Suplanavo investicijas, už kurias mokėsime 12 metų

Pinigų yra sočiai. Ketvirtadienį vyksiančiame Anykščių rajono tarybos posėdyje bus balsuojama dėl pritarimo modernizuoti du Anykščių miesto darželius. Tai sveikintinas dalykas, tačiau panašu, kad anykštėnai nepasimokė iš dujinių katilinių istorijos. Suplanuotas modernizavimas ne tik brangus, bet užkrautų finansinius įsipareigojimus ilgiems metams. Beje, už tokią sumą galima pastatyti visiškai tokio pat dydžio visiškai naują darželį.

Modernizuotų privati bendrovė

Tarybai teikiamuose projektuose nurodoma, kad lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas būtų patikėtas privačiai bendrovei. Tai daroma siekiant užtikrinti tinkamą švietimo paslaugų prieinamumą, tad numatyta modernizuoti darželio pastatus, kurie yra energetiškai neefektyvūs. Modernizavus darželio pastatus, kaip nurodoma, savivaldybė sutaupytų ne mažiau kaip 30 proc. šilumos energijos išlaidų.
Privati bendrovė parengtų pastato modernizavimo techninę dokumentaciją, vykdytų rangos darbus, siekiant, kad pastato energetinio naudingumo klasė būtų ne žemesnė, kaip „C“ ( būtų modernizuotos šildymo, karšto vandens ir apšvietimo sistemas, atnaujinta natūrali vėdinimo sistema, atliktas pastato stogo, išorinių sienų ir cokolio, perdangų, kurios ribojasi su išore, šiltinimas, langų ir durų keitimas ir kt.), o vėliau bendrovei būtų patikėtos priežiūros paslaugos.
Tiesa, privačiam subjektui planuojama perduoti lopšelių-darželių pastatus modernizuoti ir prižiūrėti ne visa apimtimi, o tik atskirus elementus, t. y. privatus subjektas nebus atsakingas už visą vidaus patalpų remontą. Bendras tokios sutarties laikotarpis – 12 metų, 1 metus užimtų modernizavimas, o likę 11 metų – pastato modernizuotų elementų priežiūros paslaugos ir išsimokėjimas už atliktus pastato modernizavimo darbus.

Maksimaliai per 12 metų sumokėtų per 5 milijonus

Nurodoma, kad projektus įgyvendinant įprastu būdu kainuotų apie 2 787 575,00 Eur (1 652 738,00 Eur lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir 1 134 837,00 Eur lopšelio-darželio „Eglutė“, nevertinant paskesnės modernizuotos pastato dalies priežiūros. O Anykščių savivaldybė 12 metų po to mokėtų už modernizavimą ir priežiūrą.
Pagal Centrinės projektų valdymo agentūros metodiką ir skaičiuoklę nustatyta tikėtina metinio atlyginimo privačiam subjektui suma už vieną objektą siekia 242 000 eurų (su PVM).
Didžiausi turtiniai įsipareigojimai privačiam subjektui, įvertinant perduodamų veiklų vykdymo išlaidas per sutarties 12 metų laikotarpį siektų 5 561 420 su PVM (3 287 909 Eur lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir 2 273 511 Eur „Eglutė“, o analogiškai apskaičiuoti maksimalūs mokėjimai privačiam subjektui – 5 261 506 Eur su PVM (3 110 480 „Žilvitis“ ir 2 151 026 „Eglutė“).

Neatsipirktų niekada

Taigi, planas grandiozinis ir brangus, o kokia jo ekonominė nauda? Į tai gali atsakyti konsultantų parengtas investicinis planas. Jame, sakykim, pažymėta, kad lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato būklė yra prasta ir 5 metų laikotarpyje bus būtina numatyti ženklias investicijas pastato bei inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimui. To nepadarius, pasak konsultantų, 5 metus nebūtų sutaupoma šildymo ir elektros energijos išlaidų (ne mažiau kaip 56 130 Eur). Taigi, atlikus modernizavimą galima suprasti, kad „Žilvitis“ per metus sutaupys apie 11 000 eurų. Analogiškai, matyt, sutaupys ir „Eglutė“, išeitų apie 22 000 eurų. Priminsiu, kad tikėtina metinio atlyginimo iš Anykščių savivaldybės biudžeto suma siekia 242 000 (su PVM). Klausimas per kiek laiko atsipirktų 5 milijonai?
Beje, Centrinės projektų valdymo agentūros Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus VPSP ir pirkimų grupės vadovės Neringos Pažūsienės rašte nurodoma, kad „Investicinio projekto (IP) pasirinktos alternatyvos finansinės naudos ir išlaidų santykis yra viso labo 0.22 ir tai reiškia, kad dėl IP įgyvendinimo atsirandantys sutaupymai yra ženkliai per maži, kad užtikrinti IP finansinį atsiperkamumą“. Taip pat nurodoma, kad „Savivaldybė neatliko rinkos tyrimo, nesikonsultavo dėl šio Projekto nei su finansuotojais, nei su investuotojais. Už Projekto įgyvendinimą planuojami paskirti Savivaldybės darbuotojai neturi patirties rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus (išskyrus Projekto vadovą).“

Kiek kainuoja pastatyti naują darželį?

Suprantama, kad statybos ir remontas kainuoja daug, tačiau verta pagalvoti, ar visada tai apsimoka. Sakykim, galima pasižiūrėti ir palyginti – štai Bajoruose Vilniuje statomas lopšelis-darželis, kurį lankys apie 240 vaikų. Bendras darželio plotas- 3,5 tūkst. kv. m. (maždaug kaip abiejų Anykščių darželių). Lopšelis-darželis bus su geoterminiu šildymu. Aplink darželį suprojektuotos vaikų žaidimų aikštelės, tėvų patogumui ir automobilių stovėjimo aikštelė. Pagal energijos suvartojimą pastatai priklausys A++ klasei (Anykščiuose modernizuojamų darželių pastatų energetinio naudingumo klasė būtų ne žemesnė, kaip „C“). Tokio naujo darželio Vilniuje vertė – daugiau kaip 5 mln. eurų. Jei jau turime tiek daug pinigų – gal statykim naują, mere?
Linas Bitvinskas

21 komentaras

 1. Žiauru…..

  • Pagal viską, kas parašyta reikia iki 12 metų variantą. Pigiau, efektyviau ir nedidėja rajono paskola. Jei vienas didelis darželis darželis kainuoja 5 milijonus, tai du kainuos minimaliai 7 . Ar net daugiau, nes Vilniuje plyno lauko investicija, o čia būtų ir griovimo darbai.

   • Vilniuje stato konteinerių kratinį ant lauko, ir tai sutartis pernai metų, nelabai pastatys už pirminę kainą, nes sumos indeksavosi 50%.
    Normalaus viešojo statinio kvadratas dabar statyti kainuotų apie 3000 € už kvadratinį metrą ir čia be kiemo gerbūvio.
    Tai tik nesvaikit kad kas pastatytų pusdykiai darželį.
    Vien seno nugriovimas kanuotų apie milijoną

 2. o tai kas rems partijas rinkimų metu, jeigu neduosite užsakymų iš biudžeto? Be rėmėjų neturėsi ir rinkėjų, kurie už būsimą “darbo“ vietą politiniame poste balsuotų.

 3. a tai gal usplanuota kad bus daugeu vaiku .

 4. Visų pirma reiktų ne atskiras iškarpas iš tarybos sprendimo projekto cituoti, o ir pagrindinę dalį pacituoti kodėl daromas toks žingsnis. O esmė yra labai paprasta, savivaldybė neturi lėšų finansuoti darbus jų atlikimo laikotarpiu iš biudžeto, nes vien tik šiems dviems projektams reikia surasti biudžete 2,7 mln., arba kitą išeitis – skolintis, bet to neleidžia nustatyti skolinimosi limitai. Nors jei atitinkami valstybės lygmeniu priimti teisės aktai ir leistų skolintis tokią sumą, tai toks sprendimas sukeltų kitų projektų kofinansavimo lėšų trūkumo riziką.
  Antra, jei jau gerbiamas žurnalistas kalba apie išsimokėjimą už darbus per 11 metų po modernizacijos tai ir nurodytas sumas reikėtų įvardinti tiek grynąja dabartine verte, tiek naudojamą diskonto normą, tiek realiąja verte, nes bent kiek piniginių srautų modeliavime susigaudančiam suprantama, kad pinigų perkamoji galia šiandien, nėra ta kuri bus po metų, dviejų, ar tuo labiau 11. Tad, jei jau informuoti visuomenę, tą reikėtų daryti išsamiau, o ne tendencingai formuoti klaidinančią nuomonę.
  Beje, nereikia lyginti Vilniaus ir Anykščių, nes Vilnius sprendžia per mažos darželių vietų pasiūlos problemą, o Anykščiai esamos infrastruktūros modernizavimą siekiant užtikrinti paslaugos kokybę.

 5. Nuojauta tokia, kad

  šiais teksto žodžiais ryt per posėdį bandys vienas tarybos narys iš opozicijos pasireikšti per posėdį, duodu kepurę prišikt, kad taip ir bus

  • Viskas aišku

   Nemanau, kad norės apsijuokti ir prarasti paskutinius šansus po skaudžiai pralaimėtų rinkimų į Seimą ir mero postą išbarstyti paskutinius rinkėjus.

 6. Ir dar. Straipsnyje keisčiausia vieta yra svarstoma ekonominė nauda, tad ar visos viešos investicijos į miesto gerbūvį turi siekt ekonominės naudos ir skaičiuojamos per tiesiogines pajamas? Ar teko girdėt sąvoka socialinė nauda?
  Konkrečiu atveju, projektais siekiama, kad mažieji anykštėnai būtų ugdomi esminius statinių reikalavimus atitinkančiuose pastatuose. Ar visgi siekiant ekonominės naudos straipsnio autorius pasiūlytų pakelt ugdymo paslaugų mokestį, ar geriau nieko nedaryt, nes gi geri tie darželiai tokie kokie yra? Ar atlikta vieša investicija į mokyklos modernizavimą, nutiestą gatvę, įrengtą vaikų žaidimo aikštelę, įrengtą taką palei upę ir pan. turi duot finansinę ekonominę grąža?

  • atleisk jam Viešpatie

   Kai žmogus be kompetencijos pradeda įrodinėti savo tiesas, tai gaunasi juokingai. Belieka pasijuokti.

 7. kad tokį straipsnį sukurpė tas, kuris šiandien per tarybos posėdį kalbės „visų“ tarybos narių vardu ir įrodinės projekto nuostolingumą ir visišką nereikalingumą.
  Na, bais įdomu, kokia nauda būtų iš nepastatytos, bet gerokai prataškytais biudžeto pinigais, medinės pilies su arklių šlapimu aptaškytomis medinėmis sienomis

  • Kas tuo metu buvo vicemeras ir balsavo „už“ tokius sprendimus. Taigi, veidrodėli, veidrodėli, pasakyk kas rajone gudriausias!

 8. Kiek tarybos narių pasisakė, sveikinimai investitoriams.

 9. Prieš tai, kad VD Žilvytis būtų renovuojamas ir vaikai gautų geresnes sąlygas.
  Prieš: 5
  Tubis Kęstutis, Gališanka Audronius, Juodiškienė Rita , Nefienė Dangira , Sargūnas Ričardas ,

 10. Kiek bereikalingų būdų ir namų prie autobusų stoties pristatyta,ir jokios panaudos.Bereikalingi anykštėnų mokesčių mokėtojų pinigai pavėjui nuplaukė.Vaikų tiek nėra naujiems darželiams statyti-čia juk ne Vilnius.

 11. Prieš tai, kad VD Eglutė vaikai ir darbuotojai gautų geresnes sąlygas prieštarauja – Tubis Kęstutis, Gališanka Audronius, Juodiškienė Rita , Nefienė Dangira , Sargūnas Ričardas.

 12. priestarauja ne vaiku geresnems salygoms, o pinigu beprasmems taskymams, ir tu vaiku tevams kad nereiktu moketi. Gal pirma sukurkim kad butu darbu, butu algos, o tada kai jauni zmones ateis i rajona, atsiras vaikai,tada ir darzelius renovuokit uz pasakiskus pinigus. Nesdabar dar po 5 metu mieste kokiu 1000 zmoniu dar sumazes

  • Ši politinė vakdžios dauguma plaukia padroviui, neskaičiuodama kokiomis sąnaudomis. Jų tikslas kuo ilgiau išsėdėti ant plausto, kad vyriausybė jų nepastumtų į vandenį už politinių uždavinių nevykdymą.
   Labai žema iš mero pusės ir jo politinių patarėjų dangstytis vaikais ir vaikų gerove be ekonominių ir socialinių rodiklių pateikimo oponentams.
   Vicemeras su sicialiai jautrios partijos sjyriaus pirmininko pozicija kaip išmoko Klecko mieste vizito metu iš tos šalies politinių valdininkų diktuoti, taip ir rajono taryboje diktuoja, o ne duskutuoja.
   Negalima sakyti, kad opzicija taryboje visur teisi, bet diskusijoje gali būti randamas teisingiausias ir racionaliausias sprendimas, o ne nuleistas konsultantų, kurie net nežino Anykščių m. ir rajono socialinės ir ekonominės padėties. Net tiesioginiame eteryje jie kalba apie bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų energetinio efektyvumo gerinimą, o ne ikimokyklinių vaikų darželių.
   Taigi, aišku kad valdantieji pakišo darželius po projekto gairėmis ir be atsakomybių į ateitį tvirtina tokį neapskaičiuotą sprendimą.

 13. Kodėl niekas nerašo apie tai, kad ir daugiabučių namų renovacija neatsipirks niekada? Nors suvartojamas šilumos kiekis ir sumažinamas, tačiau dėl paskolos bankui, gyventojai priversti iš naujo išsipirkti savus butus.

  • Už tokią informaciją gali nukentėti nuo politikų valdančių šiuos projektus. Moka paskui darbe rasti prie ko prisikabinti ir ėsti.

 14. arteja rinkimai verkent babkiu reike tat parceliuojam viska katik galim

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.