Savivaldybė atsikrato jai priklausančio turto

Šių metų sausio 30 dieną vykusiame rajono tarybos posėdyje buvo nubalsuota, kad sutinkama perimti savivaldybės nuosavybėn du pastatus iš buvusios Anykščių technologijos mokyklos, pervardintos į VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklą,  – penkiaaukštį bendrabutį ir valgyklą.

Perimti šiuos pastatus tuomet pasiūlė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri dar 2019 m. lapkričio 5 d. atsiuntė raštą „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn“.  Mero Sigučio Obelevičiaus  2019 m. lapkričio 8 d. potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri išnagrinėjo pateiktus pasiūlymus ir pasiūlė pastatus perimti Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn, juos įveiklinti ir panaudoti, kadangi šie pastatai yra šalia baseino, tad juos perduoti viešosioms įstaigoms „Sveikatos oazė“ ir Anykščių turizmo ir verslo informacijos centrui. O įveiklinti pastatus, kaip rašoma sprendimo projekte, „įrengiant viešbutį sportininkams, konferencijų sales, organizuoti maitinimą konferencijų dalyviams ir viešbučio svečiams, dalį patalpų naudoti informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimui“.

Tuomet rajono valdžia dar planavo, kad perėmus šiuos pastatus Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn, jie bus naudojami savivaldybių funkcijų įgyvendinimui: savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę,  savivaldybių sveikatinimo priemonių  įgyvendinimui, paramai savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai, informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimui, kūno kultūros ir sporto plėtojimui, gyventojų poilsio organizavimui, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui ir šios veiklos skatinimui.

Nepraėjus nė metams, rugsėjo 24 dieną vykusiame tarybos posėdyje, rajono taryba savo sprendimu  penkiaaukštį bendrabutį ir valgyklą nusprendė perduoti VšĮ  Alantos technologijos ir verslo mokyklai pagal turto patikėjimo sutartį iki 2022 m. rugpjūčio 31 dienos. Nenoromis peršasi mintis, kad grandiozinių planų įveiklinti šios pastatus savivaldybei įgyvendinti nepavyko.

Priminsime, kad „Nykščiai“ aprašė perėmimo batalijas 2020 m. sausio 31 dieną straipsnyje „Technologijos mokyklos bendrabutyje planuoja steigti pigų viešbutį“.

„Sausio 30 dieną vykusiame rajono tarybos posėdyje buvo balsuojama dėl to, ar sutikti perimti savivaldybės nuosavybėn du pastatus iš Alantos technologijos mokyklos – bendrabutį ir valgyklą.

Prieš tai šiuos pastatus įvertino mero potvarkiu sudaryta darbo grupė darbo. Grupė įvertino siūlomų perimti pastatų būklę ir pateikė išvadą.       Grupė konstatavo, kad  bendrabučio (Ažupiečių g. 2B) faktinės išlaikymo sąnaudos per 2018 metus sudarė 42 036,28 Eur, o pagal Statybos skyriaus specialistų atliktus orientacinės kainos pastatų kapitaliniam remontui paskaičiavimus bendrabučio kapitalinis remontas kainuotų – 989 741 Eur, o valgyklos (Ažupiečių g. 2) – 332 680 Eur. Nurodoma, kad  bendrabutyje būtų įrengti 57 apgyvendinimo kambariai, pagal galiojančius teisės aktus prie pastato turėtų būti 29 automobilių pastatymo vietų aikštelė, kurios įrengimas kainuotų dar 60 000 Eur. Kaip galimi finansavimo šaltiniai nurodomos ES lėšos, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Opozicijos lyderis Kęstutis Tubis teigė, kad girdėjo kalbas, jog šį pastatą nori įsigyti vienas verslo subjektas ir klausė, ar verta savivaldybei perimti ar tiesiog tegul Turto fondas jį pardavinėja. „Kodėl jūs taip nemylit savivaldybės?- klausė meras Sigutis Obelevičius, – jei Turto fondas jį perimtų, mes negautume nė cento.“

Meras kalbėjo, kad planuojamam perimti bendrabučiui jau yra numatyta vizija. „Kol kas bendrabučio pardavimo mūsų planuose nėra.  Jei rasime pinigų, turbūt racionaliausia jį būtų paversti pigiu viešbučiu, nes nakvynių vietų Anykščiuose labai trūksta.   Pirmame aukšte yra didžiulė erdvė konferenciniam turizmui, kelių šimtų vietų salių poreikis yra milžiniškas, o Utenos apskrityje tokių salių yra vos viena. Apie pardavimą net neturėtume kalbėti, o Turto fondas… ten išvis toks balaganas, tas pats griūvantis bendrabutis stovi ten gal 10 metų ir niekas nė pirštelio nėra pajudinęs“, – kalbėjo S. Obelevičius.

„Tai jūs garantuojate, kad jūsų kadencijos laikotarpiu šis pastatas nebus parduotas privačiam asmeniui ar įmonei?“, – klausė K. Tubis.

„Aš negaliu nieko garantuoti, bet tikiuosi, kad to nereikės daryti“, – atsakė S. Obelevičius.“ – taip buvo kalbama 2020 metų pradžioje per rajono tarybos posėdį.

Priminsime, kad savivaldybė 10-čiai metų,  nuo 2020 liepos 30 d. iki 2030 m. liepos 30 d., neatlygintinai perdavė asociacijai „Anykščių jaunimo klubas“, atstovaujančiai prezidento Viktoro Smertjevo,  naudotis  Anykščių viešosios bibliotekos pastate esančiomis patalpomis.

K. Ladigos g. Nr.1 pastate dalį nenaudojamų patalpų savivaldybė pagal panaudos sutartį perdavė valstybės biudžetinei įstaigai Lietuvos kariuomenei, kur  bendras nereikalingų savivaldybei patalpų plotas – 292,12 kv. m.

NYKŠČIAI

5 komentarai

  1. Malonu žinoti

    Pagaliau savivaldybėje atsirado mokančių skaičiuoti. Ilgai laukėme. Kiek metų už nereikalingų pastatų šildymą, apsaugą ir priežiūrą buvo mokami pinigai? Jei protingų būtų atsiradę anksčiau, tai gal jau aplinkelį turėtume.

  2. tai pilies statyba kita forma-“pigus viešbutis“. Matome, kad kiekvienas valdžios „lyderis“ turi savo žaislų dėžę, kurioje bando sudėlioti iš kaladėlių kažką naujo, tik, deja, vis koks nor naujas vėjas ar covidas tas dėliojamas kaldeles suardo ….
    Esmė: žaislinis rajono valdymas …

  3. Anksčiau tame bendrabutyje zmones butus nuomavo ir gyveno. Kodel dabar negali jo nuomoti? Juk problema yra Anyksciuose su butu nuoma. Jauni zmones pirkti buta neturi is ko.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.