Suėjo 100 metų

Konferencijoje dalyvavo: Juozas Baleišis iš Svėdasų, 60 m. ūkininkas; Vytautas Didžiulis iš Griežionių, universiteto studentas, 35 m.; Steponas Kairys, iš Užunvėžių, inžinierius, 41 m.; Juozas Mikuckis iš Svėdasų, ūkininkas, 47 m.; Juozas Okuličius iš Latavėnų, inžinierius, 40 m.; Jonas Pavilanis (Pavilonis) iš Aykščių, prekybininkas, 47 m.; Juozas Sabalys iš Svėdasų, mokęsis Kunigų seminarijoje, 57 m.; Kazimieras Steikūnas, ūkininkas iš Kalvelių kaimo, Debeikių valsčiaus, 52 m.; Jonas Šurna, Anykščių klebonas, 52 m.; Juozas Þvirblis iš Mikniūnų kaimo, Debeikių valsčiaus, 59 m.

Susirinkime delegatai išrinko Lietuvos Tarybą, kuri ieškojo būdų, kaip ir kokia forma atvesti valstybę į nepriklausomybę. Tai padaryti nuspręsta, remiantis kraštą tuo metu siaubusia Vokietija. Nepriklausomybės Aktas sudėtingomis sąlygomis paskelbtas 2018 m. vasario 16 d.

Savaitgalį Anykščių krašto šviesuoliams atminti buvo surengta Pagarbos ekspedicija. Dalyviai aplankė anykštėnų delegatų tėviškes.

Po išvykos Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje vyko istorinė konferencija „Anykštėnai – Lietuvos Respublikos aušros liudininkai“.

 

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.