Baseinas „Bangenis“ vis dar be direktoriaus

Vėl paskelbtas konkursas VšĮ „Sveikatos oazė“ direktoriaus pareigoms užimti. Anksčiau keletą kartų skelbti konkursai neįvyko.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje vva.lrv.lt ir Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt.
Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atranka vykdoma vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, nuostatomis.


Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).
Informacija teikiama: tel. (8 381) 58048, (8 381) 46541
el. p. renata.mickeviciene@anyksciai.lt 

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.