Anykščių rajone išduota per 20 leidimų-higienos pasų

Šiais metais Anykščių rajone ūkinei komercinei veiklai vykdyti fiziniams ir juridiniams asmenims išduotas 21 leidimas-higienos pasas. Kaip ir anksčiau daugiausia leidimų-higienos pasų išduota grožio (plaukų, veido ir kūno, nagų priežiūros) paslaugų veiklai vykdyti – 17 ir tik 4 – kitoms (ugdymo, globos ir slaugos namų, išplėstinės praktikos vaistininko, ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros) veikloms vykdyti. Grožio paslaugas Anykščių mieste teikia ir dvi ukrainietės, atvykusios iš karo niokojamos Ukrainos. Pateikus prašymus, šiemet panaikinti 9 leidimų – higienos pasų galiojimai.  Trims juridiniams ir vienam fiziniam  asmeniui  prašant, leidimų-higienos pasų galiojimai buvo sustabdyti.

Praėjusiais metais ūkinei komercinei veiklai vykdyti buvo išduoti 35 leidimai-higienos pasai. Grožio paslaugų veiklai – 15, odontologinės priežiūros paslaugoms – 8, ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai – 5, pirčių, saunų, baseinų, kosmetikos gaminių, išplėstinės vaistininko praktikos vaistininko veiklai, masažo, soliariumų, žmogaus palaikų laidojimo ir apgyvendinimo veiklai po 1. Pagal pateiktus fizinių ir juridinių asmenų prašymus 13 leidimų-higienos pasų galiojimai buvo panaikinti.

Paraišką ir dokumentus leidimui-higienos pasui gauti galima pateikti per elektroninių valdžios vartų portalą epaslaugos.lt, paraišką pasirašant elektroniniu parašu arba tiesiogiai atvykstant į Utenos departamento Anykščių skyrių.

Būtina priminti, kad fizinis ar juridinis asmuo gavęs leidimą-higienos pasą, suteikiantį teisę verstis tam tikra ūkine komercine veikla, turėtų nepamiršti ir apie pareigas:     

laikytis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų vykdomai ūkinei komercinei veiklai, bei vykdyti ūkinę-komercinę veiklą tomis sąlygomis, kurios deklaruotos paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą;

informuoti leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Taip pat ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti apie pasikeitusius leidime-higienos pase įrašytus duomenis (juridinis asmuo ir filialas – pavadinimą, buveinės adresą, pakeistą kodą; fizinis asmuo – asmens duomenis, adresą, kuriuo galima siųsti korespondenciją);

žinoti, jog draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimuose leidimuose-higienos pasuose nurodyta veikla;

pateikti vartotojams matomoje vietoje leidimo-higienos paso originalą ar kopiją (be asmens kodo ir asmens adreso).

Atlikę patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla ir kurioms yra išduotas leidimas- higienos pasas, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsiant kreiptis dėl naujo leidimo-higienos paso išdavimo. Leidimo-higienos paso turėtojas, nusprendęs nutraukti ar laikinai sustabdyti ūkinę komercinę veiklą, turi pateikti prašymą panaikinti arba sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.  Vykdant ūkinę komercinę veiklą be leidimo-higienos paso gresia nemažos baudos.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Anykščių skyrius

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.