Skaitau poeto Povilo Kulvinsko rinkinį…

Gavome atsiliepimą apie  naująją Povilo Kulvinsko (nuotraukoje) knygą.  

Skaitau gerbiamo poeto Povilo Kulvinsko eilėraščių rinkinį „Dešimt jaunystės sonetų ir…“. Įsigilindamas į parašytų žodžių prasmę, supratau jam Dievo duotos dovanos kūrybai didingumą, paprastumą, ir nuoširdumą, skirtą žmonėms.

Manau, kad sonetuose parašytų žodžių prasmė turėtų giliai smigti į kiekvieno garbingo lietuvio širdį ir protą, sužadindama pačius kilniausius jausmus, viltį, norą gyventi ir kurti bei teigti didžiulę padėką Visagaliam Dievui.

Skaitau tokius eilėraščių posmus ir norisi jų paskaityti vis daugiau.

Mielas ir didžiai gerbiamas Povilai, linkiu ne tik sveikatos ir ištvermės, bet ir, kad tavo rankų valdoma plunksna dar ilgai nenuilstamai pildytų popieriaus lapus žodžiais, turinčiais nuostabią prasmę.

Albertas Petronis, fizinio auklėjimo dėstytojas, buvusios TSRS kariuomenės medicininės tarnybos vyresnysis leitenantas  

Vienas komentaras

  1. Pagarba Povilui

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.