Valdui Papieviui bus įteiktas Ambasadoriaus ženklelis

Rugsėjo 24 dieną  ketvirtadienį, vyksiančio Anykščių rajono savivaldybės tarybos 19-ojo posėdžio darbotvarkėje teikiamas svarstyti klausimas dėl Anykščių krašto garbės ambasadoriaus vardo suteikimo Valdui Papieviui.

Antradienį vykusiuose visų komitetų posėdžiuose buvo išreikštas pritarimas suteikti garbės ambasadoriaus Prancūzijoje vardą pasaulio anykštėnui, rašytojui, vertėjui, žurnalistui Valdui Papieviui.

Šį ketvirtadienį, 13.30 val., po tarybos posėdžio, Anykščių rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje vyks Ambasadoriaus ženklelio įteikimo ceremonija.

                 VALDO PAPIEVIO BIOGRAFIJA

                 Valdas Papievis (g. 1962 m. liepos 9 d. Anykščiuose) rašytojas, vertėjas, žurnalistas. Mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, vėliau studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. Paryžiaus Sorbonos universitete pasirinko prancūzų kalbos ir bendrosios bei lyginamosios literatūros studijas.

                 Šiuo metu V. Papievis gyvena Prancūzijoje ir dirba LRT radijo korespondentu. Jis  taip pat buvo Laisvosios Europos ir Žinių radijo žurnalistu. V. Papievis dalyvauja  Prancūzijos lietuvių bendruomenės veikloje, yra bendrijos tarybos narys.

                 1985–1989 m. V. Papievis buvo Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas, 1991–1992 m. jis ėjo Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministro patarėjo pareigas.

                 V. Papievis prisidėjo prie lietuvių visuomenės veikėjos, diplomatės, literatūros kritikės Ugnės Karvelis, išeivijos veikėjo, diplomato, pirmojo nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Europos Sąjungos ir NATO Adolfo Venskaus, diplomato Jurgio Baltrušaičio, prelato Jono Petrošiaus archyvų pargabenimo į Lietuvą, dailininko Vytauto Kasiulio muziejaus steigimo.           

                 Nuo 1989 m. V. Papievis yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

                 2016 m. V. Papievis įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija už egzistencinės patirties raišką ir atnaujintą romanų estetiką, 2019 m. jam skirta Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko literatūrinė premija už romaną „Brydė“.

                 Dalyvaudamas pasaulio kultūros vyksme V. Papievis palaiko ryšius su Anykščių rajono savivaldybės administracija, Pasaulio anykštėnų bendrija, Lietuvos bei vietos kultūros bendruomene. Savo kūryboje jis įprasmina Anykščių krašto ženklus, siekia plėtoti Anykščių ir Prancūzijos kultūrines jungtis.

                 Literatūrinė kūryba

                 Romanas „Ruduo provincijoje“ (1989 m.), už kūrinį skirta Antano Jonyno premija. Apysakos „Užmaršties slėnis“ (1989 m.). Romanas „Vienos vasaros emigrantai“ (2003 m.). Romanas „Odilė, arba Oro uostų vienatvė“ (2015 m.). Apsakymai „Žiebtuvėliai anarchistai“ (2017 m.). Romanas „Brydė“ (2018 m.). Romanas „Eiti“ (2010 m.), už šį kūrinį V. Papieviui buvo skirta Lietuvių literatūros ir instituto premija už kūrybiškiausią metų knygą, Jono Dovydėno premija už geriausią metų romaną. 2020 m. leidykla „Le Soupirail“ išleido romano „Eiti“ vertimą į prancūzų kalbą pavadinimu „Un morceau de ciel sur terre“.

                 V. Papievis buvo almanacho „Sietynas“ redakcijos narys ir bendradarbis.

                 NYKŠČIAI

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.