PRO MEMORIA. Romualdas Vytautas Rimša 1937 – 2019

2019 m. sausio 28 d. netekome mokslininko bibliografo, bibliotekininko, kraštotyrininko Romualdo Vytauto Rimšos

Romualdas Vytautas Rimša gimė 1937 m. balandžio 26 d.  Anykščių rajono Sausalaukės kaime. 1945–1953 m. mokėsi Svėdasų vidurinėje mokykloje, baigė 8 klases. 1953–1956 m. toliau mokėsi Vilniaus bibliotekiniame technikume, įgijo bibliotekininko specialybę.  1959–1964 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete įgijo mokslinio bibliotekininko ir bibliografo išsilavinimą. Parašė ir išleido mokslinių ir metodinių leidinių bibliotekininkystės klausimais. Parengė penkis Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos mokslo darbų „Bibliotekininkystė“ tomus, tris iš jų ir redagavo, sudarė 10 teminių mokslo darbų, straipsnių ir kitų rinkinių, parengė 6 profesinius leidinius, sudarė bei redagavo 10 mokslo ir metodikos knygų, suredagavo 12 kitų leidinių. Redaktorių kolegijose redagavo 16 knygų. Pats ir su kitais parengė ir išleido 5 bibliotekininkystės terminų standartus. 1990 m. su prof. Klemensu Sinkevičium ir kitais parašė nepriklausomos Lietuvos bibliotekininkystės koncepciją, dalyvavo Lietuvos kultūros kongrese ir skaitė programinį mokslinį pranešimą. Paskelbė daugiau kaip 400 straipsnių, informacijų ir recenzijų profesijos, kultūros, švietimo bei kitais klausimais, iš jų apie 50 – užsienio kalbomis. Turėjo slapyvardžius: R. Svėdiškis, R. Vyturys, V. R., V. Rimšaitis, V. Rimutis, Vyturys Rimantas, Vyturys Rimas.
Parengė ir išleido daug kraštotyros ir jai artimų leidinių  apie Svėdasus ir  svėdasiškių draugiją „Alaušas“.  Jis buvo knygos „Anykščių kraštotyrininkai: Biobibliografinis žodynas“ D. 1. (2017 m.)  mokslinis redaktorius. V. Rimša ne vienerius metus bendradarbiavo su „Šilelio“ laikraščiu, siuntė kraštotyrinius ir poleminius straipsnius, informaciją apie Vilniaus  anykštėnų draugijos veiklą.
V. Rimša paskelbė daugiau kaip 400 straipsnių, informacijų ir knygų recenzijų profesiniais, kultūros, švietimo bei kitais klausimais, iš jų per 50 – kitomis kalbomis.
V. Rimša 1969 m. buvo apdovanotas Lietuvos kultūros ministerijos ženklu „Už puikų darbą“,  Tarptautinių knygos metų ženkleliu, garbės raštais.  Už nuopelnus Lietuvos Respublikos bibliotekininkystei  2002 m. V. Rimšai suteiktas Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės nario vardas.

Velionis bus laidojamas Svėdasų miestelio kapinėse sausio 30 dieną 13 val.

 

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.