Politkalinių ir tremtinių sąskrydis „Su Lietuva širdy“

Rugpjūčio 4 dieną Ariogaloje vyko kasmetinis sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Dvidešimt aštuntą kartą susirinko buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, laisvės kovų dalyviai ir juos gerbiantys Lietuvos žmonės. Šiems žmonėms svarbu išsaugoti laisvės kovų istoriją ir perduoti ją jaunajai kartai.

Sąskrydyje dalyvavo LR Seimo nariai ir kiti garbūs svečiai. Į sąskrydį atvyko ir LPKTS Anykščių filialo nariai kartu su rajono meru Kęstučiu Tubiu bei vicemeru Sigučiu Obelevičiumi.

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos už žuvusius ir mirusius politkalinius ir tremtinius. Vyskupas Lionginas Virbalas kalbėjo apie lietuvių tautos genocidą, apie Sibiro lagerius, kuriuose kalėjo, kentėjo ir mirė politiniai kaliniai, tarp jų ir kunigai, kalbėjo  apie tremtį į mirtį,  į amžino įšalo žemę. Minėjo ir Ukrainą, kurioje per rusų okupaciją buvo numarinta badu 7 milijonai ukrainiečių. To pamiršti negalima.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir premjero Sauliaus Skvernelio sveikinimus perskaitė valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė – Bumbulienė.

Savo kalboje LPKTS pirmininkas Gvydas Rutkauskas pasakė:

„Jei reikės, daugelį kartų kartosiu, jog buvo siekta visiškai arba iš dalies sunaikinti lietuvių tautą. Dalis Lietuvos žmonių žuvo arba mirė Sibiro platybėse nuo bado, šalčio ir kankinimų. Išlikę gyvi grįžo į tėvynę. Šiandien galime džiaugtis ir didžiuotis, kad nors mūsų gretos ir mažėja, bet protingų ir patriotiškai nusiteikusių žmonių nestokojame. Jeigu nebūtume patyrę okupacijos ir tremties, dabar mūsų butų apie 5 milijonus, o senatvėje gyventume pagarbiai ir oriai“.

Savo kalbą pirmininkas baigė žodžiais: „Neleiskime komunistų sekėjams mūsų žeminti ir skandinti užmarštyje laisvės kovų istorijos“.

Sąskrydžio pabaigoje buvo priimtos rezoliucijos ir įteikti apdovanojimai už nuopelnus Lietuvai.  Buvo apdovanoti LPKTS filialų pirmininkai. Tarp jų ir Anykščių filialo pirmininkė Prima Petrylienė.

Dainavo LPKTS tremtinių choras. Diskusijų palapinėje buvo eksponuojama paroda, vyko istorinės atminties diskusija. Partizanų stovykloje diskutuota apie partizanų uniformą, ginklus ir gyvenimą bunkeriuose.

Šventinėje popietėje dainavo Vytautas Šiškauskas, Emilija Bagdonaitė ir ansamblis „Tėviškės aidai“ iš Punsko.

Esame dėkingi Anykščių savivaldybės merui Kęstučiui Tubiui ir rajono tarybai už suteiktą autobusą, kuriuo nuvykome į sąskrydį.

LPKTS Anykščių filialo valdybos narė Liudvika Danielienė

20 komentarų

 1. Liudvikai Danielienei

  Ar tremtinių vaikus priimdavo į TSKP ?

 2. Neteisybė, kad KGB agentas negalėjo būti komunistų partijos nariai.

 3. Rašoma, kad neleiskime komunistų sekėjams mūsų žeminti ir skandinti užmarštyje laisvės kovų istorijos , ir dėkojama Tubiui? Kas didesnis komunistų sekejas, nei komunistas ?

 4. Gal ir ponia Liudviką yra komuniste? Kodėl ji šlovina komunistus?

 5. Už draugystę su Kinija

  Pietvakarių Kinijoje vienas vyras pirmadienį nukreipė mašiną rėžtis į policijos nuovadą ir peiliu mirtinai sužalojo du policininkus, tarp jų – pareigūnų viršininką.

 6. Mūsų meras saugojo gamyklų turtą nebūdamas KGB narių.

 7. kiek tyruolių komentatorių,nors vežimu vežk……

  • Nėra baisiau, kai komunistai tampa davatkomis.
   Anykščiai turi du egzempliorius – Andrukaitienę, kuri skaičiavo vaikus kurie lanko mokyklą ir ant savo tėvo kapo ranka užlygino išspaustą kryžių ir Tubį.

 8. Pasirodo Vaiginas nebuvo okupantų partijos narys.
  Dabar aišku, už ką reiks balsuoti.

 9. Sąskrydyje slankiojo Guoga ir Tubis .

 10. Nespėjo tik Milaknis. Pareiškimas stoti į komunistų partiją vis dar laikomas ateičiai?

 11. Šaunuoliai, kad susirenka iš visos Lietuvos.

 12. Norėjo gerb. Kęstutis Tubis pakilti karjeros laiptais ir įstojo į komunistų partiją. Tokie laikai buvo. Daug kas stojo.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.