Sportuos patogiau

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu  skirtas 272.533 Eur finansavimas Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui priklausančių A. Vienuolio progimnazijos patalpų ir ugdymo priemonių modernizavimui.

Įgyvendinant projektą bus atnaujinama senojo pastato sporto salė, įrengiant erdvę imtynių sportui ir funkcinių treniruoklių salę, tvarkomos persirengimo kambarių, dušų ir rūsio patalpos.
Tikimasi, kad modernizavus Anykščių kūno kultūros ir sporto centro patalpas A. Vienuolio progimnazijoje ir įsigijus reikiamą įrangą bus pagerinta neformaliojo ugdymo kokybė ir sudaromos tinkamos sąlygos Anykščių kūno kultūros ir sporto centre besimokantiems mokiniams siekti sporto aukštumų.
Bendra tinkamų finansuoti išlaidų vertė pagal pasirašytą sutartį siekia 320.628,00 Eur, iš jų skiriamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas sudaro – 272.533 Eur (85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės) ir privalomas 15 proc. pareiškėjo – Anykščių rajono savivaldybės administracijos – prisidėjimas prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų sudaro 48.095,00 Eur. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2020 m. sausio 31 d.

2 komentarai

  1. Kas kirps juostelę

    Numatomi rinkimai
    2019 m. vasarį savivaldybių tarybų

  2. Trumpas anekdoc: Steniulikė skelia vaizdų.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.