Pradėtas antrasis Lajų tako komplekso statybos etapas

Dažnai tenka važiuoti keliu, vedančiu į Peslius. Po naujųjų metų pastebėjau sujudimą. Link Karalienės liūno riedėjo savivartės, miške girdėjosi dirbanti sunki technika. Nusprendžiau pasidomėti, kas gi ten vyksta. Per mišką vingiavo naujai supiltas kelias.

Rengia kelią
Užkalbinau netoliese buvusius vyrus. Kurklių karjero techninis direktorius Valentinas Vanagas ir meistras Rimas Dikčius trumpai paaiškino:
– Daromas kelias privažiavimui prie būsimo pėsčiųjų tilto per Šventąją. Šiuo keliu bus vežamos medžiagos bei konstrukcijos, skirtos statybai. Darbus pradėjome metų  pradžioje. Praplatinom keliuką, išpjovėme keletą medžių, apgenėjom šakas, kad galėtų privažiuoti technika. Vėliau šis kelias bus panaudotas kaip dviračių tako dalis. Tolesnių darbų šiame objekte nenumatome.

Tiltas – panašus į Mikierių
Plačiau apie Regioniniame parke vykdomus darbus kalbamės su parko direktoriumi Kęstučiu Šerepka.
– Prasidėjo Lajų tako komplekso statybos darbų antrasis etapas. Pirmajame etape pastatytas pats lajų takas, apžvalgos bokštas, informacinis centras, padarytas apsisukimo žiedas. Antrajame etape numatoma informaciniame centre įrengti vien Anykščių šileliui skirtą ekspoziciją bei pastatyti pėsčiųjų tiltą per Šventąją, tuo galutinai užbaigiant kompleksą.
– Kuo nustebins lankytojus naujoji ekspozicija ?
– Ekspozicijai įrengti konkursą laimėjo  UAB „Ekspozicinės sistemos“. Kuo nustebins naujoji ekspozicija, nepasakosiu, teks apsilankyti patiems. Galiu pasakyti tik tiek, kad bus tikrai originali.
– Kodėl susidarė ganėtinai ilga pertrauka tarp pirmojo ir antrojo etapo darbų?
– Pasibaigė finansavimas ir darbai pasibaigė. 2014 – 2020 metų finansavimo periodas labai vėluoja. Realiai darbai prasidėjo tiktai 2017 m. pabaigoje.
– Kaip atrodys naujasis tiltas?
– Sakyčiau, ne daug kuo tesiskirs nuo anykštėnams pažįstamo Mikierių tilto, juolab, kad projektavo ta pati firma. Tiltas vantinės konstrukcijos (pakabinamas), greitai pastatomas. Rangovai – UAB „Tilsta“ žada pradėti darbus iš upės išėjus ledams.
– Kiekvienas kelias kažkur veda. Pagal idėją, iš Anykščių atvažiavus dviračiu, aplankius lajų taką, pervažiavus naujuoju tiltu, turistai turėtų dešiniuoju Šventosios krantu pasiekti Anykščius. Tai kaip su tuo taku?
– Dviračių takas tai jau ne mūsų kompetencijoje. Dar ne visai aišku kas bus galutinis užsakovas. Pagal šiandien galiojančius įstatymus tik žemės savininkas gali vykdyti darbus savo žemėje.  Projektas buvo paruoštas 2014 metais. Kadangi kilometras tako eina valstybinio miško teritorijoje, tad užsakovas pagal projektą turėjo būti Anykščių urėdija. Tačiau po reformų šios nebeliko. Atsirado Valstybinė miškų urėdija. Paskutinėmis žiniomis jai perduodamas projektas ir pervedamos lėšos, tad  jie šią projekto dalį jau šiemet įgyvendins. Taupydami pinigus ir panaudodami jau supiltą privažiavimo kelio dalį, išasfaltuos vieną kilometrą dviračių tako.
– O kodėl tik vieną kilometrą?
– Tai dviračių tako dalis, einanti per valstybinį mišką, praktiškai iki pirmosios Pašventupių kaimo sodybos, žiūrint nuo tilto. Toliau tako tiesimu rūpinsis rajono savivaldybė. Šiandien nieko konkretaus pasakyti negalime. Žiūrėsime kokios bus finansinės galimybės prisidėti. Bet kuriuo atveju, projektas bus įgyvendinamas.
– Girdėjau, ruošiate staigmeną anykštėnams bei svečiams?
– Malonu, kad geros žinios taip greitai sklinda.  Neužilgo turėsime naują lankytiną objektą, vieną įspūdingiausių Šventosios atodangų – Daumantų atodangą. Ji pakankamai seniai paruoštą lankymui, tačiau nebuvo privažiavimo. Pagal susitarimą už mūsų pinigus darbus vykdo Rajono savivaldybė, nes kelias yra ne parko teritorijoje. Dalis kelio jau nutiesta, šįmet problema bus galutinai  išspręsta.

Tikisi gyventojų supratingumo
Kadangi dviračių tako projektu rūpinasi rajono savivaldybė, kreipėmės į  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąją specialistę Rimą Budreikienę.
– Dabar svarbiausias uždavinys, tai žemės paėmimo valstybės reikmėms procedūra. Leidimą rengti projektą išdavė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Mes žmones informavome, kad procedūra pradėta. Atlikta sąnaudų – naudos analizė. Buvo pritarta, kad būtent tose vietose, kurios nurodytos techniniame projekte, reikalinga paimti žemę visuomenės poreikiams. Šiuo metu matininkai matuoja sklypus. Bus atliekamas žemės vertinimas. Iš viso yra 16 sklypų ir 36 savininkai.
– Vargu ar žmonės norės pigiai perleisti valstybei savo turimos žemės dalį.
– Esame optimistai. Žmonės supranta, kad turizmas yra rajono perspektyva. Dviračių takas nereikalauja paimti didelių žemės plotų. Nors visi žemės savininkai informuoti apie pradėtą procedūrą, tačiau dar nė vienas nesikreipė su kokiomis nors pretenzijomis. Tikimės žmonių supratimo bei geranoriškumo.

Daug formalumų
Tikėtina, kad artimiausiu metu takas nenusidrieks paupiu – vien sutvarkyti formalumus su 36, kad ir geranoriškai nusiteikusiais žemės savininkais, užtrūks pakankamai ilgai. Tas vienas asfaltuotas kilometras pasibaigs ties keliu, vedančiu link Karalienės liūno, tad norintys keliauti galės toliau važiuojant esančiais keliais aplankyti rašytojo A. Vienuolio sodybvietę Ažuožeriuose ir pasiekti Anykščius.

Algimantas GUDELIS
Šilelis Nr.5 (1174), 2019-02-02

2 Komentarai

  1. Ir kam tas tiltas ir dviračių takas reikalingas,juk dabar per šilelio misko taką gali važiuoti iki lajų. Ponai,kam svaistot bereikalingai milijonus,kur jūsų protai,mastykit nors kartą!!!

    • “Šuns balsas į dangų neina”. Žmonės gali piktintis, nepritarti, bet niekam nerūpi jų nuomonė, yra ES pinigai,kuriuos reikia pasiimti ir taip padidinti Lietuvos skola, visada atsiras tie kurie ta įvykdys.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.