Kleboną išlydės Inkūnuose

Panevėžio vyskupija  skelbia, kad keisis ir dar vienas klebonas Anykščių rajone.

Skelbiama, kad kunigas  Mindaugas Šakinis atleistas iš Viešintų, Andrioniškio, Šimonių ir Inkūnų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kupiškio, Alizavos, Palėvenėlės parapijų klebonu ir Kupiškio dekanato dekanu;

Vietoj jo paskirtas iš Svėdasų kilęs kunigas Ričardas Banys, Jis atleistas iš Vadoklių, Lėno ir Šilų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Viešintų, Andrioniškio, Šimonių ir Inkūnų parapijų klebonu.;

Parapijiečių teigimu, su kunigu  Mindaugu Šakiniu jie atsisveikins per „kermošių“ Inkūnuose liepos pabaigoje. Inkūnų bažnyčioje kasmet vyksta įspūdingi koncertai.

Beje, paskyrimuose figūruoja ir buvęs ilgametis Andrioniškio klebonas Virginijus Taučkėla. Skelbiama, jog jis atleistas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos rezidento pareigų ir paskirtas rezidentu į Utenos Dienos Apvaizdos parapiją.

Vienas komentaras

  1. Krikščioniškai įspėju

    Labai neatsakingas vyskupo sprendimas dėl už Tubį agitavusio klebono. Paskyrė į bažnyčią, kuri ribojasi su Maxima. O ten vis dar yra šokoladukų.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.