Diana Nausėdienė: bendruomenės veikla gili, prasminga, nevienadienė

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienį Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje susitiko su Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro bendruomene.

Pirmajai poniai Anykščių MUIC vadovė Regina Jacikienė pristatė šios visuomeninės organizacijos, dirbančios su moterimis ir moterų labui, veiklas ir perspektyvas. Organizacija vienija įvairaus amžiaus, tautybių, religijų bei pažiūrų moteris ir jas skatina maksimaliai išreikšti savo kūrybines galias, vykdant pilietines, motinystės ir šeimos priedermes.

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro misija – pagerinti moterų padėtį rajone, mažinant jų socialinę atskirtį, sprendžiant moterų užimtumo, verslo kūrimo, integracijos į darbo rinką lygiateisiškumo principais klausimus.

Viena iš pagrindinių organizacijos darbo sričių – pagalba smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims ir pagalba nukentėjusiems nuo nusikaltimų. Centras taip pat siekia kurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje.

„Aktyvių žmonių iniciatyvos ir įsipareigojimas rūpintis kitais stiprina visą bendruomenę. Jūsų organizacija veikia jau daug metų, o tai įrodymas, jog ši veikla yra gili, prasminga, nevienadienė. Tokiai veiklai reikia nuoširdaus pasiaukojimo, supratimo ir atsidavimo“, – sakė D. Nausėdienė, padėkojusi Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centrui už aktyvumą.

Pirmoji ponia pabrėžė, kad moterys, jungdamos stiprybę su jautrumu, skatina bendruomenės vientisumą ir solidarumą, o tai padeda kurti klestinčią visuomenę.

Pirmoji ponia pasidžiaugė centro ilgaamžiškumu ir perdavė padėką buvusiai pirmininkei Elvyrai Lasskajai, senjorų aktyvumu, kūrybingumu ir noru dalintis savo neįkainojama gyvenimiška patirtimi, bei ilgamete centro istorija. Linkėjo sėkmingo darbo vykdant išorinius ir Anykščių savivaldybės projektus ir savanorystės skatinimą, per pagalbą stokojantiems maisto.

Pirmoji ponia ir centro bendruomenė liko sužavėti vadovaujamu Reginos Stumburienės KC folkloro ansamblio “ Valaukis“ A. Baranausko „Anykščių šilelio“ giedojimu ir pasakotoja Živile Žarskute.

„Dėkoju, kad dirbate savo kraštui ir Lietuvai, ją puoselėjate, puošiate, dovanojate vertybes ir prasmes. Žinokite, kad Jūsų darbas – labai reikšmingas, reikalingas, o svarbiausia – visuomenės matomas ir vertinamas“, – kalbėjo D. Nausėdienė.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.