Pristatyti nuveikti ir dar laukiantys darbai

Vakar Kurklių bendruomenė, seniūnaičiai susirinko į seniūnijos ataskaitos už 2016 m. ir 2017 m. veiklos pristatymą. Pristatyme taip pat dalyvavo Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius, Savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka ir jo pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas, mero patarėjai -Donaldas Vaičiūnas ir Dominykas Tutkus, Savivaldybės tarybos narys Dainius Þiogelis.
„Šiandienos mūsų susitikimo tikslas – pristatyti ir aptarti du svarbius klausimus: praėjusių metų seniūnijos veiklą ir šių metų planus. Anksčiau seniūnijos ataskaitą vertindavo administracijos direktorius, seniūnaičiai, tačiau šiais metais seniūno ir seniūnijos darbą įvertinti nuspręsta patikėti ir patiems gyventojams“, – sakė susitikimą pradėjęs Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus.
2016 m. veiklos ataskaitą seniūnas parengė pagal strateginį rajono veiklos planą. Papasakojo apie praėjusiais metais administruotą ir koordinuotą viešųjų paslaugų teikimą, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, organizuotus renginius, viešųjų teritorijų apšvietimą, kelių priežiūrą ir plėtrą, kuriai buvo skirtas beveik 16 tūkst. eurų didesnis finansavimas nei 2015 m.
Pristatydamas 2017 m. prioritetines sritis seniūnas akcentavo šiais metais Kurkliuose įgyvendinamą projektą
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Anykščių r. sav. Kurklių miestelyje“. Įgyvendinus šį projektą bus nutiesti nauji vandens tiekimo tinklai, kurių ilgis bus apie 4,955 km, nauji nuotekų surinkimo tinklai, kurių ilgis sudarys apie 6,249 km, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai. Baigus darbus prie naujų vandens tinklų turės galimybę prisijungti 328 gyventojai, nuotekų surinkimo tinklų – 273 gyventojai.
Po pristatymo buvo atsakyta į susirinkusiems aktualius klausimus apie bešeimininkių pastatų likvidavimą Kurklių miestelyje, autobusų maršrutus, narystę miestelio bendruomenėje, tolimesnę pašto veiklą. Kurklių seniūnijos 2016 m. ataskaitai buvo pritarta. 
Baigiantis susitikimui S. Obelevičius kurkliečių paprašė supratimo ir kantrybės šiais metais įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektą. Mero pavaduotojas bendruomenę taip pat informavo apie nevyriausybinės organizacijos planus Kurklių darželio teritorijoje įsteigti reintegracijos centrą, kuriame gyventų priklausomybes įveikę asmenys. Tokiu būdu, kaip akcentavo mero pavaduotojas, būtų ne tik sutvarkytas dar vienas miestelio teritorijoje esantis pastatas, bet ir papildyta miestelio bendruomenė.
„Èia įsikurtų žmonės, radę savyje jėgų sugrįžti į gyvenimą. Tikiu, kad jie galėtų įsijungti į miestelio bendruomenės gyvenimą, tapti visaverte jos dalimi“, – sakė S. Obelevičius.
Po pristatymo Savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka ir administracijos direktoriaus pavaduotojas R. Blazarėnas seniūnaičiams įteikė Vidaus reikalų ministerijos parengtus informacinius leidinius – seniūnaičio žinynus.
{mosloadposition trade}

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.