LVŽS nepritars Stambulo konvencijai ir partnerystei

Birželio 16 dieną Vilniuje susirinkusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Taryba aptarė LVŽS vykdomos vertybinės politikos tęstinumą ir išreiškė paramą tradicinės šeimos puoselėjimui. Taryba priėmė deklaraciją dėl LVŽS vertybių.

Deklaracijoje akcentuojama, jog LVŽS yra nuosekliai įsitikinusi, kad, kuriant žmogui tarnaujančią socialinę, ekonominę bei politinę aplinką, sprendimai turi remtis tokiomis vertybėmis, kaip žmogaus gyvybės ir sveikatos apsauga, glaudus sambūvis su gamta, darnus tradicinės šeimos ir bendruomenės puoselėjimas, patriotiškumas, istorinė atmintis ir Lietuvos valstybingumo saugojimas. Todėl LVŽS, reaguodama į šiandien vertybėmis grįstai politikai kylančius iššūkius, pažymi, kad ir toliau nepritars:

• Stambulo konvencijos ratifikavimui, tačiau kartu dės visas pastangas, kad Lietuvoje būtų užtikrinta efektyvi ir savalaikė pagalba žmonėms, patyrusiems bet kokios formos smurtą, o smurtautojų veiksmai susilauktų deramo teisėsaugos įvertinimo;

• Partnerystės, kaip šeimos teisinio santykio įteisinimui, tačiau sieks, kad būtų sukurtos teisinės priemonės kartu gyvenantiems asmenims tvarkytis savo turtinius, paveldėjimo  klausimus, esant reikalui žinoti kito kartu gyvenančio asmens sveikatos būklę ir pan.;

•Teisėkūros iniciatyvoms, kurios menkina konstitucinį lietuvių kalbos statusą, sudarydamos sąlygas kartu su nacionaline lietuvių kalba viešojoje erdvėje naudoti kitas kalbas, pavyzdžiui, nurodant vietovardžius, įmonių pavadinimus, kitą, nei lietuvių kalbą, naudojant savivaldos institucijose, asmens dokumentuose. LVŽS ir toliau remia TALKOS iniciatyvą bei sieks, kad tautinių bendrijų  atstovai bei su užsieniečiais susituokę asmenys savo vardą ir pavardę originalia kalba, lotyniškais rašmenimis, galėtų nurodyti antrame asmens dokumentų puslapyje.

„Deklaracija aiškiai sako, jog LVŽS laikosi pozicijos, kad ypač svarbūs Valstybės ir Tautos gyvenimui šeimos sampratos ir lietuvių kalbos konstitucinio statuso keitimo klausimai turėtų būti sprendžiami  tik sulaukus visos visuomenės pritarimo – referendumo būdu“, – sako LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

LVŽS Taryba priimtoje deklaracijoje primena, kad LVŽS nariai privalo šių vertybinių nuostatų, ne kartą išreikštų LVŽS programose, laikytis tiek viešuose savo pasisakymuose, tiek ir balsuodami tuomet, kai priimami sprendimai. 

LVŽS komunikacijos grupė

Pranešimas spaudai

2 komentarai

  1. Labai saunuoliai.Jus dar neiskrype.Laikykites

  2. Turkija irgi tokia. Ar dauguma skaitė tą konvenciją.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.