Netradicinė dailės pamoka ir parodos atidarymas Kavarsko bibliotekoje

Iki balandžio 30 dienos Kavarsko miesto bibliotekoje dar galima aplankyti dailininkės Irenos Meištaitės piešinių parodą „Kokia graži tėvynė…” Dailininkė I. Meištaitė yra profesionali dailininkė, akvarelistė, knygų iliustratorė. Parodos pristatymas įvyko balandžio 10-ąją. Bib-liotekoje dailininkė susitiko su Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro 9-os klasės moksleiviais netradicinėje atviroje dailės pamokoje, kurioje iš pirmų lūpų jaunuoliai išgirdo apie kūrybą ir piešimo techniką.