Svėdasuose paminėta Lietuvos kariuomenės diena

Žvarbų ir pilką lapkričio 23-osios vidudienį Svėdasų miestelio centre vyko tikras sujudimas: rikiavosi kariai ir kariška apranga pasipuošę mokiniai, būrėsi miestelėnai į Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimo šventę, kurią inicijavo asociacija „Svėdasų bendruomenė“.

Netrukus pasigirdo iškilmingu balsu prieškario maniera skaitomas tekstas – 1918 m. lapkričio 23 d. dieną išleistas Lietuvos krašto apsaugos įsakymas, pasirašytas Augustino Voldemaro, kuriame skelbiama, kad įsteigta Apsaugos Taryba ir Alytuje pradėtas formuoti pirmasis Lietuvos karių pulkas.

1918 m. kariuomenėje buvo apie 100 karininkų, valdininkų, gydytojų ir tik apie 50 savanorių karių – maždaug tiek, kiek Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 pėstininkų kuopos, vadovaujamos kapitono Edvino Žvirblio, karių buvo išsirikiavę miestelio aikštėje.

Su šios kuopos kariais asociacija „Svėdasų bendruomenė“ bendradarbiauja jau kelerius metus. Kariai padeda įgyvendinti projektines veiklas, padėjo „užaugti“ Svėdasų krašto jaunimui, pasivadinusiam „SVD būrys“. Kai kurie šio būrio jaunuoliai šiandien jau patys yra kariai. Būtent šios kuopos karius svėdasiškiai sutinka miestelyje ar jo apylinkėse vykdomų taktinių pratybų metu.

Šventėje dalyvavo ir Lietuvos šaulių sąjungos Utenos apskrities pulkininko Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės šaulių globojami Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos jaunieji šauliukai, kuriems vadovauja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Regina Kovaitė-Žvirblienė.

Skambant Lietuvos Respublikos himnui, Lietuvos valstybinę, Lietuvos istorinę ir Svėdasų miestelio vėliavas ant naujų stiebų iškėlė leitenantas Tadas Žvirblis, jaunasis šaulys Karolis Mikuckis ir buvęs ilgametis Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis. Naujus vėliavų stiebus B. Buivydaitės aikštėje įrengė asociacija „Svėdasų bendruomenė“, vykdydama projektą „Keliu vėliavą“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Išreikšdami padėką kovose kritusiems kariams, gėles prie paminklo kritusiems už Lietuvos laisvę padėjo kariai savanoriai, o jaunieji šauliukai uždegė simbolines atminimo žvakes prie paminklo ir ant atminimo kalnelio. Tylos minute buvo pagerbtas žuvusiųjų karių atminimas.

Sveikinimo žodį tarė kapitonas Edvinas Žvirblis, kariams buvo įteikti apdovanojimai už nuopelnus bei pasižymėjimą tarnyboje. Asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ vardu karius pasveikino bendruomenės pirmininkas Arvydas Kilius.

Pasibaigus ceremonijai, visi susirinkusieji buvo pakviesti į iškilmingas Šv. Mišias už Lietuvos karius į Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią. Šv. Mišių metu, kurias aukojo klebonas Raimundas Simonavičius, giedojo Aušrinė Neniškytė, po o Šv. Mišių Vilniaus universiteto dėstytojas ir karo istorijos tyrėjas, buvęs profesionalus karys, apsigynęs disertaciją tema „Civilinės ir karinės valdžios sąveika Lietuvoje 1918-1940 m.“, mokslų daktaras Kęstutis Kilinskas pasakojo, kaip buvo kuriama Lietuvos kariuomenė, ir apie kovas su bolševikais ginant vos prieš kelis mėnesius paskelbtą Lietuvos nepriklausomybę.

Šventė baigėsi, o sustiprėjusi nuoširdi draugystė su kariais savanoriais ir jaunaisiais šauliukais paskatino kurti planus naujoms bendroms karių ir „civiliokų“ veikloms Svėdasų krašte.

Arvydas Kilius

 

Vienas komentaras

  1. Deja, dar nevisi organizatoriai , keliantys Valstybės vėliavą žino Vėliavos protokolą.
    Išsami informacija čia: https://www.urm.lt/uploads/default/documents/Ministerija/veliavos_protokolas/veliavos_protokolas.pdf

Komentuoti: Pilietis Cancel

El. pašto adresas nebus skelbiamas.