Aktyviausi kraštotyros knygų skaitytojai yra patys kraštotyrininkai

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje lankosi skaitytojai, kuriuos domina informacija vienaip ar kitaip susijusi su Anykščių kraštu. Skyriaus lankytojai naudojasi ne tik knygomis, bet ir domisi rankraščiais, senais ir retais leidiniais, ieško straipsnių Anykščių rajono periodiniuose leidiniuose, informacijos nepublikuotuose kraštotyros darbuose.

Pastaruoju metu aktyviausios kraštotyros knygų skaitytojos yra Ona Pesliakienė ir Bronislava Stunžėnienė.  Moterys skaito anykštėnų rašytojų knygas bei domisi leidiniais, kuriuose rašoma apie Anykščių krašto praeitį. Galbūt ateityje šių skaitytojų užrašyti prisiminimai suguls į jų pačių parengtas knygas, nes vieną knygą B. Stunžėnienė jau yra išleidusi, o šiomis dienomis ji tapo ir Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nare.  Aktyviausios Skyriaus lankytojos spėjo perskaityti beveik visas rašytojo Rimanto P. Vanago ir Mildos Telksnytės bei jos vyro Vygando Račkaičio knygas. Ypač gerų atsiliepimų sulaukė R. P. Vanago knyga „Skiedrų ganytojas“, už kurią autoriui 2022 m. buvo paskirta Žemaitės literatūrinė premija.

Kadangi kraštotyros medžiagos daugiausia ieško patys kraštotyrininkai, jie domisi išleistomis kaimų, giminės bei žmonių gyvenimo istorijomis. Tarp tokio žanro knygų praėjusiais metais ypač buvo populiari Vandos Strolaitės-Zinienės parengta kraštotyros studija „Strolių giminės knyga“, Gintaro Ražansko „Mičionys“, Juozo Paškevičiaus „Dabužiai ir svajonių tikrovė“, Stanislovo Krumpliausko „Kunigas – žmogus“ , kurioje kunigo, 18 metų gyvenusio ir tarnavusio Anykščiuose, gyvenimo kelias.

Dažnai skaitytojai prašo kraštotyrininkų  Tautvilio Užos, Jono Sriubo, Raimondo Guobio knygų. Su didžiausiu susidomėjimu skaito R. Guobio knygas: kraštotyros monografiją „Butėnai: gimtojo krašto istorija“ bei prisiminimų knygą „Žalioji: 1977-ųjų tvistas“, nes teigia pažįstantys humoro nestokojantį Siaurojo geležinkelio gidą ir norintys apie įvairias Anykščių krašto vietoves iš šio autoriaus knygų sužinoti plačiau. Pats minėtų knygų autorius, kraštotyrininkas R. Guobis irgi yra nuolatinis Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus lankytojas. Puikios nuotaikos nestokojantį muziejininką dažniausiai galima pastebėti naršantį tarp lentynų, kuriose knygos iš asmeninių bibliotekų kolekcijų ir daugiausia tų, kurios išleistos išeivijoje. R. Guobis dovanoja Viešajai bibliotekai savo knygas ir džiaugiasi, kai randa jas bibliotekininkių surengtoje parodoje.

Džiugina Viešosios bibliotekos kraštotyrininkes žingeidus skaitytojas Laimonas Umbrasas iš Utenos. Uteniškį stebina Anykščių viešojoje bibliotekoje saugomų senųjų leidinių bei knygų, išleistų išeivijoje, gausa. L. Umbrasas tvirtina, kad tokių knygų, kokias jis randa žymiųjų anykštėnų asmeninių bibliotekų kolekcijose, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka savo fonduose neturi.

Skyriaus darbuotojos  aptarnauja  skaitytojus ne tik Skyriuje, bet gali padėti anykštėnams, kurie šiuo metu gyvena kituose Lietuvos miestuose arba užsienyje. Vienas iš nuolatinių, nutolusių skaitytojų yra buvęs Anykščių rajono meras, Mykolo Romerio universiteto profesorius Saulius Nefas. Pedagogą domina už Lietuvos laisvę kovojusių partizanų bei ištremtųjų į Sibirą likimai, tad darbuotojos, pasinaudodamos Skyriuje saugoma informacija, profesoriui talkina tikslindamos šaltinius ir išsiunčia informaciją elektroniniu paštu. Pastaruoju metu S. Nefas renka medžiagą būsimai knygai apie gimtuosius Taujėnus bei šio miestelio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią, o asmeninių bibliotekų kolekcijose pavyksta surasti medžiagos profesorių dominančia tema.

Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariai, išsibarstę po visą Lietuvą, yra vieni dažniausių svečių Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje. Darbuotojoms visuomet malonu sulaukti kraštiečių Gedimino Grinos, Remigijaus Bimbos, dr. Broniaus Šablevičiaus, T. Užos, J. Sriubo.  Kraštotyrininkai atvyksta ne tik ieškoti informacijos, bet savo dovanotomis knygomis praturtina Viešosios bibliotekos kraštotyros fondą.

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus darbuotojos stengiasi patenkinti visus kraštotyros informacijos vartotojų poreikius. Jeigu darbuotojoms pačioms nepavyksta rasti atsakymo į joms pateiktas užklausas, bibliotekininkės į pagalbą pasitelkia muziejininkus, seniūnijų darbuotojus, kaimo bendruomenių atstovus. Bibliotekos kraštotyrininkių didžiausias troškimas, kad visi lankytojai iš Skyriaus išeitų su šypsena bei praturtinti naujais atradimais.

Anykščių VB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus  bibliotekininkė  Birutė VENTERAITIENĖ

Nuotraukos iš Viešosios bibliotekos archyvo

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.