Kavarskiečius vizitu pagerbė vyskupas

Joninių šventimas Kavarske prasidėjo gražia švente.

Šeštadienį į Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią atvyko Kauno arkivyskupijos vyskupas Saulius Bužauskas. Jį atlydėjo monsinjoras, daktaras, docentas Artūras Jagelevičius.

Šv. Mišių metu vyskupas suteikė Sutvirtinimo sakramentą būreliui jaunų žmonių panorėjusių dar tvirčiau susivienyti su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Taip pat vyskupas Saulius Bužauskas, Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu, apdovanojo Kavarsko mokyklos tikybos mokytoją Neringą Augustinavičienę.

Stasys Sudeikis, nuotraukos autoriaus.

Vienas komentaras

  1. Patys asmeniškai turit skaityti Bibliją-naujajį testamentą ir prašyti Dievo,kad apšviestų protą ir pažintumėt tikrą tiesą! Nes kitu atvėju pasiklydę pasaulio meluose pražūsit! Šėtono tikslas suklaidint žmonės visokiais pasaulietiškais dalykais kurie prieštarauja tikrajam Dievui,ir taip juos pražudyt! Šėtonas nenori,kad žmonės skaitytų Bibliją ir ieškotų Dievo,todėl daro viską,kad žmonės to nedarytų.Pakišdamas jiems burtus,magija,horoskopus,ekstrasensus,ir daug kitų klaidinančių dalykų,per kuriuos žmonės paklysta.Paklydę žmonės lengvas grobis šėtonui.Todėl,kad Biblija yra Dievo žodis,o kas Biblijos neskaito su nuoširdžiu troškimu pažinti tiesą,tas lengvai bus paklaidinamas. Nes neatskirs tiesos nuo melo. O jai žmogus nežinos tiesos jis pasiklys ir pražus.Amžinos kančios ugnies ežere! Po mirties kažką keist bus per vėlu,ir jokie atgailavimai,bei atsiprašinėjimai jau nepadės! Nepražudykit savęs! Kol gyvi atgailaukit už savo nuodėmes ir šaukitės Jėzaus Kristaus mūsų Viešpaties,kad išgelbėtų iš nuodėmių vergijos ir amžinos pražūties.Tim 2,5 Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas-žmogus Kristus Jėzus. Jn 14,6 Jėzus jam sako: Aš esu kelias,tiesa ir gyvenimas.Niekas nenueina pas Tėvą kitaip,kaip tik per mane. Apd 4,12 Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo,nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo,kuriuo turime būti išgelbėti. BĖJA,netikėjimas irgi yra nuodemė! Jn 3,36 Kas tiki Sūnų,turi amžinajį gyvenimą,o kas netiki į Sūnų-gyvenimo nematys: ant jo pasilieka Dievo rustybė. Todėl labai gerai pagalvokit,kad nebūtų per vėlu.Juk rytojus niekam nepažadėtas.Ką žmogus pasirinks tą ir turės.Dievas davė žmogui laisvą valią,todėl negalėsit kaltint Dievo,kad pasirinkot blogai,nors buvot įspėti. Tepasigaili jūsų Dievas ir suteikia malonę atsivertimui.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.