Šešis dešimtmečius kartu nueitą gyvenimo kelią vainikavo Deimantinių vestuvių jubiliejus

Sekmadienį, spalio 18 dieną, išpuoštoje Kurklių Šv.  Jurgio bažnyčioje buvo iškilminga atšvęstos Stanislavos ir Povilo Palubinskų Deimantinės vestuvės.  Ši pora susituokė 1960 metais spalio 16 dieną.  Po Šv. Mišių Stanislava ir Povilas, kaip ir prieš 60 metų,  giminių, draugų ir  kunigo dr. Nerijaus Vyšniausko akivaizdoje  pasižadėjo su meile ir abipuse pagarba toliau keliauti bendru gyvenimo keliu.

Šešis dešimtmečius kartu eitas gyvenimo kelis Stanislavai ir Povilui nebuvo vien „rožėmis klotas“. Sovietmečiu vyras dirbo fermos vedėju, lauko darbininku, mechanizatoriumi. Žmona darbavosi gyvulininkystės srityje, vėliau vaikų darželyje virėja.  Abiem sunkus fizinis darbas sugraužė sveikatą.  Aplinkiniai apie šią šeimą atsiliepia kaip apie darbščią ir sąžiningą. Be pagrindinių darbų, Povilas visą gyvenimą mėgo meškerioti, Stanislava siūdavo vaikams drabužius, megzdavo.

Povilas augo dešimties vaikų šeimoje, iš kurių 5 dar gyvi, Stanislava dar ir dabar džiaugiasi dviem savo seserimis. Palubinskai užaugino penkis vaikus – 2 sūnus ir 3 dukras. Vaikai seneliams padovanojo 15 anūkų, o anūkai susilaukė 16 proanūkių. Keletas iš tokio didelio savųjų būrio  yra išvykę gyventi svetur, tačiau tie, kurie Deimantinių vestuvių proga negalėjo atvykti pasveikinti, skambino  iš įvairių užsienio šalių,  linkėjo sveikatos, neišsenkamos energijos ir ilgų gyvenimo metų.

Deimantinių vestuvių proga Palubinskų šeimą sveikino Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. „Deimantas yra pats brangiausias ir stipriausias brangakmenis. Jūs šiandien švenčiate Deimantinių vestuvių jubiliejų, vadinasi, esate tokie stiprūs žmonės, kaip deimantai. Jūs sugebėjote išgyventi visas negandas ir sunkius laikotarpius, išauginote gausų būrį  vaikų. Jūsų šeimoje visada buvo pagarba ir abipusis supratimas, kuris padėjo šeimoje spręsti problemas, todėl gyvenote santarvėje. Jūs praėjote gyvenimo universitetus, kuriuos perdavėte savo vaikams.  Sveikatos ir dar daug ilgų bei laimingų gyvenimo metų“, – linkėjo seniūnas.

Jubiliatus sveikino Kurklių seniūnaitė Birutė Šniukienė: „Sako, kad žmogaus gyvenimas prabėga tarsi viena diena. O jūs ar pastebėjote, kad kartu pargyvenote net šešis dešimtmečius, kad 60 kartų obelys žydėjo, kad 60 kartų buvo vasara karšta, kad 60 kartų šaltis piešė raštus ant langų?.. Sveikiname jūsų šeima Deimantinių vestuvių proga ir linkime, kad metai, nubalinę jūsų smilkinius, nepaliestų jūsų širdžių, kad rankos nepavargtų nuo sunkių darbų.  Te neblėsta šypsena rūpesčių kasdienybėje, te gyvenimo kelias būna ilgas ir šviesus“.  

O artimieji, giminės ir kaimynai savo sveikinimus bei palinkėjimus  išsakė susėdę už bendro vaišių stalo, kur tvyrojo pakili nuotaika, skambėjo dainos…

Birutė Šniukienė 

4 komentarai

  1. Tikri DEIMANTAI, užgrūdinti gyvenimo. Va taip va, jaunime 😃
    Sanuoka -vertybė💕

  2. ateis laisves partija su konservatoriais ir pamatysit vertybes

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.