Nušalino teisėją, kuris turėjo nagrinėti Probacijos tarnybos prašymą

 Prašymą dėl K. Tubiui skirtos baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo nagrinės naujos sudėties Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija.

Trečiadienį Panevėžio apygardos teismo teisėjai Danutė Švitinienė ir Donatas Jatužis priėmė nutartį, kuria nušalino trečią teisėjų kolegijos narį – teisėją Valdą Ciesiūną nuo Probacijos tarnybos prašymo, susijusio su K. Tubiui skirtos baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo tvarka, nagrinėjimo. 

Kovo 30 d. Probacijos tarnyba pateikė teismui prašymą išaiškinti, ar K. Tubis gali eiti Anykščių rajono savivaldybės mero pareigas nepažeisdamas Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu jam skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – teisės dirbti valstybės tarnyboje 4 (ketverius) metus atėmimo. 

Šis prašymas buvo paskirtas nagrinėti teisėjų kolegijai, susidedančiai iš V. Ciesiūno, D. Jatužio ir D. Švitinienės.

Nušalinimą teisėjui V. Ciesiūnui pareiškė nuteistasis Kęstutis Tubis ir jo gynėjas advokatas. Pareiškėjų manymu, teisėjas V. Ciesiūnas, jau anksčiau pasisakydamas dėl K. Tubiui nuosprendžiu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės taikymo ir jos vykdymo tvarkos, pažeidė baudžiamojo proceso įstatymą.

Be to, pareiškėjų nuomone, pats teisėjas V. Ciesiūnas viešai, teismo posėdyje pripažino neatsispyręs visuomenės spaudimui bei bylos rezonansui, todėl tai galima vertinti kaip tam tikrą teisėjo šališkumą.

Išnagrinėjęs pareiškėjų argumentus, taip pat Probacijos tarnybos ir prokuratūros atsiliepimus į pareikštą nušalinimą, teisėjai Danutė Švitinienė ir Donatas Jatužis konstatavo, kad nenustatė teisėjo V. Ciesiūno tiesioginio, subjektyvaus suinteresuotumo aptariamu atveju.

Tačiau nušalinimą nagrinėję teisėjai mano, kad teisėjas V. Ciesiūnas, vienasmeniškai išnagrinėdamas ankstesnį – Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) prašymą K. Tubio byloje, privalėjo numatyti, kad gali kilti grėsmė dėl teismo nešališkumo.

Kadangi šiuo metu Panevėžio apygardos teisme yra gautas Probacijos tarnybos prašymas, analogiškas VRK prašymui, kurį kovo pradžioje jau nagrinėjo teisėjas V. Ciesiūnas, teisėjų manymu, bet kuris teisėjų kolegijos, kurios nariu būtų ir teisėjas V. Ciesiūnas, sprendimas gali kelti abejonių dėl teisėjų kolegijos nešališkumo, o taip pat nepasitikėjimą teismu, kaip teisingumą vykdančia institucija.

Atsižvelgus į tai, nuspręsta nušalinti teisėją V. Ciesiūną ir perduoti spręsti klausimą dėl naujo teisėjų kolegijos nario paskyrimo Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui.

Ši nutartis įsigalioja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Jolita Gudelienė, Panevėžio apygardos teismo pirmininko
padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.