Įtraukių ugdymosi aplinkų kūrimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymui

Įtrauki ugdymosi aplinka specialiųjų  poreikių vaikų ugdymui yra tema, kuri šiuo metu plačiai aptariama švietimo bendruomenėje. Ugdytojai siekia kelti savo kvalifikaciją šioje srityje. Noras atliepti šiuos poreikius įkvėpė Anykščių švietimo pagalbos tarnybos specialistus parengti projektą, siekiant tobulinti savo kompetencijas ir dalytis žiniomis bei patirtimi su švietimo bendruomene.

         Įgyvendindami Erasmus+ projekto „Įtrauki ugdymosi aplinka specialiųjų poreikių vaikų ugdymui“ (2023-1-LT01-KA122-ADU-000132374) tikslus, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos specialistai dalyvavo penkiuose mokymuose, vykusiuose skirtingose Europos Sąjungos šalyse: Italijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Maltoje. Šie mokymai ir gauta tarptautinių kolegų patirtis padėjo parengti ilgalaikę 40 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą įtraukios aplinkos kūrimui specialiųjų poreikių vaikų ugdymui.

          Įtraukios ugdymosi aplinkos kūrimas yra nuolatinis procesas, apimantis daugelį tarpusavyje susijusių aspektų: ugdymo įstaigos valdymą ir lyderystę, kūrybingą ir novatorišką aplinką, įvairovės ir įtraukties skatinimą, bendruomenės jausmo puoselėjimą, prieinamą ir efektyvią pagalbą, bendradarbiavimą su tėvais ir bendruomene. Parengtoje programoje „Įtrauki ugdymosi aplinka specialiųjų poreikių vaikų ugdymui“ daugiausia dėmesio skiriama autizmo spektro, aktyvumo, dėmesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymui, patyriminiam ugdymui, meno terapijai, žaidybinėms veikloms, sąmoningo dėmesingumo praktikoms, informacinių komunikacinių technologijų ir dirbtinio intelekto įrankių naudojimui, edukacinių erdvių įrangai ir interjerui bei ugdomajam vadovavimui.

          Programos pilotinį įgyvendinimą buvo nuspręsta pasiūlyti vykdyti Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus daugiafunkcio centro pedagogams, kurie turi daug patirties ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus. Perteikiant naują informaciją, buvo atsižvelgta į dalyvių pastebėjimus, kartu diskutuojant ir samprotaujant apie pažangesnių bei įvairesnių ugdymo metodų ir įrankių praktinį taikymą, remiantis gauta patirtimi. Programos naudingumą patvirtina dalyvių atsiliepimai apie patraukliai ir nestandartiškai perteiktas žinias, įtraukiančią veiklą ir skatinimą aktyviai dalyvauti mokymosi procese.

         Džiaugiamės, kad šio Erasmus+ projekto veiklos sustiprino ir praplėtė švietimo pagalbos specialistų ir kitų pedagoginių darbuotojų švietimo pagalbos teikimo galimybes.

Vienas komentaras

  1. Normalūs vaikai neišlaiko egzaminų o su tokiais įtraukiami šiais ką daryti? Tegu kenčia visa klasė?

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.