Turime kur susiburti

Keletą metų Raguvėlės gyventojai neturėjo vietos, kur galėtų susirinkti, pasitarti ir  pabendrauti. 2019 metais pasitarėme su klebonu Sauliumi Filipavičium ir gavom jo sutikimą naudotis senu  parapijos pastatu. Sudarėme sutartį, ją įregistravome ir tapome oficialūs šio pastato šeimininkai.

   Pirmaisiais metais surinkome iš kaimo gyventojų paaukotas lėšas ir pradėjome pastato remontą. Kaimo žmonės talkino nemokamai. Tuo metu bendruomenės vadove dirbo Žana Kononenko, kuri negailėjo savo laiko ir jėgų remontuojant pastato vidų.

   Sekančiais metais rašėm projektą, susijusį daugiau su jaunimo veikla. Tai europinių lėšų  projektas. Jį dar tebevykdome. Gražinant pastato aplinką ir ją prižiūrint, darbuojasi jauni kaimo žmonės, nelieka nuošaly ir vyresnieji. Visi dirba savanoriškai.

   Šių metų pradžioje parašėme dar vieną projektą ir gavome lėšų iš Žemės ūkio ministerijos bei Anykščių rajono savivaldybės.  Dėl to galime tvarkyti likusios pastato dalies vidų, kai ką paremontuoti. Labai džiaugiamės turėdami savo būry Antaną Zimnicką, kuris tikrai pasiaukojančiai dirba ,,Raguvėlės juostos“ bendruomenės labui. Jam talkina K. Šukys, A. Ulinauskas, E. Lukšė.

   Džiaugiamės, kad  Raguvėlės  gyventojai nėra abejingi savam kaimui – stengiasi  gražinti ne tik savo  namų ir kaimo aplinką, bet ir bendruomenės namus.

Raguvėlės gyventoja Giedrė Imbrasienė

Vienas komentaras

  1. O mokyklą jau visiškai praradote?

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.