Ieško specialisto, kuris tvarkytų archyvą

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Socialinės paramos skyriaus specialisto pareigas.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui –  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; turi būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, informacijos teikimą; turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą.

Pareigybės lygis B. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nuo 3,15 iki 8,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma darbo sutartis.

Dokumentus iki 2018 m. sausio 26 d. galima pateikti el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt.

 

8 komentarai

  1. ar reikia būt dirbus policijoje?

  2. jūsų širdelėj kažkas negerai, labai negerai.

  3. ir dar laipsnis būtinas

  4. Kai bus organizuojami sąžiningi konkursai- tada kvieskit…

    • Kai valdžioje buvo liberalai, tai net socdemai laimėdavo konkursus, jei būdavo geresnį už kitus. Dabar laimi tik policininkai, jų broliai, darbų mokytojų draugai ir kursiokai.

  5. Nedomina jūsų skelbiamos laisvos darbo vietos. Vistiek priimsit nors durną, bet savą. Išvažiuoju Londonan.

  6. o ką ,netiesą parašė,juk priima tik buvusius policininkus,tik jie atitinka konkurso reikalavimus

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.