Už mokinių pasiekimus moksle teiks premijas

Iki 2024 m. liepos 15 d. 15 val. galima teikti paraiškas premijai gauti už mokinių pasiekimus akademinėje, meno, technikos veiklose. Premijos gali būti skiriamos Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams, per vienerius mokslo metus (2023–2024 m. m.) pasiekusiems puikių rezultatų akademinėje, meno, technikos veiklose bei jų mokytojams.

   Dėl premijos (-ų) skyrimo paraišką teikia: bendrojo ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, kurios mokinys (-iai) yra respublikos ar tarptautinės olimpiados laimėtojas (-ai), direktorius, suderinęs su mokyklos taryba.

   Paraiška turi būti parašyta kompiuteriu, valstybine lietuvių kalba ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta ir sunumeruota.

Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo komisijai kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

  1. Dokumentai, patvirtinantys mokinio pasiekimus, kopijos.
  2. Skatinamo mokinio Mokinio pažymėjimo kopija.
  3. Mokyklos tarybos posėdžio protokolo išrašas.

      Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo įgyvendinimą koordinuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė. 

   

Vienas komentaras

  1. Krikščioniškas klausimiukas :)

    Premijas teiks kam? Emigravusiems tėvams ar juos auginusiems seneliams, a ?

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.