų skaičiui.

   • Na, prie gero nepriveda mokyklų naikinimas, oj nepriveda, investicijos preoritetas turi būti švietimas, mokslas. Maža gimnazija-tobulas reikalas mokinių rezultatų, psichologinio klimato atžvilgiu, o tai nepamatuojama pinigais

    • Gimnazija, tai kur mokosi gimnazistai, baigę pagrindinio ugdymo mokyklos kursą. Kiek tokių moksleivių per visas I-IV-as gimnazijos klases turi Svėdasų gimnazija?

 4. O kur seniūnas Rasalas, negi jam nerūpi švietimo reikalai seniūnijoje? Svedasų Jadze visuomenininkė, algos negauna.

  • Kurioje fotografijoje, kelintoje eilėje iš kairės sėdi pagarsėjusi alkoholikė abortų propaguotoja Svėdasų Jadze? Jūsų žiniai, Jadzė vakar buvo nuėjusi prie Dainuvos slėnio pliažo ir po Panoramos pridavusi bambalius jau dainavo su Nijole apie du gaidelius.

 5. Pagal dalyvavusių susitikime skaičių galima daryti išvadą, kad miestelio ir seniūnijos bebdruomenei gimnazijos reikalai nėra svarbiausi. Matomai tai parodo ir gimnazijos administracijos nutolimą nuo visuomenės.
  Kaip kažkas padtebi ir nuo vietos savivaldybės administracijos – seniūnijos . Ten, gimnazijoje atskira valstybė….

 6. Mano nuomone rajono švietimo skyrius per prėjusius kelis metus nieko nenuveikė, kad tobulintų ugdymo kokybę rajone, o įpatingai užleisti reikalai Svėdasų miestelyje , kurio gimnazijoje galima matyti komunizmo sistemos palikimą. Kodėl taip yra patys svėdasiškiai žino, o dabartiniam mero pavaduotojui taip tiko ir tinka, nes svarbu tik koalicijos išlaikymas.

 7. Kvazimodas

  ❓ ➡ 🙄 💡 👿 😥 ❓
  Lietuviska virtualaus mokymo programos lygis, kuris beje pagal savo galimybes ir kainos pigumu beje,galetu simtais kartu lenkti popierinius vadovelius, savo primityviomis video konferencijomis ir chat pobudzio susirasinejimais, panasi i tai jei i atsilikusi aborigenu krasta atvezti siuolaikini autobusa, o jie i ji pakinke arklius sako niuooooooooo niuoooooo niuoooo ir visam pasauliui skelbia kaip ju tauta panaudoja siuolaikines transporto priemones.

 8. Prijaučianti Svėdasiškiams

  O kur seniūnas Rasalas?
  Va čia jau tikrai aišku, kad tik statytnis, bet ne visavertis Svėdasų seniūnas…

  • Tamsta tuos jausmus pasilikite komunistų partijos perėmėjams ir tęsėjams po raudonos rožės žiedu.
   Nuo kada atostogaujantis seniūnas privalo dalyvauti šietimo įstaigos organizuotame susitikime su savo tiesioginiais viršininkais išsavivaldybės? Be to gimnazija su jos pavaduotoja taip pat nedraugiška seniūnui buvo ir galimai yra, nes kita partija dominuoja.

 9. Tegul seniūnas pasikviečia pabėgėlių su vaikais ir taip išsaugos mokyklą.

  • Negali seniūnas eiti prieš mero valią. Jei meras pasakė, kad nekviesime, tai reiškia – nekviesime. Belieka juos kažkur Rokiškio rajone, paribyje su Svėdasais kviesti. O ten jau ne pono seniūno valia.

 10. Paskaičius straipsnį susidaro įspūdis, kad kalbėjo tik pavaduotoja. O direktorė sakė ką nors? Mokytojai?

 11. Saulius Rasalas

  Būdamas atostogose negaliu būti susitikime.

  • O kaip Tamsta, kaip liberalų partijos Anykščių skyriaus pirmininko pavaduotojas, veikiantis šitos seniūnijos teritorijoje pakomentuotumėte švietimo skyriaus parengtą reorganizacijos planą bei Svėdasų ginazijos bendruomenės poziciją?
   P.s. partinėje veikloje tikriausiai neatostogaujate? 🙂

  • Svedasų Zosė

   Tamsta turėjai nutraukti atostogas arba atostogų metu dalyvauti šiame svarbiame Svėdasų gyventojams renginyje. Matyt, tinginystė paėmė viršų. Arba abejingumas mokyklos likimu. Kodėl meras atostogaudamas dalyvavo stambių raguočių fermos atidaryme…

   • Neniškis dalyvautų

   • tame ir yra Anykščių politinių valstybės tarnautojų bėda, kad supainoja viešus -politinius ineresus su tarnybiniais ir asmeninais intersasais, o tada viešai sako, kad pavaldios moterys apgavo ar vyriausybės valdžia bloga. Reikia suprasti, kad seniūnas yra tos pačios valdžios administracijos tarnautojas ir dalyvaudamas ar nedalyvaudamas gimnazijos bendruomenės susitikme su rajono valdžios atstovais turėtų atstovauti valdžios nuostatas, o ne kaip vicemaras tik savo partijos nuostatas ir asmeninio populiarumo siekį.
    Prisipažinkite ir tai, kas organizavo maištą su parašų rinkimu prieš savivaldybės administracijos direktorės sprendimą skirti Svėdasų seniūnijos seniūnu dabartinį seniūnijos vadovą.

    • Šviesus Vaižganto kraštas nusipelno kitokio seniūno

     • vertėtų racionaliau į viską tamstai pažvelgti ir neminėti garbingo vardo be reikalo.
      Gal paanalizuokite iš pradžių valdančiosios koalicijos ir politinių valstybės tarnautojų, užimančių pirmuosius rajono vadovų postus rinkimines programas, bei ką jie buvo prižadėję tiek švietimo sistemoje, tiek kaimiškų vietovių socialinių reikalų ir darbo politikoje ir kt. Tada tiesiai ir paklauskite kodėl reikia “palenkti tarybos narius“.

 12. Jūsų seniūnas Sapalas pas vasiuka alu pliumpina kiekvieną dieną…

 13. Gerbiami mokytojai, nusiimkite rožinius akinius ir pažvelkite realybei į akis. Nėra mokinių, teks ir jums susitaikyti su esama situacija: sumažės krūviai, o tuo pačiu ir atlyginimas. Ir nereikia agituoti tėvų bei pūsti jiems miglos į akis. Juk šiandien jums svarbiausia yra darbo vieta, o ne ugdymo kokybė. Deja…

  • chi-chi-chi

   kai kurias mokytojas arba „viršininkes“ žiūrėti per rožinius akinius įpareigoja rožės simbolio partijos politika ir partinė priklausomybė. Čia be pschologinės pagalbos nepakeisi požiūrio…

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.