Šimtametis patikino gyvensiąs dar vieną kadenciją

Šimtas metų – tai didžiulė gyvenimo kelio atkarpa.  Ne veltui sakoma, kad ilgaamžiai „užsikonservuoja“ kažkuriame gyvenimo etape. Šią tiesą patvirtino ir šimtametis Jonas Svilainis, kurį garbaus jubiliejaus proga šeštadienį sveikino rajono meras Sigutis Obelevičius, Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus, Kurklių bendruomenės atstovės Birutė Šniukienė ir Elena Dedelienė.  Bene vyriausią išlikusį Lietuvos partizaną ir tremtinį, Vyčio kryžiaus kavalierių sveikino ir LPKTS Anykščių skyriaus pirmininkė Prima Petrylienė, Jonas Kadžionis-Bėda bei kiti skyriaus nariai.

Jubiliatas atvykusius svečius pasitiko tarpduryje, su visais mielai bendravo prie vaišėmis nukrauto stalo, demonstruodamas nepriekaištingą atmintį. Tremtinai, patyrę panašią lemtį, turėjo apie ką pakalbėti. Senolis su skausmu balse prisiminė, kad partizanus išdavė jo tikras brolis, kuris buvo stribas. Kaip pasakojo senolis, jie su broliu niekada nebendravo, nes „buvo skirtingose barikadų pusėse“. Daug atsitikimų iš partizanavimo ir Vorkutos lagerio laikų pasakojo šimtametis, visus stebindamas savo fenomenalia atmintimi. Kai jo paklausiau, kaip jaučiasi, pusiau rimtai, pusiau juokais atsakė, kad „buvau susitikęs dangaus vartų Petrą, tai anas man dar vieną kadenciją davė…“   Ir prisakė būtent taip ir parašyti, kad „iš Petro gavau dar vieną šansą ir jį išnaudosiu“.

Stebėtina, kad senolis gyvena miško apsuptyje šalia ežero visiškai vienas ir pasirūpina pats savimi. Jį savaitgaliais aplanko dukros Laima ir Virginija, kurios gyvena Panevėžyje. Iš savo namų senolis griežtai nesutinka kur nors išvykti.

FAKTAI

Jonas SVILAINIS (Liūtas) – Didžiosios Kovos apygardos „B“ rinktinės Dieduko, Žaibo ir Audros būrių partizanas, buvęs politinis kalinys ir aktyvus politinių kalinių sukilimo, vykusio  1953 metais Vorkutos lageryje,  dalyvis.

1947 metų rugsėjo 29-osios ankstyvą rytą Šilininkų kaime, Švoinickų dvaro sodyboje įrengtame bunkeryje, netikėtai užklupti okupantų kariuomenės dalinio, žuvo penki Didžiosios Kovo apygardos B rinktinės Audros būrio partizanai. Gyvos išliko tik dvi ryšininkės ir partizanas Jonas Svilainis-Liūtas. Visus tris išlikusius gyvus nuteisė. Ryšininkes po 10 metų, partizaną Liūtą 25 metams lagerio.

Dalina RUPINSKIENĖ

4 komentarai

  1. Kietas diedukas. Aštraus proto ir tvirto charakterio, teko susitikti. Tegul Dievulis sveikatos jam nepagaili. Su gimtadieniu 🙂

  2. Tokia proga galėjo nors duris nuplaut baltas už Dieduko nugaros apšvarint ,tik balevot skuba….

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.