Juozas Ratautas: „Visuomenėje neturi kilti kvailų minčių dėl galimos lobistinės veiklos Taryboje“

Socialiniuose tinkluose anykštėnas Juozas Ratautas išreiškia nusistebėjimą, kad Jaunimo klubo nariai už savivaldybės biudžeto pinigus vyks į kaimus lankyti saviškių… Publikuojame anykštėno mintis.

„Naivi Rajono taryba Jaunimo klubui paskyrė 16 tūkst. apsilankymams seniūnijose. Biudžeto projekte numatytos tris kartus mažesnės sumos pasirodė mažoka. Neva klubo darbuotojai 5 kartus išvyks į kaimus pas saviškius. Ką veiks – nedetalizuojama.

Įprasta ir normalu, kai lankomi ligoniai, vieniši seneliai, o kam lankyti jaunus sveikus su tėvais gyvenančius žmonės? Suprasčiau, jei ten būtų organizuojami mokymai, vykdoma kultūrinė, sportinė veikla, labdaros ar paramos akcijos. Vis tik išgryninti veiklos, kuriai skiriami tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų išrinktieji nepaprašė.

Priminsiu, jog keliautojams po rajoną pirkti bilietų nereikia. Tad kokios išlaidos? Kad išsklaidyti visuomenėje kylančias abejones dėl biudžetinės įstaigos Jaunimo klubo veiklos skaidrumo bei lėšų panaudojimo efektyvumo, Rajono kontrolės tarnyba turėtų atlikti patikrinimą, kaip pagrįstai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos ir kaip įstaigos veikla atitinka šalies bei savivaldybės norminių aktų reikalavimus.

Visuomenėje neturi kilti kvailų minčių dėl galimos lobistinės veiklos Taryboje ar visuomeninės organizacijos veiklos, kuri labiau panašėtų į uždarą sektą. Norėtųsi, kad Tarybos nariai būtų, ir atsakingi, ir atskaitingi, ir principingi.“

Juozas Ratautas

11 komentarų

 1. pritariu

 2. Geri pastebėjimai, daugiau tokių strauipsnių.

 3. tikrai pritariu

  manau,kad ten jų niekas nelaukia,o gal ką nuveža kokios aparatūros,knygų ar moko kompiuterinio raštingumo,bet ,kad visi gudrus ir taip. Apmiręs jaunimas ir mieste, ir kaime juk nevyksta jokie darbai. Tik sportas tai juda. Gal geriau paremtu finansiškai sergančius, studentus ar nupirkt kas neturi kompą. Nesigirdi.

 4. Pirma, – niekas nieko neskyrė, bus viešas pirkimas. Antra – Jaunimo klubas nėra savivaldybei pavaldi įstaiga. Trečia – susipažink su principais prieš šūkaujant ant viso rajono :

  Mobilus darbas su jaunimu Lietuvoje yra svarbi socialinės ir švietimo veiklos dalis, skirta pasiekti ir įtraukti įvairiose aplinkose esančius jaunus žmones, ypač tuos, kurie yra mažiau pasiekiami tradicinėmis švietimo ir jaunimo darbo formomis. Šis darbas apima įvairias veiklas ir programas, kurios vykdomos neformaliojo švietimo principais ir yra orientuotos į jaunų žmonių asmeninį, socialinį bei profesinį tobulėjimą.

  Pagrindiniai mobiliojo darbo su jaunimu bruožai Lietuvoje:
  Tikslinė grupė: Dažniausiai mobilusis darbas su jaunimu yra orientuotas į jaunuolius nuo 14 iki 29 metų, ypač į tuos, kurie gyvena atokesnėse vietovėse, socialiai remtinose šeimose arba patiria kitokią socialinę atskirtį.

  Veiklos formos: Mobilusis darbas su jaunimu gali apimti lauko darbą, mobilias jaunimo erdves (pvz., autobusus ar mikroautobusus, kurie transformuojami į judančias jaunimo erdves), įvairias edukacines ir prevencines programas, sporto ir laisvalaikio veiklas, menines ir kultūrines iniciatyvas, taip pat asmeninio tobulėjimo ir karjeros planavimo konsultacijas.

  Organizatoriai: Mobilųjį darbą su jaunimu Lietuvoje vykdo tiek viešojo, tiek nevyriausybinio sektoriaus organizacijos, įskaitant jaunimo centrus, nevyriausybines organizacijas, savivaldybių jaunimo reikalus koordinuojančias institucijas.

  Finansavimas: Ši veikla dažnai finansuojama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, ES fondų, taip pat gauna paramą iš įvairių fondų ir programų, skiriamų jaunimo politikos įgyvendinimui ir socialinei įtraukčiai skatinti.

  • Surašyta gražiai. O kas daroma ir pernai padaryta, reikia patikrinti. Antra, kad skirti pinigus, Tarybai neturėtų pakakti tik priemonės pavadinimo.
   Trečia, Šarūnas, kaip suinteresuotas asmuo, neturi „kaulyti“ pinigus. Atvirkščiai, nuo šio sprendimo priėmimo jis turėjo nusišalinti. Pristatyti lėšų poreikį, suderintą su norminiais aktais, atskiroms reikmėms turėjo savivaldybės koordinatorė Bereznevičiūtė.
   Ketvirta, biudžeto lėšų panaudojimas turi būti griežtai kontroliuojamas.
   Penkta, Jaunimo klubo, kaip ir bet kokios visuomeninės organizacijos nariai turi veiklą organizuoti ir savanorystės pagrindu, o įrodžius visuomenei, kad jie užsiima naudinga veikla, ieškoti paramos ir iš verslo, fondų, ES.

   • Kodėl Šarūnas suinteresuotas, o koks nors Juozas ne? Kad Juozas pensininkas, o Šarūnas dar neturi 29 metų?

   • Anykštėnas

    Matau, kad ponas Juozas visiškai neįsigilinęs į šią temą, ar verta tuomet apskritai kalbėti?
    Ar čia užsakymas buvo politinis ?

  • Nepataisysi seno kuino.

   Seni komunistai supranta tik vieną veiklą jaunimui. Spaliukas ———— pionierius ———— komjaunuolis. Ir iš visų privalomą mokestį.

 5. Petras Alijošius

  Jaunuoli, konkrečiai ir lietuviškai paaiškink paprastiems žmonėms, ką konkrečiai nuveiksite už tuos 16000 eurų. Gal tada bus aišku ir tarybos nariams skirti ar neskirti pinigų. Dabar viską suplakei į krūvą, kas įmanoma padaryti, bet neaišku, ką darysite.

 6. Reikia stebėti tokias neaiškias jaunimo ar ne jaunimo organizacijas. Mes duodam pinigus, o jie gal užsiima proputiniška veikla?

 7. Siūlymas spaudai

  Siūlau Anykščių spaudai dabar atkreipti dėmsį į L. Fergizo ryšius su tam tikrais asmenimis…..Būtų gražu Anykštėnų atžvilgiu, kad L.Fergizas pasiaiškintų dėl ryšių su asmenimis vykdančiais antivalstybinę veiklą ir net nueistais už tai. LAUKIAM SPAUDOS DĖMESIO DĖL ŠIOS TEMOS. IR FERGIZO PASIAIŠKINIMO!

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.