Meras nebegalės savavališkai atšaukti viešo konkurso būdu paskirtų švietimo įstaigų vadovų

Viešo konkurso būdu į pareigas paskirtų švietimo įstaigų vadovų meras nebegalės vienasmeniškai atšaukti iš pareigų. Jau nuo š. m. birželio 1 d. įsigalioja Švietimo įstatymo pakeitimai, kuriais panaikinama galimybė atšaukti tokį vadovą dėl įstatyme nenumatytų pagrindų. Šiuos pokyčius inicijavusi Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga džiaugiasi, kad nebeliko vietos merų savivalei. 

„Įstatyminėje bazėje būta spragų, kai viešą konkursą laimėjęs švietimo įstaigos vadovas galėjo būti atšauktas nesibaigus kadencijai tiesiog mero vienasmeniu sprendimu – pavyzdžiui, nurodžius, kad yra prarastas pasitikėjimas. Tokia situacija iš esmės buvo ydinga ir suteikianti nepagrįstai didelius įgaliojimus merui. Džiaugiamės, kad mūsų profesinės sąjungos argumentai buvo išgirsti ir priimtas įstatymo pakeitimas atitinkantis vadovų lūkesčius“, – sakė Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkė, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktorė Jolita Andrijauskienė (nuotraukoje).

Ji priminė ir atvejį, kai pernai rudenį Radviliškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimus pakeisti visų šios savivaldybės švietimo įstaigų nuostatus ir juose įtvirtinti teisę merui atšaukti įstaigos vadovą iš pareigų praradus mero pasitikėjimą. 

Pasak J. Andrijauskienės, įstatyme, žinoma, lieka galimybė atleisti švietimo įstaigos vadovą iš pareigų visais kitais teisėtais pagrindais.

Panaikintos įstatymo spragos

Teisės klausimais Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinei sąjungai talkinantis AVERUS vyresnysis teisininkas Ignas Kerbelis pabrėžė, kad iki pakeitimų galiojęs reglamentavimas buvo ydingas ir keliantis prieštaravimų tarp teisės aktų. 

Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, švietimo įstaigos steigimo dokumente gali būti numatyta mero teisė atšaukti konkurso būdu paskirtą vadovą. Tačiau Švietimo įstatyme, kuris detaliau apibrėžia švietimo įstaigos vadovų skyrimą į pareigas, tokia vienasmeniška mero teisė nebuvo numatyta. 

„Jei reglamentavimas nebūtų pakeistas, liktų ir galimybė merams lengvai pašalinti sau neįtinkančius švietimo įstaigų vadovus, net jeigu šie yra nepriekaištingos kompetencijos ir reputacijos. Tokių atvejų jau matėme. Puiku, kad dabar šis klausimas išspręstas“, – sakė vyresnysis teisininkas Ignas Kerbelis. Jis taip pat buvo įtrauktas ir į šiam klausimui spręsti sukurtą Švietimo ir mokslo komiteto darbo grupę Seime. 

Atšaukti galės dėl prastos reputacijos

Įsigaliojus Švietimo įstatymo pakeitimui, viešo konkurso būdu paskirtas švietimo įstaigos vadovas galės būti atšauktas iš pareigų nesibaigus kadencijai tik dviem atvejais. Pirma, jei praranda nepriekaištingą reputaciją ir antra – jei paaiškėja, kad dalyvaudamas konkurse nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į vadovo pareigas.

Nepriekaištingą reputaciją, pagal įstatymo apibrėžimą, suteršia tokie dalykai kaip teistumas už nusikaltimą, atleidimas iš pareigų už tarnybinį nusižengimą ar drausmės pažeidimą, piktnaudžiavimas psichiką veikiančiomis medžiagomis, Pedagogų etikos kodekso pažeidimas. Taip pat atšauktas gali būti vadovas, jei per pastaruosius trejus metus buvo įstatymu uždraustos organizacijos narys arba yra šiurkščiai pažeidęs viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.

Jolita Andrijauskienė

2 komentarai

  1. ar pensinis amžius irgi negalios ir dirbs iki 100 metų vadovais. Manau,kad 65 metai ir ačiū nes naujoves jau sunku priimti.

  2. Gaila, zmones nebegales per kysius tapti direktoriais 🙁

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.