Tiesia ranką kertamai Šimonių giriai

 

Spalio 6 dieną, sekmadienį, 15 valandą Šimonių girioje gyvenantys menininkai, gydytojai, verslininkai kviečia susikibti į gyvą grandinę Šimonių girioje, ties Inkūnų-Mikierių kabančiu tiltu per Šventąją. Akcija prasidės smuikininko/muzikos pedagogo Martyno Švėgždos von Bekkerio įžangos žodžiais ir daina „Vai giria, giriala“. Prieš renginį, 14 val. Inkūnų bažnyčioje vyks šv. Mišios. Smuikininkė Barbora Domarkaitė Šimonių girios išsaugojimo iniciatyvinės grupės vardu išplatino pranešimą apie organizuojamą akciją, kviečiantį palaikyti. Pasak akcijos rengėjų, taip simboliškai bus sujungti girios krantai ir parodyta, kad mums rūpi girios ir Lietuvos likimas. Taip Anykščių kraštas sulaukia netikėtos paramos iš čia vasaras praleidžiančių žymių žmonių.

Giria gindavo žmones, dabar pagalbos reikia jai

Šimonių girios likimu susirūpinę žmonės rugsėjo mėnesį jau rengė vieną neįprastą akciją. Vienoje iš plyno kirtimo aikštelių surengė koncertą nukirstiems medžiams.

Smuiku grojo Barbora Domarkaitė. „Susirūpinę dėl Šimonių girios miškų masyvuose daugėjančių plynių ir net naktimis kertamo miško, rinkomės kartu gedėti ir tartis, kaip išsaugoti, tai, kas dar gyva. Pasitarę, nutarėme kreiptis į valstybės institucijas su prašymu išsaugoti Šimonių girios masyvus“, – šio susibūrimo ir koncerto tikslą nusakė organizatoriai.
Šimonių girios gyventojai susivienijo šią vasarą stebėdami masiškai kertamą mišką. Pasak jų ir dieną, ir naktį medžius kertanti technika gąsdina gyventojus, primindama apokaliptinių filmų scenas. Taip beatodairiškai kertamos girios neteko matyti nei sovietmečiu, nei pastaraisiais dešimtmečiais.

Šimonių girioje tebegyvuoja unikalūs etnografiniai kaimai, kuriuose atgimsta tradicijos ir kultūrinis gyvenimas: kuriasi bendruomenės, kultūros, sveikatingumo ir turizmo verslai, kasmet vyksta violončelininko V. Sondeckio rengiami tarptautiniai klasikinės ir modernios muzikos koncertai, tarptautinis Miško festivalis, Žalčiasalio festivalis, dailininkų plenerai, vaikų stovyklos, senųjų amatų mokymai, kūrybinės dirbtuvės, plenerai, gausiai lankomi atlaidai ir Mišios medinėje Inkūnų bažnytėlėje.

Anykščių gyventojai šias vietas pamėgę, kaip turistinių žygių, grybavimo, uogavimo vietą. Tačiau Šimonių giria yra ir saugoma valstybės teritorija – biosferos poligonas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 dalis. Valstybė yra įsipareigojusi saugoti čia gyvenančių retų gyvūnijos ir augmenijos rūšių. Tačiau pastaraisiais metais priimamų įstatymų ir poįstatyminių aktų rezultatas, kad ši teritorija tapo saugoma tik formaliai,- nebepaisant tikslų, kurie buvo deklaruojami steigiant Šimonių girios biosferos poligoną.

Šios dienos situacija yra paradoksali – tokia, kokia teisinėje valstybėje būti negali. Šimonių girios biosferos poligonas nebeturi jokios realios apsaugos.

Jau anksčiau gyventojai išplatino peticiją, kurioje prašo valstybės institucijų apriboti kirtimus girioje ir ūkininkauti joje siekiant išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas: https://www.peticijos.lt/visos/75411/issaugokime-simoniu-giria/

Susirūpinusių išsaugoti Šimonių girią ir jos ekosistemą gyventojų tikslas – pasiekti, kad procedūros, kurios reglamentuotos įstatymais, Šimonių girioje butų vykdomos ir informacija apie jas pasiektų plačiąją visuomenę. Valdžios institucijų prašoma užtikrinti, kad nedelsiant būtų sustabdyti Šimonių girios su joje esančiomis vertingomis miškų, pievų, pelkių bei kitomis natūraliomis buveinėmis ekosistemos naikinimo darbai, tikslu iš esmės peržiūrėti ir revizuoti valstybės politiką šioje mums visiems aktualioje srityje,- Lietuvos gamtos išsaugojimo srityje.

Šimonių grupės iniciatyvinės grupės nariai teigia, kad giria mus gindavo karų, sukilimų, nepriklausomybės kovų laikais. O dabar pagalbos reikia jai pačiai.

Akciją palaiko žymūs žmonės

Palaikymo žodžius iniciatyvai siunčia žmonės iš visos Lietuvos. Štai žinomo advokato, miškų ir žaliųjų miestų erdvių gynėjo, SAULIAUS DAMBRAUSKO žodžiais, „Kol kas man nepavyksta prisibelsti į teisėjų teisinę sąmonę ir protus – teismai atsisako nagrinėti bylas dėl neteisėtai kertamų miškų Lietuvos saugomose teritorijose. Teisinės pastangos drumsčia ramybę ir verčia teisėjus vis naujai pasitelkti teisinės ekvilibristikos „abrakadabra”. Deja, teismai Lietuvoje kol kas nepripažįsta žmogui teisės ginti viešąjį interesą, todėl kol kas inicijuotos bylos dėl neteisėto miškų kirtimo Natura 2000 teritorijose tiesiog nenagrinėjamos.

Tačiau MENAS yra galingesnis už TEISĘ. Todėl tai, ko nepavyksta Teisei gali pavykti Menui. Į Jūsų koncertus, pasirodymus, spektaklius susirenka daugybė žmonių; Jūsų kūrybos pasiklausyti ar ją išvysti atvyksta prezidentai, ministrai, ambasadoriai, seimūnai, teisėjai. Kadaise Vaižgantas kreipėsi į prezidentą Antaną Smetoną Kauno muzikiniame teatre vieno pasirodymo metu ir taip tapo išgirstas.

Manęs dažnai klausia: ką mes galime padaryti? kuo mes galime padėti? Ir aš nežinau ką patarti nes kol kas mačiau tik teisinį kelią, kurį išmanau, kuriuo iki šiol tikėjau ir kuriame vis daugiau vietos užima NEVILTIS.

Ir vis dėl manau gali padėti MENAS. Beprecedentė, solidari, meninė akcija Lietuvai ir visam pasauliui parodys, kad Lietuvoje neteisėtai kertami saugomi miškai ir dabar nusitaikyta į Šimonių girią, o Lietuvos valdžia nieko nedaro, kad tai nutrauktų. Aš tikiu, kad Menas ir Jūs, menininkai, galite prabudinti net merdėjančias sąmones.“

Algio Mickūno (nuotraukoje), Ohajo (JAV) universiteto profesoriaus, vieno iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų, tarptautiniu mastu pripažinto mokslininko, fenomenologo, Lietuvos mokslų akademijos nario žinutė Šimonių girios akcijai: „Už jūrų marių, kur šlama ošia girios… “. Amerikoje dainavau šią dainelę savo anūkams. Jie svajoja sugrįžti į šią žalią šalį. Nenoriu būti melagis. Nenoriu, kad sugrįžę čia rastų kelmyną.“

Vienas žymiausių Lietuvos smuikininkų, pedagogų MARTYNAS ŠVĖGŽDA VON BEKKER yra vienas iš akcijos rengėjų. Vokietijoje dirbantis muzikantas visą laisvalaikį praleidžia Šimonių girioje ir prieš keletą dienų išplatino kreipiasi į visuomenę: „Visas Pasaulis, su paaugle švede Greta priešakyje, jau rėkia ir protestuoja prieš gamtos galutinį sunaikinimą, visos planetos Žemės jaunimas nebelanko penktadieniais mokyklų (fridays for future) kovodami už savo išlikimą, troškimą bent sulaukti orios senatvės, t.y. – jie kalba apie vos poros dešimtmečių ateitį. Jie juk per jauni galvoti apie savus vaikus, anūkus ir mirtį, ko paauglystėje nieks dar neplanuoja, tačiau mes juos privertėme tai daryti. Mūsų pačių rinkti ir patikėti politikai, valdininkai, pareigūnai ilgai nesirūpino ir melavo apie Lietuvos teritorijoje esamus ir saugomus, 30% valstybės teritorijos užimančių teritorijos miškų plotus. Iš jų – jau didžioji dalis tapo plikais kelmais. Tik trupinys iškirstų plotų užsodintas jaunuolynais. Jiems tapti giromis reiks poros šimtų metų. (…) Parodykime sau ir pasauliui, kad esame bičiulių kraštas, kuriame kadaise karaliavo bitė – skaidrumo, tvarkos, pagarbos šeimai bei kaimynui ir gamtai Deivė. (…) Neišduokime savo protėvių, iš kurių semiamės stiprybės! Jau baigiam XXI a. penktadalį ir bitė atneš mums dar tokio ateities medaus, kurio dar neesame ragavę ir dar net nesapnavome, jei tik paliksime Jai jos vietą! „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“ ESAME DRAUGE – SPIEČIUS TAI GALIA!“

Šimonių girios išsaugojimo iniciatyvinės grupės vardu

Barbora Domarkaitė

 

Šimonių giria − miškų masyvas Anykščių ir Kupiškio rajonuose. Šimonių girios biosferos poligonas – saugoma teritorija, įsteigta siekiant išsaugoti Šimonių girios ekosistemą. Visas plotas – 23 261 ha, iš jų 19 209 ha priklauso Anykščių rajonui, 4 052 ha priklauso Kupiškio rajonui. Poligonas yra sudėtinė nacionalinės kompleksinės ekologinės bei specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 dalis. Poligone turėtų būti stebimi, kontroliuojami ir prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai. Valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę poligone pagal kompetenciją vykdo Aplinkos ministerijos Utenos ir Panevėžio regionų aplinkos apsaugos departamentai.

Parengė Linas BITVINSKAS

11 komentarų

 1. Vėlgi, įžymus žmonės leidžiantis vasaras,, vėl savanaudiški motivais kai geri propagandistai truputi melo truputi tiesos emocijų… Parduok medinį smuiką už gautus pinigus nusipirk plastmasinį ir visi susukibe už rankų iu į Mikieriu girininkija sidint medelių…

 2. Tegu kerta, ko jūs gailit. Turi kirsti miškus, ir naujai atsodinti. Miškininkai geriau žino kei kokie menininkai. Kiekvienas dirbkime savo darbą.

  • Būtent.

  • Tai gerai būtų jeigu juos kirstu miškininkai, o ne verslininkai kurie beje neatsodina miško, o palieka netvarką. Tas pats apie savininkus parduodančius miškus verslininkams, o pardavus iškirstų plotų neatsodinančius.
   Kurie čia labai palaikot kertančius pamatytumėt kur iškirsta kaip „sutvarkyta“ ir „atsodinta“- tiesiog „gražus“ miškas.

   • viskas ten gerai, maziau raudokit. leidimus kirsti duoda specialistai, ir atsodina visi. nereikia cia pusti miglos.

 3. Apsišvietimo lygis irgi meniškas…čia gi evoliucijos,ekosistemų,ir tt.reikalai.ukiniai miškai turi savo paskirtį…

 4. pas mus Vejeliskio miskeli iskirto ir niekas neatsodina,pasibaisetina

 5. Poligonas įsteigtas saugoti gamtą, o ne egoistinius naujakurių norus gyventi toliau nuo biržių.

 6. smuikininkam

  Atsodinu mišką , prašau visi įžymus veikėjai kurie protestuoja ateit padėt man atsodinti mišką. Va tada ir prisidėsit prie gamtos išsaugojimo.

  • Kvazimodas

   ❓ ➡ 🙄 💡 👿 😥 ❓
   Saunuolis………. Kadangi griztam i subotniku laikus, net neabejoju kad babkytes gautas uz misko iskirtima taip pat pasidalinsite, bent jau paaukosite seneliu ar vaiku namams.

 7. palaikau menininkus

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.