Anykščiuose direkcijos nebus

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlomai Lietuvos saugomų teritorijų valdymo sistemos pertvarkai – reorganizuoti regioninių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijas, sujungiant jas į keturis naujus juridinius asmenis. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, kaip rodo ministerijos žemėlapis, į kurios teritoriją patenka ir Anykščiai, įsikurs Ignalinoje. Keturių esamų nacionalinių parkų direkcijos išlaikys dabartinį juridinį statusą, tačiau, siekiant pertvarkos tikslų, jų vidaus administravimo sprendimai bus peržiūrėti.

„Kokybė bus esminis šios pertvarkos rezultatas. Saugomos teritorijos yra Lietuvos pasididžiavimas. Tačiau siekiant didinti jų plotą nuo 17 iki 20 proc. šalies ploto, apsaugoti reikšmingiausias gamtines vertybes ir buveines, tinkamai įvertinti architektūrinius ir teritorijų planavimo sprendimus penktadalyje šalies teritorijos, būtina aplinkosaugininkų specializacija. O ji nėra įmanoma su mažomis direkcijomis, kurios turi jau šiandien vykdyti iki 120 įvairių įstatymo pavestų funkcijų“, – pasikeitimus komentavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Numatoma, kad bus formuojamos šios regioninių parkų ir rezervatų direkcijos, užtikrinant kiekvienos jų identitetą: Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos.

Numatomi struktūros pokyčiai leis užtikrinti efektyvesnę saugomų teritorijų veiklą, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą, sudarys sąlygas plėsti gamtos vertybių apsaugos kompetenciją, įgyvendinti Žaliojo kurso uždavinius ir Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategijos iki 2030 m. tikslus. Pakeista struktūra leis sustiprinti prevencinės priežiūros funkcijas, geriau užtikrinti darbuotojų interesus.

Keičiant struktūrą išlaikomos saugomų teritorijų lankytojų aptarnavimo, teritorijų priežiūros, tvarkymo ir kitos funkcijos. Už tai atsakingi darbuotojai liks dirbti esamose lankytojų centrų patalpose, todėl visos administracinės ir kitos paslaugos bus teikiamos tose pačiose savivaldybėse.

Naujajame modelyje Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija apims Anykščių, Asvejos, Biržų, Sartų ir Gražutės, Kauno marių, Krekenavos ir Sirvėtos regioninių parkų, Dzūkijos-Suvalkijos – Aukštadvario, Dieveniškių, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioninių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijas.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai priklausys Dubysos, Kurtuvėnų, Salantų, Tytuvėnų, Varnių, Ventos, Žagarės regioninių parkų ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato, o Mažosios Lietuvos  – Nemuno deltos, Pagramančio, Pajūrio, Rambyno regioninių parkų ir  Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos.

Sujungus 29 mažas (dažniausia 6-9 darbuotojus turinčias) regioninių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijas į 4 regionų direkcijas, kiekvienoje iš jų bus sukurti specializuoti Biologinės įvairovės apsaugos ir Kraštovaizdžio apsaugos skyriai, jų pajėgumai papildyti architektų ir nekilnojamojo kultūros paveldo specialistų pareigybėmis.

Tai sudarys sąlygas užtikrinti specialistų bendradarbiavimą, pavadavimą, kvalifikacija paremtų sprendimų priėmimą, tolygų dėmesį visoms saugomoms teritorijoms ir jose esančių vertybių apsaugai. Pertvarkos sprendimai taip pat leis pagerinti direkcijų valdymo bei administravimo kokybę, įsteigiant naujas teisininkų, projektų koordinatorių, komunikacijos, viešųjų pirkimų, IT ir kitų specialistų pareigybes.

Ryšys su vietos gyventojais bus išlaikytas ir stiprinamas – kiekvienoje saugomoje teritorijoje numatyta įsteigti specializuotas patarėjų (prevencinės priežiūros specialistų), kurie nuolat lankytųsi teritorijoje, informuotų ir konsultuotų asmenis, pareigybes.

Po pertvarkos sumažinus neracionaliai didelės apimties bendrąsias funkcijas, sutaupytos biudžeto lėšos bus naudojamos kokybiškoms saugomų vertybių apsaugos ir tvarkymo priemonėms, taip kuriant pridėtinę vertę visai visuomenei. Centralizuojant bendrąsias funkcijas ir sukūrus stiprias regionines direkcijas, jos užtikrins kvalifikuotą gyventojų prašymų aptarnavimą, todėl žmonės galės operatyviau gauti institucijų atsakymus.

Parengti ir įgyvendinti saugomų teritorijų institucijų sistemos pertvarkos projektą – sukurti naują, efektyvesnį gamtos būklės stebėsenos, analizės, atkūrimo veiksmų planavimo ir įgyvendinimo visos šalies teritorijoje institucinį modelį, sumažinant biudžetinių įstaigų skaičių, numatyta Vyriausybės programoje.

Planuojama, kad keturios regioninių parkų ir rezervatų direkcijos pradės veikti nuo liepos 1 d.

Vyriausybė priemonių plane yra numačiusi Lietuvos saugomų teritorijų ploto dalį iki 2024 m. padidinti nuo 17,69 proc. iki 20 proc., jų apsaugą padaryti efektyvesnę.

2 komentarai

  1. vistiek anyksciu gal liks direktarius semeta kestukas , geras tai ji turetu palykt.

  2. Jie nuo Vandos priklausys, tai gal ir paliks kažkokį šemetą ar šepetį…

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.