Taryba pasisakyti dėl daugiabučių renovacijos neįgaliota

Savaitės pradžioje anykštėnė Marijona Fergizienė į redakciją atsiuntė laišką su pasiūlymais, kaip efektyviau ir taupiau būtų galima renovuoti 4 J. Biliūno gatvės daugiabučius. Laiške buvo rašoma, kad anykštėnė išsiuntė kreipimąsi ir Utenos energetikos inspekcijos darbuotojams.  Šiandien gavome M. Fergizienės laišką, kuriame persiunčiamas Utenos energetikos inspekcijos atsakymas.  

„Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kompetencija yra nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnyje, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), kituose teisės aktuose. Nuostatų 8.59 papunktis nustato, kad Taryba nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą.

Vadovaujantis VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 5 d.  įsakymu Nr. D1-849 „Dėl viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros įstatų patvirtinimo“,  5.6 punktu VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra konsultuoja daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyvius (daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus, savivaldybes ir savivaldybių energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo administratorius) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir valstybės paramos teikimo klausimais.

Susipažinus su Jūsų paklausimu matyti, kad į Tarybą kreipėtės dėl daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių adresu  Anykščiuose, J Biliūno g. 16, 18, 20 ir 22 atnaujinimo (modernizavimo) – kaip geriau ir pigiau tai atlikti.

Vadovaudamiesi aukščiau išdėstyta Tarybos kompetencija, informuojame, kad Taryba nėra įgaliota pasisakyti dėl renovacijos daugiabučiuose namuose. Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) turėtumėte kreiptis į VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrą.“

 

14 komentarų

  • nepainiokite vežėčių su akėčiom.
   Beje, kokiu būdu savivaldybės gyventojas (-iai), kuriam (-iems) reikalinga pavėžėjimo paslauga, gaus informaciją apie vykdomą savivaldybės administracijos gyventojų apklausą ir kokiu būdu ją galės užpildyti, kai apklausa tik skaitmeninėje erdvėje ir tik institucijos tinklapyje?

 1. Juk tarybos nariai viešu transportu nesinaudoja, o kam kaimiečiams tas transportas.

 2. Bandžiau suprast

  Prie ko rajono taryba, hei kalbama su ir apie VERT…??????

  • kas Tamstai sako , kad rajono Taryba. Skaitykite tekstą, kuris publikuojamas su atsakymu iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos !

 3. kur tu matai žodžius RAJONO TARYBA. Man nesiseka teksto surišti su teksto pavadinimu.

  • Kur Jūs matote antraštę su “Rajono Taryba“? Taryba gali būti ir „Marijonos klubo“ dėl daugiabučio klausimų 🙂

  • Nu va, maladietc,

   nuėmei nuo „tendencingai sensacingo“ straipsnio pavadinimo žodį RAJONO (taryba), o kaip norėjosi teisiamam prieš galą kojas palaižyti, ko ne Brisiaus Galas

 4. Marijona, dėl namo renovacijos neieškok šiknoj smegenų,bet kreipkis į namo administratorių. Administratorius,kuriam tu moki pinigus kiekvieną mėnesį, turi organizuoti gyventojų susirinkimą,kuriame gyventojai nutars kokios renovacijos nori. Jeigu dauguma gyventojų nenori renovacijos,tai ir nevark ir nerašynėk nesąmonių.

  • eilinį kartą boba, įsivaizduojanti save labai protinga, supainiojo adresus ir įstaigas, į kurias turi kreiptis. Dar galėtų pasiskųsti savo buvusiam idėjiniam vadui A. Paleckiui.

 5. Ką daryti, kai namo renovacijos nori tik tie gyvetojai, kurie gauna kompensacijas. Žinoma, ne visi ir šio tipo asmenys tos renovacijos norėtų, tačiau administratorius, šiuo atveju UAB“Anykščių komunalinis ūkis“, gyvetojus savo raštais (2020.01.14. Nr.BR-19r) gąsdina, kad sekantį šildymo sezoną bus 50 proc. mažinamos kompensacijos už šildymą jei nesutiks su renovacija ir pan. Pagal kokį įstatymą rašinėja gyventojams tokius raštus.
  Kyla klausimas ar administratorius padengs gyvetojams išlaidas už ką tik atremontuotame bute sugadintas sienas, ar keisdami ką tik naujai susidėtus langus, radiatorius bei sutvarkytus balkonus.

  • aktualus klausimas. Gerai būtų, jeigu raštingas daugiabučio gyventojas surašytų skundą savivaldybės administracijai dėl UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ siunčiamų laiškų su reikalavimais, nepagrįstais teisės aktais ar Vyriausybės nutarimais. Gyventojai galėtų pasirašyti ir per seniūnaitį perduoti savivaldybės administracijai.

 6. Norintis renovuotis

  Taigi, tiek daug tų tarybų, o tvarkos kaip nėra, taip nėra… kol sužinai kur kreiptis jau būna po pietų.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.