„Senjorų prieglobstis“ finansinę paramą panaudojo kurui

              Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“, kuriam vadovauja Mindaugas Palionis, 2013 metų pabaigoje Troškūnų miestelyje įkūrė nevyriausybinius savarankiško gyvenimo namus „Senjorų prieglobstis“.

Ši įstaiga jokio finansavimo iš valstybės bei Anykščių rajono savivaldybės negauna, išsilaiko iš rėmėjų lėšų. „Senjorų prieglobstis“ gyventojai – tai 25-30 žmonių socialinė grupė. Asmenims, gyvenantiems šiuose namuose, 55-80 metų. Dauguma iš jų praeityje turėjo priklausomybės. Šie žmonės ligoti, kai kurie sunkiai vaikšto, kiti turi regėjimo negalią. Asmenys, gyvenantys  Troškūnų savarankiško gyvenimo namai „Senjorų prieglobstis“, neturi kitos gyvenamosios vietos, jų nelanko arba labai retai lanko giminaičiai. Namas, kuriame įkurti savarankiško gyvenimo namai „Senjorų prieglobstis“, statytas 1939 m. Gyvenamasis pastatas kiekvienais metais geradarių dėka šiek tiek paremontuojamas.  

              2020 metų pavasarį „Senjorų prieglobsčio“ darbuotoja Neringa Vaicekauskienė pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020-2022 metų veiklos plano 5 programos „Palankios socialinės aplinkos kūrimas“ priemonę rašė projektą „Socialinių paslaugų teikimas“ Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšoms gauti. Projektas buvo laimėtas. Anykščių savivaldybė savarankiško gyvenimo namams „Senjorų prieglobstis“ skyrė 2000 eurų sumą.

Už šiuos pinigus buvo nupirkti briketai pastato Troškūnuose šildymui. „Senjorų prieglobsčio“ gyventojams žiemą nereiks šalti. Seneliai dėkoja Savivaldybei už suteiktą finansinę paramą.

                                                                                        Birutė VENTERAITIENĖ

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.