Paskelbtas konkursas UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti

Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti (darbo vieta – Liudiškių g. 28, Anykščiai, Įmonės kodas: 154138664).

   UAB „Anykščių vandenys“ (toliau – bendrovė) veikla – bendrovė eksploatuoja ir prižiūri Anykščių miesto ir 36 rajono gyvenviečių geriamo vandens tiekimo sistemas, užtikrina nuotekų šalinimą mieste ir rajono gyvenvietėse. Geriamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kokybės priežiūrą atlieka bendrovės laboratorija. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Anykščių rajono savivaldybės teritorijos ribose.

   Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 (penkerių) metų kadencijai. Su bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Darbo užmokestis:

 • pastoviosios dalies koeficientas – 16,2  (pareiginės algos baziniais dydžiais) (Eur).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro ir magistro kvalifikaciniais laipsniais arba baigus vientisąsias studijas ir būti įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; 
 2. turėti ne mažiau kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti dirbti komandoje;
 4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ir susijusius su uždarųjų akcinių bendrovių veikla, darbo santykiais, viešaisiais pirkimais ir bendrovės vykdoma veikla, gebėti juos taikyti;
 5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
 6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą); ANKETA
 • savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą.

Konkurso paskelbimo data – 2023 m. rugpjūčio 8 d.

   Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Anykščių rajono savivaldybės ir UAB „Anykščių vandenys“ interneto svetainėse dienos. Pretendentai privalo nurodytus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. Dokumentus pretendentai pateikia tiesiogiai Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (214 kab., J. Biliūno g. 23, Anykščiai), elektroniniu paštu renata.mickeviciene@anyksciai.lt  arba registruotu laišku adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai.

   Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

   Išsami informacija apie konkursą teikiama telefonu (8 381) 58048; (8 381) 46541 (Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius).

   Pretendentų atranka vykdoma vadovaujantis Konkursų į uždarųjų akcinių bendrovių, kurių vienintelė akcininkė yra Anykščių rajono savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 3 d. potvarkiu 1-MP-164 „Dėl konkursų į Uždarųjų akcinių bendrovių, kurių vienintelė akcininkė yra Anykščių rajono savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aprašas).

Anykščių r. savivaldybės informacija

5 komentarai

 1. Tai gal buvęs vicemeras ar dar koks socdemas bandys?

 2. tokie kvalifikaciniai reikalavimai pritaikyti tik alkaniems valstiečių šoblos veikėjams. Nebereikia inžinierinio išsilavinimo, pakaks kokio vadybininko mokslų. Kažin, katras pataps naujuoju. Siaubelis juodas ant Anykščių kaupiasi.

  • 12. Komisiją sudaro Anykščių rajono savivaldybės meras, paskirdamas komisijos pirmininką,
   kitus komisijos narius ir komisijos sekretorių. Komisijos narys gali būti pakeistas ir pretendentų
   atrankos dieną.

 3. Ei chebra! Kas norite padirektoriauti, a ? 🙂

 4. Kam reikalauja magistro – akademinio ,mokslinio laipsnio imones eksploatuojancios Anyksciu vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, vadovui. Reikalavimas turetu buti – Netureti magistro laipsnio .

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.